Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om bladlus

Bladlusnøglen

Hyldebladlus (Aphis sambuci)Hvorfor bliver hyldebladene glinsende og klistrede..?

Aphis sambuci
Hyldebladlus samler sig tit på stænglerne.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Hyldebladlus

De er ulækre siger nogen..!

Ja fedtede og klistrede blade er tit et sikkert symptom på angreb af hyldebladlusen. Løfter man bladene let, ses de på undersiden af disse eller på stænglerne.

Specielt om foråret hvor der virkelig er gang i denne så vækstkraftige busk, er de nye skud specielt attraktive.

Fortvivl ikke ! Hyldebladlusen slår helt sikkert ikke busken ihjel og forsvinder af sig selv i sommerens løb.

Aphis sambuci
Hyldebladlus samler sig tit rundt om stænglerne på de nye skud (Aphis sambuci).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer


Aphis sambuci
Nærbillede af de gråblå hyldebladlus (Aphis sambuci)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer på angreb af hyldebladlus er ofte blanke, klistrede bladoversider. Er der samtidig livlig "myretrafik" op ad stæglerne, kan man næsten være sikker på at denne bladlus findes et eller andet sted på busken.
De klistrede blade skyldes som hos andre bladlus, de sukkerholdige eskrementer som bladlusen udskiller. Senere hen kan disse danne grobund for såkaldte branddugsvampe, der danner et brunligt, uæstetisk lag på bladenes overside.
Bortset fra at fotosyntesen nedsættes, er disse bladlus ret uskadelige for planten.

Aphis sambuci
Hyldebladlus på bladundersiden. Bemærk den orange galmyglarve, der er godt igang med sit måltid (Aphis sambuci).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Som andre bladlus er hyldebladlusen særdeles specifik, idet den ikke angriber andre plantearter end hyld. I littereturen nævnes det dog at denne bladlus har værtskifte med planter tilhørende stenbrækfamilien (Saxifraga). Her er den imidlertid at finde som rodlus. Denne adfærd som kaldes værtskifte, findes hos en lang række andre bladlusarter.
Hyldebladlusen overvinter som æg. Om foråret klækkes disse til hunner som straks begynder at føde unger. Når populationen bliver stor, fødes individer med vingeanlæg, som er istand til at flyve til andre hyldebuske. Se endvidere: 

Generelt om bladlusModforholdsregler

Heldigvis findes der en del nytteinsekter, prædatorer, som er i stand til at regulere bestanden. Mariehøns, snyltehvepse, galmyglarver og larver af guldøje spiser mange hyldebladlus.
Også fuglene, især mejser er ret glade for denne ret store bladlus.

Spuling med kold vand kan skylde mange bladlus væk.
Er man meget plaget af lusene kan man helt vælge at fjerne buskene. Ofte er hyld i parcelhushaver en smule for voldsomme.
Desværre går man glip af de mange lækkerier som kan fremstilles ud fra både blomster og bær og ikke at forglemme hyldefløjter (se her) 

Kemisk bekæmpelse


Vil du læse mere om andre bladlus kan du besøge: bladlus.htm

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.

Opdateret d. 03.01.2023