ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Hatsvampe/Bladhatte

Almindelig Fløjsfod (Flammulina velutipes )

Der er ikke mange svampe at finde om vinteren. Denne er dog en af dem..!

Flammulina velutipes
Disse smukke hatsvampe voksede på nogle gamle stubbe af hyld (Sambucus nigra). Svampen er ret almindelig og kan findes på mange løvtræer.
(Flammulina velutipes ) Foto: Magnus Gammelgaard.


Flammulina velutipes
Hatten er 2-6 cm i diameter, bleggul til gulbrun og som det ses her fedtet til slimet på overfladen.
(Flammulina velutipes). Foto: Magnus Gammelgaard.


Flammulina velutipes
Lamellerne er næsten hvide eller svagt bleggule. Stokken er øverst gullig som hatten, men bliver brunlig længere ned.
(Flammulina velutipes). Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Velvet Shank (English)

Almindelig Fløjsfod

Det er ikke mange svampe man finder i vinterperioden. Almindelig fløjsfod er dog en dem. Den findes fra september måned og helt hen i april det følgende år. Det angives at svampen er spiselig, uden dog at være den store delikatesse. I supermarkeder kan man til tider købe en dyrket form af denne svamp der stammer fra Japan. Denne ser helt anderledes ud, helt hvid da den er frembragt under forhold uden lys. På enkelsk kendes denne under betegnelsen "enokidake" På japansk kaldes den jinzhengu. Fløjsfod vokser i knipper på en lang række løvtræer.

Levevis

Svampen vokser saprofytisk, hvilket vil sige at den ikke angriber frisk træ. Den er ret almindelig også i haver hvis man har gamle stød stående tilbage fra forskellige løvtræer.

Bekæmpelse

Man skal ikke forsøge at bekæmpe denne smukke svamp. Den er en del af naturens nedbrydningsproces

Andre hatsvampe i havenOpdateret d. 19.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict