Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Generelt om bladlus

Bladlusnøglen

Cinare stammelus (Cinara sp.)Cinara stammelus

Både atlasceder (Cedrus atlantica) og Himalajaceder (Cedrus deodare) kan angribes af disse lus

Cedrus deodare
Smukt eksemplar af Himalajaceder fotograferet sidst i Juli (Cedrus deodare).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Cinara stammelus

Cinare stammelus kan træffes på mange af vore nåletræer, gran, fyr m.m., herunder også forskellige arter af cedertræer.
Den hører til bladlusfamilien Lachnidae, hvis medlemmer hører til de største arter vi kender i Danmark. Det er således ikke nødvendigt med en lup for at kunne iagttage disse op til 5 mm store bladlus.

cinare sp
Tæt omkring skudaksen sidder disse brunlige lus og suger saft. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Cinare stammelus oventrer som æg. Disse sorte skinnende æg som er fæstnet til grene eller nåle, klækker om foråret til hunner, der hurtigt er klar til at føde levende unger (jomfrufødsel).

Når populationen når en anselig størrelse fødes der unger med vingeanlæg. Disse vingede bladlus er istand til at flyve til nye grene eller træer, for at grundlægge en ny koloni. Hen på efteråret fødes desuden hanner og hunner med vinger. Efter parringen flyver hunnerne afsted for at lægge æg som overvintrer.

cinare sp
Nogle af de voksne lus har vinger og kan flyve til andre værter. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


cinare sp
I modsætning til mange andre lus bevæger disse sig relativt hurtigt rund på grenene. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


cinare sp
Cinare stammelusen hører til bladt vore største bladlus. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Skade

Lusenes sugning medfører at nålene bliver gule og falder af. Er der tale om ældre træer er angrebet sjældent så udbredt, at det har nogen større betydning for træet, bortset fra lidt væksthæmning.

Lusene udskiller store mængder af sukkerstoffer (honningdug) som tiltrækker myrerne. Myrerne henter disse sukkerstoffer, samtidig med at de passer og plejer lusene, samt forsvarer dem mod angreb af forskellige naturlige fjender.

De store mængder honningdug der giver træerne og omgivelserne underneden, en klistret overflade, tiltrækker også bier og hvepse. Derfor opdages et bladlus angreb på nåletræer tit ved en konstant summen omkring træet. Er der tale om hvepse (gedehamse) kan det være generende. Hvepsene er imidlertid kødspisere og kan gøre det af med en del bladlus..

Atlasceder
Atlasceder (Cedrus atlantica) angribes også af Cinare stammelusen. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Naturlige fjender

Ligesom andre bladlus har også Cinara stammelusene mange fjender. Svirrefluer ses tit stå stille i luften som små helikoptere tæt ved en bladluskoloni (svirrefluer kan forveksles med hvepse, men de har et tydelig rygvis flyvemønster), hvorved de forsøger at lægge ders æg. Svirrefluens larver æder mange bladlus. Flere arter af mariehøns (og deres larver) er ivrige bladluse spisere ligesom der også findes galmyg larver og snyltehvepse der kan parasitere lusene.
Hvis disse mange nytte dyr får lov kan de ofte ret hurtigt få gjort kål på populationen.

cinare sp
Angreb af bladlus på ceder resulterer i gule nåle der falder af. (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


cinare sp
Cinare angreb på atlasceder (Cedrus altlantica). Læg mærke til at myrerne passe på lusene (Cinara sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Andre stammelus

cinara sp
Cinare stammelus på rødgran (Picea abies). (Cinara sp.).
Foto: Tommy Nielsen.


cinara sp
Nærbillede af Cinare stammelus på rødgran (Picea abies). (Cinara sp.).
Foto: Tommy Nielsen.


Modforholdsregner  • Spuling: spuling af træet med en kraftig vandstråle vil kunne reducere bestanden.
  • Biodiversitet: sørg for at have mange forskellige plantearter i haven, hvilket vil give ly og leve sted til de mange naturlige fjender.
  • Fuglekasser: mange småfugle har bladlus på menuen, så sørg for at fuglene også har det godt i haven.Bekæmpelse

Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II +Rapsolie
Kaliumoleat
Insektfri klar til brug, Bonus Insektvæk
Flere Insektsæber
Ecostyle
insektsaebe.htm


Anvendelse af sprøjtemidler skader generelt den naturlige biologiske bekæmpelse.

Vil du læse mere om andre bladlus kan du besøge: bladlus.htm

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider    I erhvervet    Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.


Opdateret d. 02.01.2023