Til forsiden

Bakteriesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Bakterie brunplet (Pseudomonas cattleyae)


Hvad giver brune pletter på mine orkideer..?

Phalaenopsis

Orkidéer af Phalaenopsis slægten er blevet meget populære stue planter hos mange blomsterelskere.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Bakterie brunplet på orkidéer

Normalt volder dyrkningen af Phalaenopsis ikke de største problemer, hvilket er en af grundene til at denne plante er blevet så populær som potteplante i vore stuer. Bare vi sørger for at planten ikke overvandes, samt at der anvendes et porøst dyrkningsmedie så vandet hurtigt afdrænes, går det som regel fint og mange kan glæde sig over de smukke blomster med den lange holdbarhed.

En bestemt bakteriesygdom kan dog fra tid til anden findes hos planterne.

bakteriebrunplet

De første symptomer på angreb ses som gullige pletter, ofte omgivet af en mørk zone.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De første symptomer ses ofte som gullige pletter omgivet af en mørkere zone. Disse læssioner forekommer efterhånden som vanddrukne pletter og giver anledning til blødråd. Disse isolerede pletter slår sjældent planten ihjel, men breder den sig til vækstpunkterne kan det gå galt. Forekommer angrebene hos småplanter kan disse dø.

Ved bakterieangreb på de tykbladede orkidétyper ses pletterne ofte at være nedsænkede i vævet.
Efterhånden som angrebet udvikler sig udskilles væske som indeholder bakteriesporer.

bakteriebrunplet
Typisk bakterieangreb på Phalaenopsis (Pseudomonas cattleyea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


bakteriebrunplet
Nærbillede af bakteriebrunplet (Pseudomonas cattleyea).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

Efterhånden som pletterne udvikles dannes der bakteriesporer som kan spredes til nye planter. Spredningen forekommer lokalt til omkringsstående planter ved hjælp at vandstænk, ofte i forbindelse med overbrusning. Sprednigen øver større afstande foregår ved transport af inficeret plantemateriale.
Er forholdene optimale hvilket vil sige høj luftfugtighed og høj temperatur, kan nye pletter udvikle sig hurtigt.

Modforanstaltninger

  • Sundt plantemateriale: Det er meget vigtigt at udganspunktet er fri for bakteriesygdomme. Har man en større samling vil det være en god ide at etablere en karantæneafdeling, hvor nye planter kan holdes under observation.
  • Hygiejne: Både for at forhindre bakterieangreb, men også for at forebygge svampesygdomme, er det vigtigt med en høj grad renlighed. Diverse remedier, potter plantepinde o.s.v. kan indeholde sygdomskim. Man kan relativt let desinficere disse med et egnet middel, f.eks. rodalon som kan fås hos Matas.
  • Overbrusning: den lokale spredning foretager vi ofte selv når vi overbruser planterne. En anden vandingstaktik kan måske indføres. Høj luftfugtighed i lange perioder kan måske undgåes og derved hæmme sygdomsudviklingen.
  • Gode kulturforhold: Optimale dyrkningsforhold for den enkelte orkidéart, giver sunde og modstandsdygtige planter.

Kemisk bekæmpelse

Udover desinfektion af de forskellige remedier med desinfektionsmidler, findes der ikke kemiske bekæmpelsesmuligheder for bakteriesygdomme på planter.

Bekæmpelse ved konstateret angreb

  • Fjern angrebne blade så snart symptomer konstateres.
  • Undgå overbrusning og vandsprøjt fra plante til plante.
Jeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

Opdateret d. 05.01.2023