Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr


Rododendroncikaden (Graphocephala fennahi)

Hvad er det for smukke insekter der springer rundt på mine rododendron..?

Graphocephala fennahi
Rododendroncikaden med sine smukke farver er ikke til at tage fejl af (Graphocephala fennahi)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne (Rododendroncikaden) efter Eppo


Rhododendron leafhopper (English)
Rhododendronzikade (German)

Rhododendroncikaden

Når vi hører om cikader går tankerne oftest mod troperne eller tropenætterne hvor man kan hører cikadernes karakteristiske sang.
Vi har dog også masser af cikader i Danmark, men de fleste er ganske små og lever oftest en ubemærket tilværelse.
Rododendroncikaden er en undtagelse, dels på grund af størrelsen 7-9 mm lang, men især på grund de meget smukke farvemønstre.
Cikaderne suger på især topbladene af arter og hybrider af rododendron, men skaden er oftest ret begrænset. Cikaden har haft stor opmærksomhed idet man mente, at den var hovedårsagen til udbredelsen af svampesygdommen rododendronsortfilt (Seifertia azaleae) som var årsagen til knopdød. Det diskuteres dog stadig hvor stor betydning dette insekt har for sygdomsudbredelsen.

Rododendroncikaden stammer oprindelig fra USA og er antagelig spredt med rododendronplanter til Europa, hvor den først blev rapporteret i 1920 erne. I England er den første gang rapporteret i 1933 (dog under et andet navn). Først med sikkerhed dog i 1971 hvor den også er fundet i Schweiz. I 1987 er den set første gang i Danmark. Det var dog først i begyndelsen af 2000 den virkelig blev kendt.
Cikaden er fundet over det meste af landet, men især nord for København og i Nordsjælland har den været talrig

Udseende

De voksne hanner er fra 8-9 mm lange, hunnerne en anelse mindre. Kroppens grundfarve er gul med et tydeligt sort bånd rundt om forkroppen. Bag hovet findes en mørkt gul trekant (scutellum). Vingerne er grønne med smalle røde bånd. De gullige æg som anbringes ved knopskællene er 1,8 til 2 mm lange, ovale til pæreformede.
Oftest ses cikaderne på oversiden af nyere blade, hvor de sidder på oversiden langs midterribben


Graphocephala fennahi

I solskin sidder de voksne ofte på oversiden af bladene  (Graphocephala fennahi).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Graphocephala fennahi

Rododendroncikaden er som voksen mellem 7 og 9 mm lang (Graphocephala fennahi).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Biologi

Rododendroncikaden har kun en årlig generation. Ægge lægges enkeltvis indstyket ved knopskæl i begyndelsen af september til udgangen af oktober måned. Overvintringen sker altså som æg. Undersøgelser har vis at en hun kan lægge op til 32 æg.
Nymferne der er creme vhide og vingeløse suger saft på knopper og nyudsprungne blade gennem foråret og sommeren. Oftest befinder de sig under bladene, medens de voksne tit ses i solkin siddende på oversiden af bladene hvor de ofte suger på midtnerverne.

Skade

Den direkte sugning forårsaget af rododendroncikaden giver en meget begrænset skade i form af så gullige pletter på bladoversiden. Planterne ser ikke ud til at lide særligt selv ved kraftige angreb. Tidligere mente man at cikaden var den overvejende årsag til spredningen af svampen Seifertia azaleae der er årsag til sygdommen rododendronsortfilt. Siden har det vist sig at der kan opstå store skader efter angreb af denne svamp selvom rododendroncikaden tilsyneladende ikke er til stede
Rododendroncikaden er fundet på en lang række forskellige plantearter, men der er nok enighed om at levestedet er arter og hybrider af rododendron

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet. En have med varieret beplantning og mange skjulesteder for insekter, heriblandt forskellige snyltehvepse, giver gode muligheder også for nyttedyr der kan bekæmpe skadedyrene.
  • Indkøb af rododendron: kan være med til at sprede cikaden lokat og over større afstande

Naturlig bekæmpelse

Mig bekendt er der ikke registreret specifikke nytteinsekter der bekæmper dette skadedyr.

Bekæmpelse

Kemisk Bekæmpelse

 

Aktiv stof Handelsnavn Mere information
pyrethrin I ogII + rapsolie
Insektfri
ECOstyle A/S


Insektmidler er oftest bredspektret og skader nyttedyrene


Gåde råd til bekæmpelse af rododendroncikader modtages gerne !

Læs også om svampesygdommen rododendronsortfilt

Andre cikader:


Opdateret d. 29-11-2023