ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Mikrobiologi

Mikrobiologiske Bekæmpelsesmidler

Beauveria bassiana
Salatbladlus angrebet af nyttesvampen Beauveria bassiana .
Foto: Govinda Shrestha.
Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler

I de senere år er der inden for kategorien Mikrobiologiske bekæmpelsesmidler, kommet en lang række nye midler på markedet. Det er særdeles positivt at der nu er mulighed for at bekæmpe eller kontrollere en række sygdomme og skadedyr uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, med de mange fordele dette indebærer. Der er dog også en række forhold, dyrkningsmæssige, klimatiske mv. krav, som skal være optimale for at få en fornuftig virkning.
Således kræver en del mikrobiologiske midler høj luftfugtighed for at virke. Er forholdene ikke optimale må forventes en noget svagere eller ingen effekt. I det fleste tilfælde vil virkningsgraden ligge lavere end det er kan opnå ved brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Det er spændende at sætte sig ind i de mange forskellige organismer, ofte baseret på mikrosvampe eller bakterier som nu kan købes på markedet. En del af disse findes allerede i naturen, ja faktisk kan man sige at dette har været et af kravende for at kunne få dem godkendt til brug som bekæmpelsesmiddel.

Desværre er der kun meget få midler som er til rådighed for private havefolk og det er synd!. Langt de fleste midler er kun godkendte til erhvervsmæssig brug, hvilket også betyder at pakningsstørrelserne er relativt store og dyre. Selv om man som privat person anskaffer sig pakninger beregnet til erhvervsmæssig brug, kræves der sprøjtecertifikat for at må anvende dem.

Det er oplagt at anvende mikrobiologiske bekæmpelsesmidler for at undgå eventuelle kemiske rester i spiselige afgrøder. Man skal dog være opmærksom på at der også kan tænkes sundhedsmæssige ulemper ved de mikrobiologiske bekæmpelsesmidler. Allergi kunne være en af dem.

Ved brug af mikrobiologiske bekæmpelsesmidler er det helt afgørende at brugsanvisningerne følges nøje. Disse kan findes på firmaernes eller producenternes hjemmesider. I mange tilfælde kan du finde rigtig god vejledning på middeldatabasen
http://www.middeldatabasen.dk/

Vi må håbe at udviklingen inden for dette spændende område fortsætter, så vi som private brugere får mulighed for at anvende mange af disse midler i vore haver.


DiPel DF/Turex WP, Turex WG, Larvex

Organisme

Indeholder 12000000000000 CFU/kg Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki ABTS-351 (Dipel)
Indeholder 500  g/kg  Bacillus thuringiensis subsp. aizawai, strain GC-91 (Turex)
 

Dipel skal ædes for at være effektiv. Produktet indeholder protein endotoksin krystaller og levende bakteriesporer som er effektive mavegifte for sommerfuglelarver. Midlet forårsager blodforgiftning hos disse larver.

Anvendelsesområde

Sommerfuglelarver (Lepidoptera), som f.eks. knoporme, kålorme, målere, viklere eller møl.

Afgrøde

Frilandsgrøntsager, frugttræer, frugtbuske, skovkulturer og pyntegrønt, væksthuskulture

Kan købes hos

shop.nyttedyr.dk
www.tanggaard.dk
www.bioplant.dk

Godkendt indtil 30 april 2021.
Produktet er kun tilgængelig for erhvervsmæssig brugGnatrol SC

Organisme

180000000000 CFU/l Bacillus thuringiensis ssp. israelensis AM65-52

Midlet skal ædes for at være effektiv. Produktet indeholder protein endotoksin krystaller og levende bakteriesporer som er effektive mavegifte for sommerfuglelarver. Midlet forårsager blodforgiftning hos disse larver.

Anvendelsesområde

Stankelbenslarver, larver af sørgemyg.

