ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Fysiologiske sygdomme

Griffelråd

"Hvorfor bliver mine tomater og peber brune i den en ende................?"

griffelråd tomat

Blødråd i området omkring frugt enden af tomater kaldes for griffelråd.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Blossom end rot, bottom rot (English)

Griffelråd

De fleste der dyrker tomater har oplevet fænomenet. Det første tomater er ved at være røde og man glæder sig til at kunne plukke til frokostbordet. Skuffelsen er stor når frugterne ender i kurven hvor de triller rundt og viser er stor mørk rådplet i bunden.
Hos pebberfrugter ses symptomerne ofte på siden af frugterne.
Som regel er angrebne tomater uspiselige, uden smag fordi de er tvangsmodnet før tid. Griffelråd ses i hyppigt i tomater, især hos de store bøftomater, men også hos andre afgrøder med bløde fugter, f.eks peber, auberginer kan man finde det. Den korte forklaring på griffelråd var tidligere, ubalance i calcium optagelsen, men nye undersøgelser har vist at årsagen er lidt mere kompleks.
Målinger har nemlig vist at det lave calcium indhold i frugterne sikkert er resultatet og ikke årsagen til griffelråd.

Griffelråd

Griffel kan ses tidligt under frugternes udviklingsperiode, før de modnes.
Foto: Magnus Gammelgaard.Griffelråd

Griffelråd kan ses her i pebberfrugt.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Symptomer

På engelsk kaldes sygdommen meget beskrivende for blossom end rot (BER) og indikerer at det er i tilknytningen til blomstringen, at fænomenet opstår. Symptomerne, de brune rådpletter, kan dukke op på et hvilket som helst stadie af frugtudviklingen, men ofte sker det først når frugten er 1/3 til halvden af sin fulde størrelse. Skærer man frugterne igennem, vil man også kunne se at kernerne er sorte. Da det er en fysiologisk sygdom, smitter den ikke til naboplanterne. Der er stor forskel på de forskellige sorters tendens til at udvikle griffelråd.
Oftest ses de værste symptomer på planter, der er meget udsatte for kraftig direkte sollys.Årsag

Siden 1940 erne har man antaget at årsagen til griffelråd var mangel på calsium. Flere forskere har dog efter 2014 peget på andre forhold, der er mere vigtige, nemlig forskellige stresssituationen.Det kan være høj koncentration af gødningssalte, tørke, høj temperatur og høj lysintensitet. Under sådanne forhold produceres skadelige iltforbindelser der nedbryder cellevæggene. Disse skader medfører tab af jernforbindelser og calsium i frugtenernes mest følsomme områder (frugtspidsen).
Det ser ud til at griffelråd især opstår når planterne vokser kraftigt og at plantehormonerne har en væsentlig indflydelse. F.eks. har det vist sig, at under forhold med kraftig vækst dannes store mængder af af gibberellinsyre (strækningshormon)
Behandles planterne derimod med abscicinsyre som er antagonist (modvirker)til gibberellin undgås griffelrådsymptomerne.
 • vandmangel medfører stress hos planterne. Undgå dette ved jævn vanding så planterne på intet tidspunkt tørre ud. Skygning sænker fprdampningen og kan derfor indirekte modvirke vandmangel.
 • Overgødskning: ved for høj gødskning med bla. kalium og magnesium, kan der opstå ubalance og for lavt indhold af calsium
 • Solskin :planter der eksponeres i kraftig lys, solskin, har en meget stor fordampning og der kan under disse forhold opstå stresssituationer som medfører griffelråd.
 • For lidt calsium i vandingsvandet: Selv om calsiummangel ikke er den direkte årsag til griffelråd skal stoffet være tilstede så rødderne kan optage det. I de senere år er det blevet populært og miljørigtigt at anvende opsamlet regvand til vanding i drivhuset. En fin løsning som dog kan give problemer med griffelråd idet regnvand som bekendt kun indeholder meget små mægder af calsium. Løsningen er indimellem at skifte til brug af ledningsvand
 • Overgødskning: ved for høj gødskning med bla. kalium og magnesium, kan der opstå ubalance og for lavt indhold af calsium
 • Undgå for tidlig udplantning: griffelråd opstår ofte hos planter der er sat i for kold jord, eller sagt på en anden plantet for tidligt ud i drivhusetModforanstaltninger

 • Skygning: Har du problemer med griffelråd tilrådes at skygge drivhuset ved at ophænge skyggenet, eller sprøjte kalk eller skygge pasta på ruderne.
 • Regnvand: undgå ensidig brug af regnvand hvis du har problemer med griffelråd. Ønsker du at tilføre kalk er en god måde at gøde med kvælstofgødningen kalksalper F.eks 1 gram kalksalpeter pr. liter vand) som jo indeholder den livsnødvendige calsium. Dette gøres udover den almindelige gødning du normalt anvender.
 • Fjern overskudsgødning. Dyrker du i jorden er det en god idé en gang imellem at gennemvande jorden for at udskylle ophobninger af kalium og magnesium.
 • Hold PH over 6,5. Lavt PH udtrykker lav calsium niveau.
 • Modstandsdygtige sorter: Der er stor forskel på forskelliger sorters tendens til at få griffelråd. Brug dem du har gode erfaringer med.


Bekæmpelse

Sygdommen er såkaldt fysiologisk betinget og kan således ikke fjernes med bekæmpelsesmidler


Forvekslingsmuligheder

 • Sygdommen er let at kende


Opdateret d. 03.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict