ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr/nyttedyr

Birkefrøtægen(Kleidocerys resedae)

"Hvad er det for små sorte dyr i min persille..?

Petroselium
I det tidlige forår kan man finde små sorte dyr i persille og andre overvintrede rodfrugter mm..
Klemmer man på dem lugter de grimt ! (Kleidocerys resedae).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Generelt om tæger

Navne

Birch catkin bug (English)

Birkefrøtægen

Frøtæger (Lygaeidae) er en gruppe af tæger hvoraf der findes ca 60 forskellige arter i Danmark. De har netop specialiseret sig i at skaffe deres føde ved at stikke i og suge på forskellige frø eller frøanlæg fra forskellige plantearter. Ikke nogen dum idé, da frø jo er kendetegnet ved et stort indhold af protein.
Birkefrøtægen (Kleidocerys resedae) er en af de mest almindelige og som navnet siger lever den på birk. Den generer os ikke særligt, men under specielle forhold kan den findes i meget store mængder i flere af vore afgrøder. Det er de afgrøder som overvintrer og som vi typisk vil høste af igennem vinteren og foråret. Kruspersille, rodpersille m.fl. kan være vært for disse tæger. De bruger dem som overvintringssted og skader sandsynligvis ikke planterne.
Ved håndtering af plantematerialet vil man lægge mærke til at tægerne udskiller en kraftig lugt, som er en del af deres forsvar mod fjender.

Kleidocerys resedae Kleidocerys resedae
Her ses de voksne birkefrøtæger i kruspersillen som de bruger som overvintringssted, før de flyver over til værtstræerne.
.(Kleidocerys resedae). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Birkefrøtægen er som voksen 4-5 mm lang, rødbrun med klare vingespidser. Dens følehorn (antenner) har stavformede leddelinger (typisk for tæger) med 4 led.
Det engelske catkin, betyder rakler og hentyder til at disse insekter især er specialiseret i at få føden fra birkerakler. Om sommeren kan man ofte få disse insekter på sig, når man går gennem en birkeskov. Ellers er de helt harmløse, dog kan de genere hvis de findes i større antal nær huse og andre stdeder, hvor vi opholder os.

Livscyklus

Birkefrøtægen overvintrer i vegetationen tæt på birketræer. Oftest falder den ned sammen med birkefrøene. Den overvintrer som voksen og ofte i kolonier med mange individder sammen. Tidligt om foråret i marts april måned, kommer tægerne frem og flyver til birketræerne, hvor de lægger deres æg. Æggene klækkes i maj juni og nymferne ligner de voksne en hel del, men har dog væsentlig kortere vinger.
De suger på rakler fortrinsvis på birk, men kan også findes på andre træarter (El, surkirsebær, røn). Sidst på sommeren har de gennem 4 nymfestadier nået voksenstadiet.

"Modforanstaltninger"

  • Undgå birketræer tæt ved huset: under visse forhold kan mrd store bestande af birkefrøtæger, kan de være generende når de kommer ind i vore huse. Har man disse problemer bør man ikke have birketræer lige ved sine indgangsdøre.


Bekæmpelse

Det ser ikke ud til at disse tæger skader birketræernes vækst, hvorfor de heller ikke bør bekæmpes.


Opdateret d. 30.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict