Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Generelt om snegle

Lundsnegl (Cepaea nemoralis)

Er disse snegle skadedyr..?

Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis

Ludsneglen hører til de husbærende arter og er normalt ikke de værste snegle som skadegører på planter.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Brown-lipped snail (English)
Schwarzmündige Bänderschnecke (German)

Lundsnegl

Lundsneglen (Cepaea nemoralis) er en af de almindeligst forekommende husbærende snegle i de danske haver. En nærtbeslægtet art havesneglen Cepaea hortensis lever tit sammen med lundsneglen. Den er lidt mindre, men iøvrigt svær at skelne fra lundsneglen.
Et godt kendetegn er farven på skalåbningen (kanten). Den er mørk hos ludsneglen og lys hos havesneglen.
Selve farvetegningen og forskelligheden i de snoede bånd, er et kapittel for sig og har været studeret gennem mange år, set i forhold til udviklingslæren og den genetiske variation. Den har betydning som kamoflage, men også funktionen en temperatur regulernende faktor, er vigtig. Mørkere huse opvarmes hurtigere end lyse.

Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis

Under tørre forhold, eller som her ved overvintringen, danner sneglen et kalklåg og lukker døren!
Foto: Magnus Gammelgaard.


De husbærende snegle har den store fordel, at de selv til en hvis grad kan regulere fugtigheden. Bliver det for tørt kan de lukke sig inde i huset og vente på perioder med højere luftfugtighed. Ofte kan man se husbærende snegle befinde sig højt opppe i træer og buske. Her venter de med forseglet husåbning, til fugtighedsforholdene igen er optimale for snegle. Huset er også ideelt til overvintring og yder deslige beskyttelse for angreb af de naturlige fjender.

Lundsneglen er fra 12 til 22 mm høj og 18-25 mm bred (husstørrelsen). Selve sneglen er grålig.

Symptomer

Det er sjældent at disse husbærende snegle er noget problem i realtion til havebrug. De lever som regel af svampe-, algeforekomster samt henrådnende plantemateriale og kaster sig sjældent over levende planter. Er dette alligevel tilfældet er der som oftest tale om helt nyfremspirede planter.
I erhvervet kan de i visse tilfælde give problemer som en slags "bifangst". Ved maskinhøst af forskellige slags bær, f.eks solbær og ribs, kan der tit forekomme så mange snegle oppe i buskene, at de giver problemer i den videre forarbejdning.

Modforanstaltninger

Kun i sjældne tilfælde er denne art forekommende som et skadedyr, hvorfor det ikke er nødvendigt at foretage sig noget for at begrænse antallet. Læs iøvrigt mere under "Generelt om snegle"


Bekæmpelse

Læs under "Generelt om snegle"

Det er normalt ikke relevandt at skulle foretage nogen form for bekæmpelse, når det drejer sig om denne snegleart.


Gåde råd til bekæmpelse af snegle modtages gerne !Opdateret d. 04.01.2023