Afgrøde

Græsmarker, golfbaner, korn, væksthuskulturer, championgartnerier.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt intil 30 april 2021
www.bioproduction.dk
www.bioplant.dk/
www.tanggaard.dk
Madex

Organisme

Cydia pomonella granulosis virus (CpGV)

Indeholder et selektivt virus der anriber larver af æbleviklere. Dermed skånes de naturligt forekommende nyttedyr i frugtplantagen.
For god effekt af Madex er det vigtigt, at larven når at optage aktivt virus i perioden fra den klækker af ægget til den gnaver sig ind i æblet. Planlægning af det korrekte behandlingstidspunkt er derfor af afgørende betydning.
1. behandling ca. 10 dage efter fældefangst på mere end 15 æbleviklere pr uge.

Anvendelsesområde

Æbleviklerens larve.

Afgrøde

Æbler og pærer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 30 april 2021
www.bioplant.dk/Mycotal

Organisme

Lecanicillium muscarium

L.m. er navnet på en insektdræbende svamp der tidligere blev benævnt Verticillium lecanii. Produktet kan anvendes til insektbekæmpelse under forhold med høj luftfugtighed. Typisk anvendt i rodningsfasen ved stiklingeproduktion hvor planterne befinder sig under meget høj luftfugtighed. Efter sprøjtning vil sporerne spire og vokse, hvorved der produceres hyfer, der trænger ind i insektkroppens hulrum. Her formerer de sig og dræber vævet. Senere dannes sporer på ydersiden af insektets krop, hvorved infektionen kan spredes til andre insekter.

Lecanicillium muscarium
Bladlus angrebet af Lecanicillium muscarium.
Foto: Svetlana Y. Gouli, University of Vermont, Bugwood.org.

Indeholder 10000000000000  CFU/kg  Lecanicillium muscarium Ve6

Anvendelsesområde

Mellus.

Afgrøde

Væksthuskulturer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 30 april 2021
www.bioplant.dk/


Naturalis, (BotaniGard)

Organisme

Beauveria bassiana

Beauveria bassiana er en insektdræbende svamp, der kan angribe mere end 100 forskellige insektarter. Den dyrkes og bruges kommercielt over det meste af verden. Svampen kræver høj fugtighed for at trives og anvendes derfor bedst i forbindelse med væksthus og lukkede rum, eller på planter der har hulrum hvor indsekter kan trives

Beauveria bassiana
Salatbladlus angrebet af Beauveria bassiana.
Foto: Govinda Shrestha

Indeholder 23000000000  CFU/l  Beauveria bassiana ATCC 74040

Anvendelsesområde

  Mellus, væksthusspindemider.

Afgrøde

Jordbær, væksthusgrøntsager.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 30 april 2021

www.bioplant.dk/
Met52

Organisme

Metarhizium anisopliae var. Anisopliae

Metarhizium anisopliae, tidligere kendt som Entomophthora anisopliae, er en svamp der er naturligt forekommende i jord over hele verden og angriber et stort antal insektarter. Når de vegetative sporer kommer i kontakt med en insektkrop spirer de og hyferne trænger ind gennem overhuden. Herefter udvikler svampen sig inde i insektet og dræber dette indefor få dage. Ofte kan man se at overhuden på insektet farves rødligt og hvis fugtigheden er høj, udvikles et hvidt lag skimmelsvamp. Senere udvikles de grønlige sporer.

Metarhizium anisopliae
Gåsebille angrebet af Metarhizium anisopliae.
Foto: Magnus Gammelgaard


Anvendelsesområde

Larver af væksthussnudebiller samt trips Midlet skal iblandes/indarbejdes i pottejorden for at opnå en tilstrækkelig effekt.

Afgrøde

Buskfrugt, jordbær, prydplanter i væksthus, prydplanter på friland og planteskolekulturer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 30 april 2021

www.bioplant.dk/


AQ 10

Organisme

Ampelomyces quisqualis (Isolat M-10).

