Til forsiden

Ledsageplanter.

Planter der har en positiv effekt på omkringstående kulturplanter.

Ambra (Artemisisa abrotanum) :
Man kan næsten lugte østens mystik...........
Ambra er en flerårig plante med stærkt findelte vellugtende blade. Den formeres ved deling eller ved stiklinger og plantes undertiden i haver som prydplante.
De fine blade og stængler plukkes og tørres, hvorefter de anvendes som kryderi eller til medicinsk brug. Endvidere har de tidligere været brugt til at lægge mellem klæder som beskyttelse mod møl.
Den angives at kunne beskytte mod en lang række skadedyr.


Anis (Pimpinella) :
Enårig, 30 cm høj krydderurt. Frø anvendes i medicinalindistrien samt i likør og bolcher.
Sås i rækker omkring 1 maj.
Anis er en god værtplante for bladlussnyltehvepse og siges at afskrække (repellere) bladlus. Endvidere forlyder det at anis kan "øverdøve lugten af kål, så flyvende kålskadedyr ikke kan finde deres værter.


Basilikum (Ocymum) :
Basilikum er en enårig krydderurt. Den kan sås tidligt (i marts) i drivhus for senere udplantning på friland, men kan også sås direkte på voksestedet. Skulle efter sigende forbedre smagen af tomater ved plantning sammen med disse.
Når blomsterne begynder at udfolde sig afskæres grenene og tørres.
Ved ikke for voldsom beskæring kan planterne skyde et nyt hold grene.
Anvendes til medicin samt krydderi.
Basilikum skulle kunne virke repellerende på trips, fluer og myg.Blomsterkarse, Landløber (Tropæolum), (Nasturium):
Enårige fornøjelige sommervækster, der ranker sig frem og op ved hjælp af de følsomme bladstilke. Friskgrønne saftige, stjernenerverede blade og farveglade blomster.
Blomsterkarse skulle efter sigende, virke repellerende på mange flyvende insekter, heriblandt mellus og bladlus.


Brændenælde:
Brændenælde har en afskrækkende lugt (repellerende effekt) på bl.a bladlus


Dild: (Anetum)
Enårig ca. 80 sm høj plante med friskgrønne, stærkt delte blade og gule skærmblomster.
Frøet sås først i maj måned. Dild skulle være repellerende over for spindemider.
Dild tiltrækker svirrefluer og snyltehvepse, som sørger for biologisk bekæmpelse af bl.a. bladlus.


Geoginer: (Dahlia)
Disse store blomster formeres ved deling af knolde.
Rødderne skulle efter sigende udskille nogle stoffer som kan bekæmpe nematoder.


Hjulkrone (Borago officinalis)
Blå hjulkrone er en 60 cm høj, rubladet plante med smukke , himmelblå, nedadvendte blomster.
God fodderplante for bier. Kan bredsås på solåbne steder og kommer igen år efter år (hvilket ikke altid er en fordel).
Virker repellerende på kålorm og skulle efter sigende kunne hæve naboplanternes modstandsdygtighed for skadedyr og plantesygdomme. Tilfører spormineraler til jorden.


Honningurt (Phacelia)
Honningduftende smuk grøngødning og dækafgrøde. Mindsker bladluse angreb idet den er levested for deres naturlige fjender. Perfekt mellem grønsagsrækken.
Honningurt, Phacelia er ikke til at undvære i haven. Honningurt dufter himmelsk af sød honning og tiltrækker dermed alle de gode og nyttige insekter. Ved at så honningurt mellem grønsagsrækkerne viser forsøg, at bladlus angreb mindskes gevaldigt. Samtidig er den jo rigtig smuk. Når honningurt sås efter høst i havens bede, sørger den for at samle nyttigt kvælstof til jorden og kan efter afblomstring graves ned i jorden.


Isop (Hyssopus officinalis)
Flerårig, 30-50 cm høj plante, hvis blade anvendes i krydderi og medicin. Formeres ved deling eller sås om foråret i rækker.
Kan bekæmpe kålorm, snegle og jordlopper.
Isop er en særdeles god biplante og i visse bigårde gnider man staderne med isop for at sikre at bierne vender tilbage.


