Til forsiden

Svampesygdomme

  Visit the Fotogallery on www.plantesygdomme.dk
  

Ahornrynkeplet (Rhytisma acerinum (anamorph: Melasmia acerina ))

Rhytisma acerinum
Sådanne sorte pletter på Ahorn er ikke til at tage fejl af (Rhytisma acerinum) .
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ahornrynkeplet

Voldsomt ser det ud, med disse mørke pletter på ahorn. Pletterne skyldes angreb af en svamp og er dog ganske harmløs. På engelsk kaldes svampen "Tar Spot", tjæreplet, hvilket er særlig godt beskrivende.

Kraftige angreb kan medføre lidt tidligere løvfald, men ellers er skaden meget begrænset.

Advarsel:
Poul Louager har henvendt sig vedr. giftighed over for heste. Hollandske undersøgelser viser at den dødelige sygdom "MADD." Multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency hos heste sandsynligvis kan skyldes indtagelse af ahornblade med angreb af Rhytisma acerinum.

Rhytisma acerinum
"Tjærepletterne" udvikles især hos træer der står i delvis skygge (Rhytisma acerinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer


Rhytisma acerinum
På billedet ses tydeligt de typiske gule ringe omkring bladpletterne (Rhytisma acerinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ahornblade med disse tydelige mørke pletter udvikles især i vækstår med megen regn og høj fugtighed. Især på træer der står i skygge en del af dagen. Det hævdes at man kan se graden af luftforurening ved tilstedeværelsen af denne svamp. Svampen er særdeles følsom over for svovldioxid hvorfor den ikke trives tæt ved forurenende industriområder.

De mørke pletter omgives af en tydelig gul rand.
En nært beslægtet art: Rhytisma punctatum danner også bladpletter på ahorn. Disse er meget mindre og der er langt flere på et enkelt blad.

Sygdomsforløb


Svampen overvintrer i bladene som et såkaldt stroma eller som allerede om efteråret, dannede apothecier med ascosporer (sæksporer).
Om foråret når bladene ligger på jorden, modner sæksporehusene og frie ascosporer skydes ud og bæres videre med vinden. Er forholdende gunstige med passende fugtighed spirer disse sporer igennem spalteåbningerne på de ny udfoldede blade.
Symptomerne på angreb ses imidlertid først efter 1-2 måneders forløb. Først som lyse pletter på bladene, men senere som de kendetegnende sorte strukturer, kaldet stroma, en speciel struktur hvor sporerne dannes, som sidder fat på bladet med en sort gummiagtig substans. I disse forhøjninger dannes der i sommerens løb konidier, som dog ikke er i stand til at inficere blade.

Værtplanter


Ahorn (Acer pseudoplatanus), sukkerløn (Acer saccharinum), Askebladet løn (Acer negundo) m. flere.

Rhytisma acerinum
Bladpletterne er ikke så tydelige på bagsiden af bladene.(Rhytisma acerinum).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforanstaltninger


Denne svamp er ikke særlig skadelig, så i de fleste tilfælde skal man bare iagttage og undres..

Vil man absolut foretage sig noget, kan det hos enkeltstående træer nedsætte angrebet, hvis man om efteråret river bladene sammen og fjerner dem, gerne i kompostbunken.

Kemisk bekæmpelse


Det er normalt ikke nødvendigt at foretage nogen form for kemisk bekæmpelse. Fra udlandet nævnes kobbermidler.

Jeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Opdateret d. 19.12.2022