Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Ligusterbladpletsyge (Cercospora ligustrina), (Thedgonia ligustrina), Cercoseptoria ligustrina)

verticillium

Kraftige angreb medfører tidlig løvfald.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Efter perioder med fugtigt vejr, ofte sidst på sommeren, ses ofte sådanne cirkelformede bladpletter på ligustrum.
Pletterne er ganske tydelige og ikke til at tage fejl af. De er 5-15 mm i diameter, lys brunlige i midten og noget mørkere i den yderste rand.
Planterne er angrebet af ligusterbladplet.

verticillium

Sådanne cirkelformede bladpletter er særdeles almindelige på mange sorter af ligustrum.
Foto: Magnus Gammelgaard.


verticillium

Nærbillde af bagsiden af et blad.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Svampen

Ligusterbladplet er forårsaget af svampen Cercospora ligustrina der især angriber i fugtigt vejr.
Svampesporer udvikles i den yderste mørke rand og spredes med vinden eller i forbindelse med vandplask i en regnbyge.

Svampen er særdeles almindelig og kan angribe de fleste sorter af ligustrum, men ikke andre planteslægter (specifik).

Efterhånden sam bladpletterne udvikles reagerer bladet ved dannelse af løsningsvæv og bladene falder af.
Det er sjældent at der opstår så kraftige angreb at planterne skades deraf.
Overvintringen sker i forbindelse med nedfaldne blade.

Modforholdsregler

Kraftig beskæring af hækken , enten på siderne eller den mere drastiske metode, at klippe den helt ned til 15 -20 cm over jorden, kan være særdeles gavnlig. Sidstnævnte metode medfører dog et par år med nærkontakt til naboen (husk i øvrigt at tale med ham først !) Denne foryngelseskur skaber lys og luft til hækken, nedsætter luftfugtigheden og dermed svampenes udviklingsmuligheder.

Gamle ligusterhække får nyt liv, også selv om de tilsyneladende ikke er angrebet af plantesygdomme. Liguster hører til den plantegruppe der normalt tåler kraftig tilbage skæring . Beskæringen foretages bedst i marts-april måned, mens hækken er i hvile. Giv evt. efterfølgende lidt blandingsgødning.

Bekæmpelse

I privat haver skal man normalt ikke bekæmpe svampen da den ikke skader planterne væsentligt.


Alternative midler : Bagepulver skulle virke mod bladpletsygdomme se: altplantesygdomme.htm eller basisstoffer.htm

Se også http://www.jegkanliguster.dk/


Tilhørsforhold i svamperiget

DothideomycetesI erhvervet anvendes

Til forsiden
Opdateret d. 04.01.2023