Hvidløg: (Allium)
Hvidløg er flerårige løg der kun dyrkes i begrænset omfang her i landet.
Løgene lægges om foråret i bede med 20 til 30 cm afstand. Når toppene er visnet ned , kan løgene hænges til tørring i disse, idet moderløgets skæl holder de andre sammen. Kan afskrække bladlus fra roser ved plantning nær disse. Hvidløg akkumulerer svovl som er et kendt middel mod flere svampesygdomme.
Hvidløg kan virke systemisk i planter og optages af rødderne også når det udvandes som et pesticid. Hvidløg har ligeledes en værdi ved bekæmpelse af æbleviklere og gullerodsfluer samt snegle.


Katteurt: (Nepeta)
Kattemynte er stærkt duftende, læbeblomstrende stauder der minder meget om lavendler. Der findes flere sorter der blomstrer fra juni til september. Planten anvendes tit som kantplante.
Katteurt skulle virke repellerende på jordlopper, bladlus, myrer og biller. Ligeledes beskrives at mus flygter ved lugten af katteurt.


Kløver:
Kløver anvendt som underbeplantning i kål kan forhindre angreb af kålbladlus.
"Overstyrer" lugtten af kål (forvirringsteknik), så kålbladlusene ikke kan finde deres værter.


Kommen: (Carum)
Velkendt flerårig, ca. 40 cm høj plante. Den dyrkes som regel som 2 årig, men planterne kan stå i flere år. Frø sås i april med ca. 50 cm mellem rækkerne. Da planterne ikke fylder meget det første år kan der mellemplantes med salat løg mv..
Andet år blomstrer frøskærmene og frøet kan høstes til madlavning eller ost. De grønne blade kan anvendes i madlavningen.
Blomsterne tiltrækker en mængde nyttige insekter.


Koriander: (Coriandrum)
Enårig krydderplante hvis modne frø anvedes på forskellig måde i husholdningen og i medicin.
Planten har en ubehagelig lugt. Frøet sås i rækker i april-maj på en lun solåben plads. Sulle være repellerende over fo bl.a spindemider.


Kul-sukker: (Symphytum)
Hører til rubladfamilien. Mange steder er planten forvildet. 150cm høj plante med blå blomster, der i knoptilstand er røde. Forskellige sorter findes. Den vilde plante S. officinalis er en gammel lægeplante.
Kulsukker akkumulerer calsium, fosfor og kalium og kan anvendes som mellemafgrøde.
Kulsukker er en god fangplante for snegle.
Visne blade af kulsukker lagt ved siden af kartoffelknolden (ved lægningen) skulle beskytte mod kartoffelskurv. Har man problemer med kartoffelskurv hjælper det at hæve PH til over 7.


Kørvel (Anthriscus)
Kørvel er en gammel kulturplante der vokser forvildet mange steder. De vellugtende, krydrede blade anvendes til suppe og lignende.
Kørvel er meget let at dyrke, men trives dog bedst på let jord. Kørvel er skyggetålende og kan fint klare sig under f.eks æbletræer.
Kørvel skulle kunne holde bladlus væk fra salat. Tillige anføres det at planten forbedrer smag og vækst hos radis.


Lavendel (Lavendula)
Lavendler er flerårige planter eller halvbuske med violette eller purpurrøde læbeblomster, der sidder i aks.
Der findes flere arter, men en del af dem der frøformeres er ikke hårdføre nok i Danmark. L. latifoilia og L. officinalis er imidlertid hårdføre arter.
Sidstnævnte har lysviolette blomster i juli måned.
Lavendler bliver tit anvendt som hække, men kan også anvedes enkeltstående eller i bede.
Lavendler ynder fuld sol og er meget tørketålende. Det er vigtigt at planterne skæres tilbage for at få en tæt vækst også til næste år.
Lavendel virker repellerende på jordlopper og og larver og er god som "madplante" for mange nyttige insekter.


