Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Taphrina populina

Typiske opsvulmede blærer på poppelbladene er et godt tegn på angreb af poppelblæresyge (Taphrina populina.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptom

På poppelblade ses tydelige opsvulmede blærer, kaldet bladgaller, af forskellig størrelse. Vender man baldet ses en klar, gul belægning på bagsiden af blærene.
I denne belægning findes svampens ascosporer. Symptomerne kan undertiden forveksles med poppelrust, men blærerne gør forskellen.

Taphrina populina

Her findes sporerne over næsten hele bladet. (Taphrina populina.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Poppelblæresyge har ingen praktisk betydning for tilvæksten af poppel, hvorfor den da heller ikke skal bekæmpes.
Poppelrust overvintrer som sporer i forbindelse med knopskæl. Ved knopbrydning spirer sporerne og inficerer de nye blade. Hen på sommeren udvikles de typiske blærer/galler og senere dannes der ascosporer på underside af disse.
Udviklingen er meget afhængig af fugtigheden. Derfor ses de kraftigste angreb ofte i forbindelse med et fugtigt foråret. Se evt. 
svamperiget.htm og lokaliser hvor poppelrust befinder sig.

Modforanstaltninger
Se beskrivelsen under ferskenblæresyge.htm
Kemisk bekæmpelse
Se beskrivelsen under ferskenblæresyge.htm
Ønsker du at læse om andre "Blæresygdomme" kan du besøge


Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Tilhørsforhold i svamperiget

  SækdugsvampeneOpdateret d. 05.01.2023
Til forsiden