Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Pæregalmyg (Contarinia pyrivora) - "Sankt. Hans Pærer"Hvad er det for et dyr, der giver fladtrykte, små frugter som falder tidligt af..?

Løgminerflue på porre


Løgminerflue på porre
Løgminerflue på porre


Pæregalmyggen

"Sankt. Hans pærer" er det gamle udtryk for disse unaturligt opsvulmede pærer, der normalt falder tidlig af (omkring Sankt.Hans). Oftest har denne naturlige udtynding ikke så stor betydning for udbyttet , men i de år hvor blomstringen er begrænset, er der dog tale om et væsentlig skadedyr.
Bovien og Stabel har i bogen Haveplanternes Skadedyr, Bovien og Thomsen 1950, udført en god beskrivelse af dette skadedyr baseret på flere års studier af biologien, hvorfra det meste af nedenstående er hentet.


Udseende

Den voksne myg er er ca. 3-4 mm lang. Kroppen er brunlig  og vingerne er besat med mørke hår. Hannernes følehorn er helt specielle idet de består af 24 led i modsætning til hunnerne der kun har 12 led.
Larverne er gullighvide og 3-4 mm lange. Ryster man dem ud på et bord, vil man kunne se dem springe på en usædvanlig måde. De har på brystets underside udviklet en kitinstav som de med hurtige krumninger kan bruge så de springer rundt. Det er iagttaget at de kan springe helt op til 10 cm gennem luften


Navne

Pear midge (English)
Cécidomyie des poirettes (French)
Peregalmug (Dutch)
Birnengallmücke (German)
Cecidomia delle perine (Italian)
Pæregallmygg (Norwegian)
Cecidomía de las peras (Spanish)
pärongallmygga (Swedish)


Løgmimerflue


Symptomer

De første 14 dage efter klækningen af larverne, ses igen forskele mellem sunde og angrebne pærer, men afhængig af sort ses herefter de typiske små fladtrygte pærer, oftest større end de sunde frugter. Skærer man sådan en Sankt. Hans pære igennem er den delvist hul og indeholder et antal  3-4 mm lange gullighvide maddiker.


Løgminerflue
Løgminérflue


Løgminérflue


Løgminérflue


Biologi

De voksne myg klækkes fra pupper i jorden i løbet af april måned afhængig af vejrforholdene. Klækningen strækker sig over 14 dage til 3 uger, men de fleste myg kommer dog frem i løbet af 6-10 dage.
Straks efter fremkomsten parrer myggene sig og på lune aftener sværmer de i pæretræerne og lægger æg. Det gunstigste tidspunkt for æglægning er når de hvide kronblade (blomster) lige netop kan anes mellem bægerfligene. Æglægningen sker ved at hunnen med sit udskydelige æglægningsrør placerer æggene inde i blomsten oftest på blomsterbunden. Æggene er svagt gullige, lansrakte og svagt krummede. De anbringes oftest i større eller mindre hobe.
Æggene klækkes i løbet af 4-5 dage hvorefter laverne trænger ned i frugtanlægget.
Når larverne er fuldvoksne i løbet af maj eller i begyndelsen af juni, arbejder de sig ud af pærerne eller de ødelagte frugter falder til jorden, mens larverne endnu er inde i dem.
Larverne kravler ned i jorden og spinder sig en kokon. Forpupningen sker oftest før overvintringen , men kan også ske det følgende forår. En lille del kan "ligge over" et år og således sikre populationens fremtid under ugunstige forhold.
Modforholdsregler


  • Bearbejdning af jorden under træerne kan forstyrre larvernes udviklingsforløb.
  • Fritgående høns kan have samme virkning som bearbejning af jorden og måske de også kan finde larverne.


Bekæmpelse

Afplukning af angrebne frugter inden larverne forlader disse kan være en god mulighed hvis man ikke har mange pæretræer. Hos visse sorter kan det dog være vanskeligt at kende angrebne fra ikke angrebne pærer.

Kemisk bekæmpelseDer findes ikke relevandte kemiske bekæmpelsesmidler tilladt for private til dette skadedyr

Kemisk bekæmpelse i erhvervet

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler til dette skadedyr. Behandling mod bladlus med Mospilan vil have en sideeffekt på dette skadedyr.
Hvis man vælger en kemisk bekæmpelse, skal denne af hensyn til bier udføres umiddelbart før blomsterne springer ud eller/og ved afblomstring. Det er vigtigt at sprøjtningen times rigtigt i relation til myggene flyvning og æggenes klækning. Derfor går en gammel metode ud på at indsamle angrebne pærer med larver og placere disse på jorden et bestemt afmærket sted. Næste forår anbringes en klækkefælde (sort spand eller lignende med et glas i toppen ) så man kan iattage myggene flyvetidspunkt.

I 2019 er der afprøvet limfælder med feromonkapsler som har vist sig at være meget efffektive og fanger rigtig mange myg


Biologisk bekæmpelse

Alternativ bekæmpelse

Gåde råd til bekæmpelse af pæregalmyg modtages gerne !

Opdateret d. 04.01.2023