Løvstikke (Levisticum):
Flerårige, 1 - 2 m høj krydderplante der stammer fra Sydeuropa. Bladene anvendes i supper og til fisk. Rødderne anvendes enten friske eller tørede i husholdningen, eller i medicinalindustrien.
Løvstikke kan formeres ved deling, eller frø der sås om efteråret, så snart det er modent.
Løvstikke skulle fremme smagen og sundheden for planter i nærheden. Planten er et godt hjemsted for løbebiller.


Malurt (Artemisia):
Malurt er flerårige krydderurter der formeres ved frø eller deling. Toppen afskæres når blomsterne er ved at udfolde sig, og tørres. Anvendes til brændevin, øl likør og medicin.
Malurt skulle være en udmærket repellerende plante for de fleste skadedyr. Te lavet af malurt skulle virke repellerende over for kålorm, snegle m.v. Sorten Silver Mound skulle være særdeles god som randplante og den mest giftige af malurtsorterne.Morgenfrue (Calendula officinalis):
Morgenfruer til insektbekæmpelse har været kendt i lang tid. Navnet officinalis indikerer at der her er tale om en gammel lægeplante.
Mod flyvende insekter og myrer skulle morgenfrue have repellerende effekt.


Mynte: (Mentha)
Mynte er flerårige stauder eller stenplanter, med små lilla læbeblomster. Hele planten er stærkt duftende og anvendes som krydderurt. Der findes mange forskellige arter i Danmark. Mynte virker afskrækkende på kålorm, jordlopper, myrer ja sågar medlemmer af gnaverfamilien (mus). Mynte plantet i nærheden af planter der er i risiko for at blive begnavet af mus, skulle således være en god idet. Mynte tiltrækker svirrefluer og snyltehvepse.
Vær opmærksom på at mynte sår sig selv ved frø og spreder sig meget. Mynte har en afskrækkende lugt (repellerende effekt) på bl.a bladlus


Persille: (Petroselinum)
Persille omfatter både kruspersille og rodpersille. Kruspersille er nok en af de aller almindeligste krydderurter i haven og er da bestemt heller ikke til at undvære som krydderi ved madlavningen.
Frø sås sidst i april eller først i maj måned. Der må ikke sås for dybt. Persille kan som regel overvintre og anvendes det følgende forår.
Det er godt at så persille omkring tomater og asparges. Pesille beskytter mod aspargesbiller. Persille vil blomstre i det andet vækstår og er på dette tidspunkt god til at tiltrække svirrefluer og snyltehvepse.


Petunia:
Petunia har en overdådighed af blomster både hvad angår farve og i mængde. Den har vundet en stor plads som sommerblomst i danske haver fordi den er istand til at klare det meget omskiftelige Danske sommerklima.
Frøet bør sås i marts måned indendørs, evt. i en vindueskarm. Frøet er meget småt og bør ikke dækkes. En glasplade eller noget plastik lagt over vil sikre opretholdelse af fugtigheden.
Udplantning kan ske i juni måned på en solåben plads.
Petunia virker repellerende overfor aspargesbille og visse bladlusarter og forskellige andre skadedyr.


Purløg: (Allium)
Purløg er flerårig. Den har græslignende, smalle, rørformede, vintergrønne blade og er tuedannende.
Purløg er en særdeles populær krydderurt med mange anvendelsesmuligheder. Den kan udsåes tidligt om foråret, men kan også formeres ved deling.
Har man et drivhus er purløg er god ting at drive frem i potter om foråret.
Purløg skal være repellerende overfor gullerodsfluer og myrer. Plantes den tæt ved æbletræer skulle den være med til at beskytte mod skurv. En te lavet på grundlag af purløg skulle kunne beskytte mod angreb af "falsk" meldug (Peronosphora).
Puløg og andre fra løgfamilien skulle kunne hæmme udviklingen af skurv, (herunder æbleskurv) ved plantning under træerne.


Rejnfan, regnfang, guldknap (Chrysanthemum vulgare):
Er vel at betragte som en ukrudtsplante. I tidligere tider blev den anvendt som lægeplante, idet den indeholder æteriske olier og bittestoffer.
Virker repellerende på larver.