Svampen Ampelomyces quisqualis er en naturligt forekommende hyperparasit i forbindelse med meldug. Parasiteringen reducerer væksten af meldug og kan eventuelt helt dræbe en meldugkoloni. Anvendelsen af A. quisqualis til bekæmpelse af meldug har der været forsket i de sidste 50 år.

Ampelomyces quisqualis
Bladundersiden af et græskarblad inficeret med meldug og den naturligt forekommende svamp Ampelomyces quisqualis der hyperparasiterer meldugsvampen.
Det hvide mycelium er meldugsvampen. I de brune strukturer (pyknidier) dannes sporer af Ampelomyces quisqualis.
Foto: Paul Bachi, University of Kentucky Research and Education Center, Bugwood.org


Anvendelsesområde

Bekæmpelse af meldug. Bør bruges forbyggende eller ved svagt angreb. Virker bedst ved høj luftfugtighed: Midlet bør iblades et parrafinolieprodukt.

Afgrøde

  Jordbær i væksthus.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Firmaet har afmeldt produktet. Evt. restlager må lovligt anvendes indtil 01-02-2021, hvorefter der er opbevarings- og anvendelsesforbud.

www.bioplant.dk/

Trianum-G/P

Organisme

Trichoderma harzianum

Trichoderma spp. er svampe der naturligt findes i næsten alle jordtyper. Her koloniserer de planternes rødder og fortrænger hermed de andre måske sygdoms fremkaldende svampe. Svampen findes også andre steder i naturen f.eks i forbindelse med træstød. Trichoderma spp. angriber og parasiterer en række svampe og i mange tilfælde konkurerer de med andre svampe om næring. Forskellige stammer af Trichoderma bekæmper forskellige svampearter så i mange tilfælde gælder det om at finde den rigtige stamme til lige netop det forekommende patogen.

Trichoderma ssp.
Trichoderma ssp. på et træstød.

Foto: Robert L. Anderson, USDA Forest Service, Bugwood.org

Indeholder Trichoderma harzianum T-22

Anvendelsesområde

Bekæmpelse af Knoldbægersvamp, rodfiltsvamp, Phytophthora , Phytium.

Afgrøde

Væksthusgrønsager, prydplanter i væksthus, rekreative græsarealer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug


www.bioplant.dk/


Boni Protect

Organisme

Aureobasidium pullulans

Boni Protect er et specialprodukt til bekæmpelse af lagersygdomme på frugt. Gærsvampen Aureobasidium pullulans er en velkendt naturlig forekommende epifyt eller endofyt på en masse forskellige frugter og grøntsager som æbler, vindruer, agurker, bønner og kål. Her findes den uden at fremkalde tegn på sygdom.
Svampen har stor betydning i bioteknologien til produktion af forskellige enzymer.
Midlet skal udsprøjtet flere gange i tiden op til frugthøsten for at den kan kolonisere frugterne og derved optage pladsen for andre ,skadelige svampe.

Anvendelsesområde

Lagersygdomme forårsaget af Gul monilia, gråskimmel og penselskimmel

Afgrøde

Æbler og pærer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Salg, anvendelse og opbevaring af midlet er forbudt i Danmark!

www.bioplant.dk/

Constans WG

Organisme

Coniothyrium minitans.

Coniothyrium minitans er en naturligt forekommende svamp af slægten Coniothyrium og kan anvendes til bekæmpelse af svampen storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum). Her optræder den som en svampeparasit. Coniothyrium minitans er en svamp, der efter indarbejdning i jorden kan nedbryde sklerotier af knoldbægersvampen ved plasmolysis. Dermed reduceres senere apotheciedannelse samt sporespredning til værtplanten.

Indeholder 1000000000000  CFU/kg  Coniothyrium minitans

Anvendelsesområde

Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum)

Afgrøde

Frilandsgrønsager, væksthusgrønsager, prydplanter i væksthus, prydplanter på friland og planteskolekulturer,  gulerødder, raps.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug

www.bioplant.dk/

Mycostop

Organisme

Streptomyces griseoviridis.

