Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Aspargesbiller/gulplettet aspargesbille(Crioceris asparagi )Hvad er det for gulplettede biller i min asparges..?

Asparges
I juni måned er vi ved at være færdige med at bruge af aspargsen (Asparagus officinalis).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Aspargesbiller

Mange har taget denne lækre grøntsag til sig. Især i det tidlige forår kan man brække de sprøde skud, give dem et let opkog og herefter servere en dejlig frisk grøntsag.

Aspargesplanten kaldes på latin Asparagus officinalis, hvilket indikerer at den tidligere har været brugt som lægeplante. Asparges tilhører liljefanmilen (Lilliaceae). Sjovt nok angribes en lang række liljer af en bille  liljebladbillen som i bygning og levevis minder meget om aspargesbillen.


I slutningen af maj ses ofte de første biller i aspargsen. (Crioceris asparagi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Larverne kan ved deres gnav skade de nye skud, der bliver sårede og brunfarvede og får deform vækst (hyrdestav). Aspargesbillen har 2 generationer. 2 generations larver gnaver på de udviklede aspargesplanter og hvilket medfører mindre fotosyntese og derved mindre udbytte det kommende år.

Aspargesbille
Smukke er de, billerne, men korset på ryggen signalerer fare !(Crioceris asparagi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Aspargesbille
Parringen er i gang !(Crioceris asparagi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Aspargesbille
Snart findes de gråsorte æg !(Crioceris asparagi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

I det tidlige forår så snart de nye skud vokser frem kan de første biller iagttages. Billerne er ca. 6 mm lange, gullige, med en mørk blågrøn, næsten korsformig tegning, på de sammenfoldede dækvinger.

Billerne læger efter parringen æg på de nye skud. Disse er sortgrå, spoleformede og opretstående fra en lille "fod". Efter en uges tid, afhængig af klimaet, klækkes æggene. Larven er mørk grågrøn og kluntet.

Efter at have spist sig stor og tyk lader larven sig falde til jorden, hvor den forpupper sig i de øverste jordlag. En uge til 14 dage efter fremkommer de nye biller. En nærtstående art Crioceris duodecimpunctata kaldet den tolvplettede aspargesbille var tidligere ret sjælden, men findes nu mange steder. Denne er ikke så skadelig som den gulplettede idet den normalt kommer senere på året

.

Modforholdsregler  • Tidlig høst: Ved at høste tidligt får man glæder af aspargsen inden larverne for alvor går i gang.
  • Indsamling: Hos dette skadedyr betaler det sig virkeligt at være på udkig. Ved indsamling af de første biller på de nye skud kan man reducere det senere angreb kraftigt. Smid de indsamlede biller i en beholder med sæbevand og de vil hurtigt drukne. Det kan også betale sig at fjerne eventuelle lagte æg på dette tidspunkt. Biller kan flyve ind fra nabohaverne, så vær på vagt.
    Er der mange biller, kan man bruge en paraply lagt på hovedet på jorden til indsasmlingen og blot slå på planterne.


Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information
2)Cypermethrin Maladan bayergarden.dk
Husk at kemisk bekæmpelse også skader eventuelle nyttedyr.

Skadetærskel

I udlandet anvender man skadetærskler for at afgøre om det er nødvendigt at foretage sig noget. For aspargesbiller nævnes at man skal fortage sig noget hvis der på hver 10. plante findes en bille, eller at der på 50 -75 % af planterne findes larver, eller hvis der på 2 ud af 10 skud findes æg.

Alternativ bekæmpelse

Se evt. altrecept2.htmGåde råd til bekæmpelse af aspargesbiller modtages gerne !

Ønsker du at læse om andre bladbiller kan du besøge:
Opdateret d. 14.1.2012