Rosmarin (Rosmarinus officinalis ):
Rosmarin er en af vore ældste stueplanter og er kendetegnet ved sine smalle, vellugtende blade og lyseblå blomster.
Rosmarin formeres ved stiklinge. Den er ikke vinterhårdfør i danmark, men egner sig til at være ude i krukker hele sommeren. Rosmarin er en gammel krydderurt og lægeplante.
Den skulle virke repellerende på kålorm og gullerodsfluer.


Rude te: (Ruta graveolens)
Rude er en ca. 50 cm høj busk med stedsegrønne, grågrønne blade. Blomsterne er uden betydning. Den hører til krydderurterne og dyrkedes tidligere som lægeplante. Kraftig te lavet af Rude virker efter sigende på nogle skadedyr.
Virker også mod nervøs hovedpine og hjertebanken. Der advares imidlertid mod rude idet den undertiden kan forårsage hudirritation.


Salvia: (Salvia officinalis) )
Planteslægten salvia rummer et særdeles stort antal plantearter både stauder og krydderplanter. Fælles for dem alle er at bladene indeholder aromatiske stoffer. I det følgende beskrives S. officinalis.
Det er en halvbusk med grålige blade og blå blomster. Den har tidligere været dyrket som krydder- og lægeplante og findes stadig hist og her.. Den formeres ved frø der sås i maj måned. Bladene kan afplukkes og tørres.
Salvia er god som naboplante til forskellige slags kål idet den beskytter mod kålorm. Ligeledes angives det at den er repellerende mod jordlopper og snegle samt at den er god "madplante " for nyttige insekter.


Sar: (Satureja))
S. hortensis er en enårig 25 cm høj krydderplante. Den formeres ved frø de sås først i maj. Når blomsterne er næsten udfoldede, afskæres grenene og hænges til tørring. Planten har ikke den store udbredelse i Danmark.
Sar skulle kunne forhinder angreb af kålorm og er en særdeles god plante for bier. Snegle bryder sig ikke om Sar.


Solsikke: (Helianthus))
Så denne plante om ikke andet , så for børnenes skyld. Det er imponerende at følge væksten sommeren igennem.
Bladlus elsker solsikke og tit ses myrene vandre op og ned af planten for at hente sukker.
Solsikke er en så kraftig vækst, at den ikke hæmmes af bladlusangreb. Der kan her være tale om opformering af snyltehvepse som senere kan være til stor nytte for de øvrige planter.
Fuglene er jo også glade for lidt frø til vinter.


Rug-og hvedehalm
Anvendt som dækkemateriale mellem rækker (jordbær ?.)
Skulle være repellerende over for spindemider.


Rødel (Alnus glutinosa):
Skulle være repellerende over for spindemider (Frugtræer..ellehegn)?.


Snerle (Convolvolus):
Normalt etårige planter med tragtformede blomster i mange forskellige farver. Der findes mange forskellige sorter med forskelligfarvede blomster. Snerler kan sås fra april direkte på voksestedet.
Som ukrudt er det en særdeles plagsom plante. Snerle findes også som staude.
Snerler tiltrækker svirrefluer.


Tagetes:
Tagetes er kendt for sin virkning ved nematodbekæmpelse se :nematoder.htm. Til dette formål er det rødderne der er aktive.
Det overjordiske af planten har efter sigende en afskrækkende virkning (repellerende effekt) på flyvende skadedyr.


Timian: (Thymus)
Timian er en lav flerårig halvbusk, der er almindelig dyrket som krydderplante. Den kan formeres ved deling eller ved frøudsæd. Frøet sås i maj måned i riller, men da det er meget småt dækkes det ikke , men stødes fast til jorden med er rive eller lign.
Senere plantes de små planter på større afstand.
I august september når blomsterne er ved at folde sig ud, klippes grenene af og hænges til tørring.
Timian er repellerende over for kålorm og snegle.
Til forsiden
Opdateret d. 19.12.2022