Mycostop er et biologisk svampemiddel der kan anvendes til at bekæmpe visse skadelige svampe i væksthuskulturer. Streptomycetes findes naturligt i jorden som såkaldte arthrosporer eller klamydosporer. De er istand til at spire når de komme i nærheden af næring. Hvis der samtidig findes planterødder eller andre svampe vil disse blive koloniseret af Streptomyces griseoviridis. Her kan den være med til at nedsætte dvæksten hos de skadelige svampe.

Anvendelsesområde

Fusarium-visnesyge, Phytophthora, Pythium spp.

Afgrøde

Væksthusgrønsager, krydderurter, prydplanter i væksthus.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug

www.bioplant.dk/
Prestop WP, Prestop Mix

Organisme

Gliocladium catenulatum

Hyfer af Gliocladium c. er istand til at parasitere of udsuge hyfer af andre svampe

Indeholder 100000000000  CFU/kg Gliocladium catenulatum J1446 (Prestop WP)

Anvendelsesområde

Agurkesyge, Fusarium, gråskimmel, knoldbægersvamp, Phytoprthora, Pythium

Afgrøde

 Frilandsgrønsager, væksthusgrønsager, krydderurter, prydplanter i væksthus, prydplanter på friland og planteskolekulturer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 31 dec 2020
www.bioplant.dk


Rotstop SC(L)

Organisme

Phlebiopsis gigantea stamme VRA 1835

Phlebiopsis gigantea er en almindeligt forkommende saprofytisk svamp som resulterer i hvidråd på nåletræs stød. Den bruges til biologisk bekæmpelse af rodfordærversvampen Heterobasidion spp.. Rotstop baserer sig på at pergamentsvampen konkurrerer om voksested og næringsstoffer med rodfordærveren. Sporer af pergamentsvampen findes naturligt i luften og spredning af Rotstop øger ikke den naturlige population.

Anvendelsesområde

Til forebyggelse af rodfordærver (sporeinfektion) på nåletræstød, specielt fyr og gran

Afgrøde

Nåletræer.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug

Hede Danmark A/S Skovudstyr

Serenade ASO

Organisme

Bacillus subtilis

Serenade ASO er et biologisk fungicid, og skal bruges forebyggende. Produktet er baseret på den naturligt forekommende mikroorganisme Bacillus subtilis QST 713. Serenade ASO virker ved, at bakterien konkurrerer med svampesygdommen om plads og næring på planternes overflader. Serenade ASO har derudover en direkte effekt ved at producere aktive stoffer (lipopeptider) der direkte hæmmer vækst af skadevolderens cellemembran. Derudover forbedrer bakterien plantens modstandskraft mod skadevoldere.

Indeholder1000000000000  CFU/l  Bacillus subtilis QST 713

Anvendelsesområde

Alternaria, gråskimmel, meldug
Svampesygdomme i agurk, dueagurk ,squash og løg på friland
Meldug og gråskimel i jordbær, hindbær, brombær, solbær på friland og i væksthusagurk, drueagurk og squash
Behandling af meldug (Podosphaera fusca=Podosphaera xanthii og Sphaerotheca fuliginea f.
cucurbitae), i tomat, peber og aubergine til behandling af meldug (Oidium lycopersici) og gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) og i salat til behandling af gråskimmel (Botryotinia fuckeliana) og knoldbægersvamp Sclerotinia spp.
Mod meldug og gråskimmel i prydplanter/planteskolekulturer på friland og i væksthus.
Mod gråskimmel i hovedkål (til behandling efter høst)

Afgrøde

Jordbær, frilandsgrønsager,væksthusgrønsager.

Kan købes hos

Findes kun til erhvervsmæssigt brug
Godkendt indtil 30 april 2021

Bayer Crop Sciense
Opdateret d. 25.09.2021

Valid HTML 4.0 Strict