Til forsiden

 Inglish

Generelt om bladlus

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Bladlusnøglen
Pemphigus bursarius

Sådanne opsvulmede dannelser, kaldet punggaller, på poppelblade eller bladstilke indeholder smådyr(Pemphigus bursarius)
Foto: Magnus Gammelgaard


Når man ser sådanne opsvulmede dannelser, bør børnene tilkaldes !
Med en kniv eller et andet skarpt instrument, er det ikke vanskeligt at åbne de såkaldte punggaller for at se hvad der er inden i. Gallerne indeholder nemlig små grållige voksbekldte bladlus som er særdels god beskyttet af det opsvulmede plantevæv.
Åbning af de såkaldte pungaller, åbenbarer de voksbeklædte bladlus. (Pemphigus bursarius).
Foto: Magnus Gammelgaard

Her ses salatrodlusene på rødderne af salatplanten. (Pemphigus bursarius).
Foto: Magnus Gammelgaard


Biologi

Disse lus har som så mange andre bladlus, værtskifte, d.v.s. at en del af udviklingsforløbet foregår på en anden vært end hovedværten. I dette tilfælde er det poppelarter der er hovedværten eller den primære vært, og salat og cikorie der er den sekundære vært.
Inden for poppel nævnes arterne Populus italica, Populus nigra at være hovedværter
Hos salat er det rødderne som angribes.
Overvintringen sker som æg i forbindelse med knopskæl på poppel. Ved løvspring klækker æggene og de nyeklækkede lus pirrer ved deres sugning, bladet til at svulme op og danne en galle. Inde i gallen føder hunnen levende, vingede, individder som når gallen begynder at åbne sig, flyver til salatplanter. Lusene lever først på bladene, men hurtigt fødes en ny type lus, der er istand til at leve på salatplanternes rødder.

Poppelpunggallelusen (Pemphigus bursarius) kan godt forveksles med en anden art, spiralgallelusen (Pemphigus spirothega), som også findes almindeligt udbredt på poppel. Som ordet beskriver er gallerne langt mere spiralformede.

På salatrødderne foregår det aseksuelle livsforløb. Hen på sensommeren/efteråret fødes vingede hanner og hunner der flyver tilbage til poppel, hvor den seksuelle del, parring og æglægning, foregår.

Det har imidlertid vist sig at en del af populationen er istand til at overvintre i jorden og angribe næste års salatplanter. Altså en overvintring uden gennemgang af det seksuelle forløb. Skade

Angreb på poppel har igen skadelig betydning for poplernes vækst.
Under visse forhold hvor salatplanterne på grund af kulturmæssige/dyrkningsmæssige forhold er svækkede, kan et kraftigt angreb godt hæmme væksten, men normalt har angreb af salatrodlus ingen negativ betydning for haveejere.


se evt: 
Middeldatabasen


Bekæmpelse:

Angreb af salatbladlus har ikke den store betydning og skal derfor heller ikke bekæmpes hverken på poppel eller salat.

Modforholds regler:

Kulturmæssige foranstaltninger: planterne holdes i god vækst uden mangel på vand og gødning.
Dyrkning af salat i god afstand fra poppel kan ligeledes dæmpe angrebsniveauet.

Vil du læse mere om andre bladlus kan du gå til: bladlus.htm

Andre rodlus:Opdateret d. 05.01.2023
Til forsiden