Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Generelt om viklere

Grå Knopvikler (Hedya nubiferana) (H.nubefera) (H.dimidioalba)


Hedya nubiferana

Sådanne molstrerede knopper og blade på æbler i det tidlige forår, er typisk for larven af den grå knopvikler.
(Hedya nubiferana)
Foto: Magnus Gammelgaard


Udseende:

Grå knopvikler hører til småsommerfuglene. Den voksne sommerfugl er 15 til 20 mm bred, når den breder vingerne ud. Sidder den med sammenklappede vinger har disse en vingelængde på 8 - 11 mm. Forreste vinge er hvidlig med brede mørkegrå , sorte pletter, samt brune tværbånd forrest på vingen. Larverne bliver 15 til 20 mm lange og er mørkgrønne med et sort hoved.

Biologi:

Der er lidt divergerende opfattelser vedr. biologien. De fleste mener at der årligt er 2 generationer, men enkelte steder taler man om kun 1. Det første er imidlertid det mest sandsynlige i det der ofte ses kraftige skader på æbler sent i august måned. Larverne overvinter som små larver i kokoner, som er gemt i grenkløfter og sprækker.

I marts april når frugtræerne begynder at fremkomme med de første blade, kommer de frem og begynder at æde af de nye skud.
Typisk er det at de gemmer sig ved at spinde/vikle bladene sammen (se ovenstående billede). Senere går de til blomsterne, hvor de kan anrette stor skade. De nydannede frugter går heller ikke ram forbi.


Hedya nubiferana

Når bladene foldes ud findes denne lille fætter.
Undskyld jeg ikke har fået renset negle).
(Hedya nubiferana)
Foto: Magnus Gammelgaard


Hedya nubiferana

Tidlige symptomer på viklerangreb i æbler her fotograferet d. 20 april 2009.
(Hedya nubiferana)
Foto: Magnus Gammelgaard


Hedya nubiferana

Åbner man dækbladene omkring knopperne kommer denne lille fætter tilsyne.
(Hedya nubiferana)
Foto: Magnus Gammelgaard


Når larverne har nået en anseelig størrelse sker forpubningen i forbindelse med de sammenspundne blade i maj måned. De voksne sommerfugle kommer frem ca. en måned senere, hvor de lægger æg rundt på bladene.
Det er larverne af disse æg der kan anrette skader på de næsten færdig udviklede frugter. Efter forpupning fremkommer en ny generation voksne, som resulterer i de små larver der overvintrer i kokoner.


Værter:

Knopviklere kan være slemme i æbler, men kan også træffes i bl.a kirsebær, blommer, tjørn, ribs, solbær birk, pil. I erhvervsfrugtavlen udfører man bankeprøver (man banker på grenene og opfanger nedfald i et net)for at kunne fastslå pupulationstætheden. Først ved 2-4 larver pr 100 blomsterklaser, begynder man at tænke på at gøre noget.
Ligeledes er der også mulighed for at opsætte feromonfælder ( se: Generelt om viklere)
.

viklere
Såkaldt sene viklerskader på æbler, kan være forårsaget af grå knopvikler, men andre muligheder findes også se:( se: Generelt om viklere)..
Foto: Magnus Gammelgaard


Naturlig regulering

Viklerlarverne har en del fjender og en have med mange forskellige planter og plantemiljøer vil fremme udviklingen og tilstedeværelsen af disse naturlige fjerder, især arter af snyltehvepse.

Fugle, især mejser er vigtige !. Om foråret kan man se hvordan musvitter og andre mejsefugle vimser rundt i træerne på jagt efter larver.
Hedya nubiferana

Her ses den voksne knopvikler fotograferet i begyndelsen af juni måned.
(Hedya nubiferana)
Foto: Magnus Gammelgaard


Bekæmpelse


Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a Nyttedyr.dk

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler tfor private haveejere til dette skadedyr.

Modforholdsregler: Opsætning af mejsekasser kan sikre et godt fugleliv i haven.
I forbindelse med angreb på frugttræer i privathave, er det muligt at pille larverne af.

Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider
Opdateret d. 03.01.2023
Til forsiden