ForsidenForsiden

Insektmiddel

NeemAzal

"Nyt insektmiddel udvundet af Neentræet Azadirachta indica................?"

Azadirachta indica

Neemtræet (Azadirachta indica).
Foto: William M. Ciesla, Forest Health Management International, Bugwood.org .

NeemAzal

NeeenAzal er et såkaldt botanisk pesticid udvundet af frø fra Neenmtræet Azadirachta indica). Se også botaniskpest.htm

Formuleringen er baseret på planteolie og produktet som markedsføres til private haveejere af firmaet Bayer Garden indeholder 10 g/l azadirachtin. Midlet markedsføres i 2017 under navnet NeemAzal-T/S Garden.

 1. juli 2021:Midlet er ikke længere tilladt i Danmark!

Virkningen er langsommere og svagere end kendte kemiske produkter og er godkendt til en meget bred anvendelse.

Miljøstyrelsens godkendelse 2017

Må kun anvendes til insektbekæmpelse i kartofler og kernefrugt samt i tomater, auberginer, peberfrugter, agurker, drueagurker, courgetter, meloner, græskar og prydplanter i væksthuse.

Se iøvrigt midddatabasen https://middeldatabasen.dk/Product.asp?ProductID=61192

Virkningen

Midlet trænger ind i bladene og fordeles delvist systemisk. NeemAzal er et langsomt virkende insektmiddel der påvirker insekternes fødeoptagelse så den går i stå. Det skal absolut anvedes meget tidligt, i starten af et insektangreb, for at opnå en tilstrækkelig effekt.
Der kan opnåes effekt på skadedyr som bladlus, mellus, trips, minérfluer, viklerlarver og andre sugende og bidende insekter. Spinemider nævnes også som en målorganisme.
I litteraturen nævnes også uldlus og skjoldlus.

Giftighedn

Midlet har en lav giftighed for varmtblodede dyr (Acute oral LD50 > 5000 mg/kg rat. Acute dermal LD50 > 2000 mg/kg rat.

Virkning på nyttedyr

NeemAzal-T/S skader ikke specifikke nytteinsekter, som har en vigtig rolle med kontrol af tilbageblivende skadedyr

Se evt. www.middeldatabasen.dkOpdateret d. 29.1.2017

Valid HTML 4.0 Strict