ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Virussygdomme

"Julerosevirus" (Hellebore Black Death) (Helleborus net necrosis virus (HeNNV))

"Hvorfor får mine juleroser/påskeklokker mørke streger på bladene..?"

Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Her ses en kraftig  angrebet plante ved siden af tilsyneladende sunde planter.
Fotograferet 26. april 2024 (Helleborus net necrosis virus (HeNNV)).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Navne

Helleborus net necrosis virus (HeNNV) (English)
Hellebore Black Death (English)

Virus i juleroser

Juleroser (Helleborus niger) eller især de såkaldte påskeklokker (Helleborus x hybridus) (syn: Helleborus orientalis) er i de senere år blevet meget populære forårsblomster i de danske haver. Det kan man godt forstå. De er meget smukke i dæmpede pastelfarver og kommer tidligt på året. De er ikke særligt modtagelige for sygdomme og skadedyr, men nogle findes dog. Julerosebladpletsyge (Coniothyrium hellebori) og gråskimmel (Botrytis cinerea) er almindelige. Ligeledes angribes planterne også af bladlus og især arten Julerosebladlus (Macrosiphum hellebori).
En række forkellige vira er påvist i Helleborusslægten uden at være dødelige for planten, men denne her, med det engelske navn Hellebore Black Death er virkelig slem og man bør advare mod en større udbredelse.

Symptomer

Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Det netagtige sorte streger som følger bladnerverne er typiske symptomer (Helleborus net necrosis virus (HeNNV)).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Her ses symptomer på blade og stængler ved kraftige infektioner (Helleborus net necrosis virus (HeNNV)).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Det netagtige sorte streger som følger bladnerverne er typiske symptomer (Helleborus net necrosis virus (HeNNV)).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Sygdommen er ikke undersøgt tilbunds og der er bl.a. stadig tvivl om spredningen, der dog højst sandsynligt sker ved hjælp af bladlus og sandsynligvis især arten Macrosiphum hellebori. Virussygdommen skyldes efter al sandsynlighed et bestemt virus kaldet Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Især i USA er denne virus undersøgt se bl.s. K.C. Eastwell "Helleborus net necrois virus: A New Carlavirus Assosiated with 'Blask Death' of Helleborus spp." Wahsington State University.
Sygdommen er dog kendt og beskrevet i Europa, hvor den har været i adskillige år.
Se også https://www.rhs.org.uk/disease/hellebore-black-death

Også i Danmark er den observeret flere steder og således også i min have -suk!. Symptomerne er efter min mening ret tydelige. Sorte netagtige streger der følger bladnerverne på både bladover- og underside. Krøllede sorte blade (kraftige angreb.) Sorte streger på stænglerne og sorte pletter på blomsterne. Desuden standser planterne væksten. Det er også tydeligt at sygdommen som tilfældet er hos andre vira, transporteres rundt i planten med saftstrømmen i den enkelte plante og ikke umiddelbart smitter naboplanten.
Oftest er det ældre planter som angribes

Helleborus net necrosis virus (HeNNV)
Helleborus Net Necrootic Virus overføres sandsynligvis af julerosebladlusen Macrosiphum hellebori
Foto: Magnus Gammelgaard.Forvekslingsmuligheder

Julerosebladpletsyge giver mørke pletter på bladene og ikke netagtige sorte striber.

Sygdomsforløb

Virussygdommen spredes sandsynligvis med bladlus. Det er usikkert hvor lang tid der går fra infektion til tydelige symptomer kan ses. Sygdommen overføres sandsynligvis ikke via frø. Så det er stadig muligt at få sunde planter ad denne vej
Modforanstaltninger

  • Undersøg nyindkøbte planter for symptomer

Bekæmpelse

  • Grav planter med symptomer op og fjern dem fra haven (ikke kompostbunken) så snart de erkendes.

Kemisk Bekæmpelse

Virus kan ikke bekæmpes med kemi.Læs også

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30764217/
https://www.rhs.org.uk/disease/hellebore-black-death

Opdateret d. 26.04.2024

Valid HTML 4.0 Strict