Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Se evt. generelt om bladlus

Skadedyr

Bladlusnøglen

Rosenbladlus/Bladlus på roser (Macrosiphum rosae )Hvad er det for grønne og røde dyr på mine roser..?

Rosebladlus
Man må sidde i kø for at få "sugeplads" på rosenknopperne (Macrosiphum rosae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Bladlus på roser

Alle der dyrker roser har nok stiftet bekendtskab med disse små insekter, der tilsyneladende har en forkærlighed for at anbringe sig på rosenknopperne, hvor de kan sidde ganske tæt. Nogen har helt opgivet rosendyrkningen efter problemer med lus, hvilket der nu ikke er nogen grund til.

Har man lidt tålmodighed eller "is i maven", løser problemerne tit helt sig selv, uden at man behøver at foretage dig noget som helst.

Rosenbladlus
I nærbillede ses de afskudte hvide huder. For at blive større må bladlusen skifte hud. (Macrosiphum rosae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Ofte er det myrerne der afslører rosenbladlus. Deres livlige trafik op og ned af stilkene, afslører at der findes nogle sukkeragtige lækkerier et eller andet sted på planten. Vender man bladene kan lusene findes på bagsiden eller tæt på vækstpunkterne. De placerer sig her, fordi det er her at aminosyrekoncentrationen i planten er størst. Bladlusene har brug for masser af aminosyrer til opbygning af proteiner. Ved deres sugning af plantesaften for de i tilgift en del sukkerstoffer, flere end de har brug for. Disse sukkerstoffer udskilles sammen med afføringen og det er disse som myrerne føler sig tiltrukket af.

Det glinsende lag på bladene som er fremkommet er ligeledes grobund for såkaldte branddugsvampe. Disse svampe er ikke direkte planteskadelige, men de dækker for lyset til bladene og fotosyntesen nedsættes. Ligeledes giver det planterne et uæstetisk brunt udseende.
De hvide afskudte luseham er ligeledes et tydeligt symptom på bladlusenes tilstedeværelse.
Ved kraftige angreb ødelægges knopperne og kan falde af, ligesom skudtilvæksten standses.

Rosebladlus
Rosenbladlus på de nye skud (Macrosiphum rosae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Rosenbladlusen overvintrer som æg i revner og sprækker på rosengrenene. Så snart de nye skud fremkommer om foråret klækkes æggene, og hvis ellers de klimatiske betingelser er i orden (varme og tøtvejr), kan de hurtigt få startet en population. Som vi kender det fra andre bladlus er rosenbladlusen istand til at føde levende unger ugen befrugtning "jomfrufødsel" . Alle nyfødte er hunner hvilket kan få antallet af individder til at udvikle sig hurtigt. Bliver pladsen for trang, begynder lusene at føde unger med vingeanlæg. Disse kan så når de bliver voksne, flyve til en anden plante og grundlægge en ny familie med genetisk ens medlemmer.
Først hen mod efteråret fødes der hanner, en parring kan finde sted, hvorved generne blandes og der lægges vinteræg til den kommende generation.

Flere arter af bladlus kan findes på roser, men rosenbladlusen (Macrosiphum rosae) (Stor rosenbladlus) er så absolut den almindeligste. Den findes iøvrigt både i en grøn og en rødlig udgave, men det er samme art

Nyttedyr

Ofte går det slet ikke så galt !. Vi er heldige at der findes en lang række nyttedyr som angriber lusene. På trods af at myrerne forsvarer deres "malkekøer", vil der uvægerlidt dukke en del bladlusfjender op. Mariehøns kender vi, både den voksne og dens larve spiser bladlus, svirrefluelarver, galmyglarver, snyltehvepse og guldøjelarver er almindelige.
På adressen http://www.plantesygdomme.dk/nyttedyr.htm kan du se en række af dem.

Det er ofte om foråret at problemerne er størst. Det skyldes ofte at nyttedyrerne ikke har nået at opformere sig så hurtigt som lusene. Venter man med at gøre noget vil man hen på sommeren opleve at lusene forsvinder af sig selv, bliver spist af deres fjender.

Modforholdsregler (se iøvrigt generelt om bladlus)  • Spuling: Rosenbladlus sidder meget løst på planterne. Med en hård vandstråle er det derfor muligt at fjerne en stor del.
  • Indsamling: Knipser man til knopperne vil en del falde lus falde af. Ligeledes kan man fjerne blade med angreb.
  • Pas på fuglene: Især mejser er glade for rosenbladlus. Sørg for ved opsætning af redekasser at der er mejser tilstede i haven. I sær i yngletiden har de brug for megen føde, hvilket netop er i den periode vi har størst problemer med lusene.


Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information
pyrethrin I +II + rapsolie
kaliumoleat
Insektfri Spruzit N klar til brug, Bonus insektVæk
insektsæbe
ECOstyle A/S
egne

generelt om bladlus

Husk at kemisk bekæmpelse også skader eventuelle nyttedyr.

Gåde råd til bekæmpelse af rosenbladlus modtages gerne !

Opdateret d. 05.01.2023