ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Rønnebærmøl
(Argyresthia conjugella)

"Hvorfor er mine æbler fyldt med gangsystemer..?

Rønnebærmøl
De tidligste symptomer på angreb af rønnebærmøllets larve viser sig som størknet, lyst, æblesaft på ydersiden af frugterne
(Argyresthia conjugella).
Foto: Niels Holger Worm .


Rønnebærmøl
Senere ses disse kraftige skader på ydersiden af æblet
(Argyresthia conjugella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Apple fruit miner, apple fruit moth (English)
Apfelmotte (German)
Teigne du pommier /french)
Tiña del manzano (Spanish)
Lijsterbesmot (Dutch)
Rognebærmoll (Norway)
Rönnbärsmal (Sweden)

Rønnebærmøllet

Som navnet siger, foretrækker rønnebærmøllet eller larven af denne lille sommerfugl, at spise rønnebær. Når rønnebærtræet blomstrer i slutningen af maj, begyndelsen af juni, begynder sværmningen og 2-3 uger senere, begynde hunnerne at lægge æg på rønnebærrene. I litteraturen angrives at flyvningen starter når temperaturen er over + 9 grader C. Især i de år hvor der er mangel på rønnebør, kan de i stedet finde på kaste sig over vore æbletræer. Især i Sverige er det i visse egne et stort problem og kan være helt ødelæggende for æblehøsten. Da det ikke er hvert år disse skader opstår, arbejder man i øjeblikket med at udforme varslingssystemer for dette specille skadedyr.
Der findes feromoner som er udviklet og kan benyttes her.
Også i Danmark ses der også angreb i ny og næ, men skadedyret har dog sjældent den store betydning i erhvervsmæssig sammenhæng. I haverne oplever en del dog at æblehøsten visse år slår fejl på grund af dette skadedyr.
Vi kender ikke udbredelsen i landet, men i de seneste år er der rapporteret om angreb i det jyske område.

Rønnebærmøl
Æbler med kraftige angreb af rønnebærmøl
(Argyresthia conjugella).
Foto: Magnus Gammelgaard .


Rønnebærmøl
Her ses larven på vej ind i æblet i retning mod kernerne
(Argyresthia conjugella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Rønnebærmøl
Tager man et bid ses de brunlige minegange i æblet
(Argyresthia conjugella).
Foto: Magnus Gammelgaard .


Rønnebærmøl
Nærbillede af larven som har nået sit mål - æblekerberne
(Argyresthia conjugella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De kraftigste angreb forekommer oftest hvor trækronerne er tættest og der er skygge på æblerne og det er især på æblernes skyggeside de første symptomer kan ses. Når larverne borer sig ind i æblerne siver der ofte noget saft ud som størkner til en hvid masse. Disse tidlige symptomer er kendetegnende for netop dette skadedyr. Skallen omkring dette angreb bliver herefter mørk og skrumper ind. Efter en uges tid begynder larverne at gå dybere ind i æblerne og efterlader snoede, brunlige gange med et tværmål på mellem 1 og 1,5 mm. Larverne fortsætter deres virke og når til sidst ind til kernehuset, hvor de fortærrer den proteinrige kost. Når larverne er fuldvoksne forlader de frugetne gennem en lidt bredere gang som ender med en lille udvidelse lige inden udgangshullet. Herfra firrer de sig ned til jorden.
Kraftige angreb medfører at frugetrne bliver uspiselige.

Udseende

Det voksne rønnebærmøl er en lille sommerfugl, med en vingefang på 12 -15 mm. Hovedet ryggen og og et parti langs forvingernes bagkant er hvidgult; ellers er vingerne brungrå med et violet skær.
Ved midten af forvingernes bagkant, findes en en aflang firkantet sort plet.
Larven er først grågul, senere kødfarvet på ryggen. Hovedet samt oversiden af første og sidste krobsled er brune på den ca. 7 mm lange larve.

Livscyklus

Æglægningen begynder i juli måned, 3-4 uger efter sværmningens start i begyndelsen i slutningen af maj til begyndelsen af juni. Æggene læges ofte i nærheden af blomsten og efter 12-13 dage fremkommer de nykækkede larver som straks borer sig ind under frugtskallen. Her starter de deres minering af frugterne og når de er fuldvoksne firer de sig til jorden hvor de overvintrer i de øverste jordlag i en kokon. Forpupningen sker enten om efteråret eller i det følgende forår.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: Rønnebærmøllet har lige som mange andre insekter naturlige fjender. Det er derfor vigtig at have mange forskellige planter i sin have og derved skabe mulighed for en bestand af nyttedyr.
  • Beskæring: Især kraftige træer med megen løv er angribes oftest så det kan betale sig at foretage en generel udtynding af træernes grene.
  • Undlad rønnebærtræer: da rønnebærmøllet jo foretrækker at leve i rønnebær vil æbleplantager omgivet af rønne bær være udsatte for angreb.

Bekæmpelse

Normalt er det ikke nødvendigt at foretage bekæmpelse af dette skadedyr. Ved kraftigte angreb kan man forsøge sig med følgende metoder:
  • Kultivering: Larverne overvinnrer i kokoner i de øverste jordlag. renholdlse og kultuvering flere gange i løbet af efteråret kan således frostyrre deres evne til at overvintre.


Biologisk/Kemisk Bekæmpelse

 Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyrI erhvervet anvendes også midlerne:
se evt: Middeldatabasen


Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict