ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Svampesygdomme

Bitterråd.
(Gloeosporium råd)

"Hvorfor får mine æbler runde rådpletter under lagring................?"

Gloeosporium råd

Kraftige angreb af Gloeosporium råd i sorten Aroma under lagringen. (Gloeosporium råd).
Foto: : Magnus Gammelgaard.


Navne

Gloeosporium Rot (English)

Phlyctaena vagabunda
Colletotrichum gloeosporioides
Cryptosporiopsis curvispora

Bitterråd

Navne som Gloeosporium råd og bitterråd anvendes i flæng i forbindelse med de cikelrunde brune rådpletter, der ofte forkommer på vore æbler, når vi forsøger at opbevare dem i længere tid. Der nævnes i litteraturen en lang række latinske svampenavne som er involveret i disse rådsymptomer på æbler. Som det gælder for andre svampe er det god skik og brug at både svampens perfekte (kønnede) stadie og imperfekte (ukønnede stadie) nævnes, hvilket fører til endnu flere benævnelser. De 3 ovenfornævnte svampenavne er de navne vi oftest støder på.
I det følgelde kalder vi symptomerne for bitteråd.

Der er tale om svampe der lever (overlever) i forbindelse med grene og grensår, hvor de også kan anrette en del skade. Ofte forveksles de med sår forårsaget af frugttræskræft, men de er dog knap så agressive som denne. Fra disse sår danner svampene sporer (konidier), der lander på æblerne og giver anledning til lagerråd. I sjældne tilfælde, især hvis sidste del af frugtsæsonen er rigelig fugtig, kan der ses rådsymptomer på frugterne før de høstes.

Colletotrichum gloeosporioides

Begyndende angreb af bitteråd ved lagringen Colletotrichum gloeosporioides
Foto: Magnus Gammelgaard .

Symptomer

Brunlige cirkelrunde pletter, ofte med en mørkebrun ring i rundt i yderkanten. Ligeledes kan ofte ses en mørkkere plet i midten, der hvor angrebet er startet. Ret hutigt breder pletterne sig og frugten rådner helt.Udseende og Livscyklus

Svampene trives i bark og grensår hvor de kan anrette en del skade. Få at infektionene kan finde sted kræves en såring, i form af beskæring eller anden skade. Frostskader og andre ugunstige vejrrforhold kan også give anledning til angreb. I disse sår angriber svampen og danner sporer som senere kan inficere frugterne. Især hvis frugten af en eller anden årsag er beskadiget. Insektstik, haglskader mv. kan forårsage disse indgangsveje hos frugterne. Nogele af svampene kan også trænge ind igennem frugterne lenticeller (korkceller) når disse er dannet.
Infektionen sker især under fugtige forhold i sensommeren. Hvis der samtidig her er høj temperetur sker smitten hurtigt. Sporerne kan ligge længe i forbindelse med frugternes korkceller inden de spirer. Derfor er det oftest under lagringen at sygdommen udvikles.
Bitteråd ses både hos æbler, pærer og kirsebær.
Overvintingen foregår i forbindelse med grensår, knopper og frugtmumier der hænger tilbage på træerne.

Modforanstaltninger

  • Beskæring: Sørg for at beskære træerne så der skabes lys og luft. Samtidig er det en god idé at beskære under tørre forhold så sårene hurtigt heles. Døde grene og grene med sår samt idtørede frugtmumier fjernes.
  • Gødskning: vær ikke for ødsel med gødningen. Gødskning sidst på sæsonen som medfører kraftig frugtvæks,t giver samtidig større mulighed for angreb af bitterråd.
  • Modstandsdygtige sorter: der er stor forkel på sorternes modtagelighed. Ingrid Marie, Cox orange, Aroma, Gråsten og Filippa angives at være ret modtagelige. Desværre er disse sorter svære at undvære.
  • Pluk ikke for sent: modne eller overmodne æbler har større risiko for at udvikle bitterråd.
  • Lav opbevaringstemperatur: opbevaring af frugterne ved lav temperatur (3- 5 gr. C eller lavere) hæmmer udviklingen af bitterråd.
  • Hyppig sortering: sorter frugterne i kasserne tit og fjern angrebne frugter så de ikke smitter de sunde.


Bekæmpelse

Beskyttende sprøjtninger tæt på frugthøst var tidligere almindeligt, også i private haver.
Der findes ikke godkendte svampemidler til privathavebruget som er effektive overfor denne sygdom.

Varmtvandsbehandling: nyere forsøg viser at det er muligt at nedsætte angrebet af bitterråd ved en varmtvandsbehandling. Før lagring dyppes frugterne i 48-50 gr.C. varmt vand i 3,5 min.


Opdateret d. 30.12.2022

Valid HTML 4.0 Strict