ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Lagersygdomme

Blød skold (Soft scald)

"Hvorfor får mine æbler sorte pletter og skarpt afgrænset råd ved lagring..?"

Blød skold
Disse meget karakteristiske symptomer, kan iagttages på forskellige æblesorter under lagringen.
Her er det den populære sort 'Aroma' det er gået ud over.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Blød sklod
De sorte pletter skyldes forskellige svampe der efterfølgende har inficeret det beskadigede område.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Blød skold
Her ses penicilliumsporer der bryder frem i midten af de sorte pletter.
Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Soft Scald (English)

Blød skold

En lang række sygdomme kan angribe vore æbler under frugtudviklingen når de hænger på træerne, andre ser vi først når frugten bliver lagt til opbevaring. Vi kalder dem lagersygdomme. Lagersygdomme kan igen opdeles i henholdsvis svampesygdomme og fysiologiske skader. Se iøvrigt under "problemknuser" og plantesygdomme.dk under lagersygdomme. Blød skold er en direkte oversættelse af den engelske betegnelse soft scald og et eksempel på den sidste kategori.

Symptomer

Blød skold udvikles under frugtlagringen. De skarpt afgrænsede rådområder er typiske for fænomenet. Ligeså er de sorte runde pletter eller ringe. Forsøger man at isolere svampe fra disse pletter, vil der ofte dukke forskellige svampe frem . Alternaria, Cladosporium og Pennicillium er almindelige i denne sammenhæng. Skærer man æblet tværs igennem, kan iagttages at det kun er den yderste halve til hele cm, der er angrebet. I visse tilfælde er det kun de helt yderste mm som er har skader.

Der er meget stor forskel på de forskellige æblesorters modtagelighed for denne sygdom. Aroma, og Golden Delicious er ret modtagelige.Sygdomsforløb

Sygdomme har som sagt fysiologiske årsager. Kraftige, abnorme åndingsprocessor i frugten, mens den hænger på træet, ofte i perioden tæt på plukning, nævnes som hovedårsagen. Dette kan skyldes vandmangel, ekstreme temperaturer (høje), eller for sen plukning. Ligeledes har nedkølingen også en betydning. Går der for lang tid inden frugten bliver nedkølet til den optimale lagertemperatur, kan dette fremme dannelsen af blød skold.

Modforanstaltninger

  • Rigtig plukketidspunkt: undgå at plukke overmodne frugter eller generel for sen plukning.
  • Vanding: Æbletræerne må ikke mangle vand i sidste del af modningsperioden.
  • Hurtig nedkøling: især for erhvervsavlere er det muligt at styre nedkølingsprocessen.


Bekæmpelse

Der er ikke bekæmpelsesmuligheder for denne fysiologiske lagersygdom.Opdateret d. 01.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict