ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Fysiologiske sygdomme

Priksyge(Bitter Pit)

"Hvorfor får mine æbler sorte prikker på modningstidspunktet..?"

Priksyge
Ganske små, få 2-3 mm store mørke prikker, er typiske tegn på priksyge i æbler.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Priksyge
Priksyge er en sygdom der skyldes fysiologiske årsager.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Priksyge
Nærbillede af de 2-3 mm store mørke prikker. Her på sorten 'Aroma'.
Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Bitter Pit (English)

Priksyge

Priksyge er en fysiologisk sygdom, der forekommer almindeligt hos æbler og pærer. Der er store sortsforskelle, men langt de fleste sorter kan dog angribes. Aroma, Cox Orange, Guldborg, Boskoop, Gråsten, Jonagored, Rød Ananas og Pigeon er meget modtagelige. Sygdommen opdages normalt først sent i frugtudviklingsforløbet, ofte på det tidspunkt hvor frugterne nærmer sig plukketidspunktet. I visse tilfælde udvikles priksyge først efter et stykke tid på lager.

Sygdommen og dens årsager har været genstand for utallige undersøgelser verden over og er stadig ikke endegyldigt beslyst

Symptomer

Symptomerne udvikles oftest i den ende af frugten nærmest blomsten. De mørkebrune pletter er 2-3 mm i diameter, ret hårde og normalt nedsænket i forhold til frugtens overflade. Skræller man æblet og derved fjerner de overfladiske pletter, vil man se at pletterne tit findes dybere inde i selve frugtkøddet. I disse tilfælde mener man at symptomerne skyldes bormangel. Bider man i æblet vil man opdage at det smager svagt bittert (heraf det engelske navn "Bitter Pit").

Sygdomsforløb

Sygdomsårsagen er som nævt stadig under udforskning. Der er tale om et komplex af forskellige næringsmæssige ubalancer, der giver sig udslag i mangel på essentielle næringsstoffer. Ved den naturlige dannelse af forskellige organiske syrer spiller calsium en vigtig rolle. Normalt vil træet optage calsium gennem rødderne, men hvis denne optagelse delvis svigter og der samtidig er uballance mellem magnesium og kalium vil de organiske syrer akumulere sig i vævet og forårsage celledød.
Calsium er en vigtig byggesten i cellevæggene og en anden hypotese går ud på at mangel på calsium får disse til at kollapse.
Kraftig gødskning med kvælstof og kalium, kan til en vis grad forhindre optagelsen af calsium og således medføre priksyge. Forskellige forhold kan påvirke udbredelsen af priksyge. Surhedsgraden i jorden (PH), Gødningskoncentration, bekæringen, den vegetative vækst i træet, frugtudtynding, samt klimaforholdene. Der er en klar sammenhæng mellem sur jord og kraftig udbredelse af priksyge. I erhvervet hvor man bruger gødningsvanding til æbletræerne, er der heraf en tendens til forsurende effekt. Beskæring om vinteren giver større grad af priksyge end hvis der anvendes forårs- og sommerbeskæring.

Varme vejrforhold i perioden omkring sidste del af frugtudviklingen/modningen, tit i kombination med blæst, giver øget risiko for priksyge.
Ofte er store frugter mere modtagelige for priksyge end små.

Modforanstaltninger

  • Kalktilførsel: Det er vigtigt at få fortaget jordbundsanalyser for at fastslå om jorden mangler kalk. Professionelle frugtavlere udfører sprøjtninger med calsium produkter, f.eks calsiumclorid, flere gange i perioden hen mod frugtmodningen.
  • Vanding: Æbletræerne må ikke mangle vand i sidste del af modningsperioden.
  • Undgå overgødskning: kraftig gødskning med kvælstof og kalium fremmer priksyge.
  • Beskæring: forårs og sommer beskæring nedsætter udbredelsen af priksyge.
  • Opbevaringsforhold: frugtopbevaring der mest mulig forhindre nedbrydning af frugten (lav temperatur og kontrolleret atmosfære) virker også hæmende på udviklingen af priksyge.


Bekæmpelse

Der er ikke direkte bekæmpelsesmuligheder for denne fysiologiske sygdom.Opdateret d. 05.01.2025

Valid HTML 4.0 Strict