Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Slåenspindemøl, slåenspindemøllet
(Yponomeuta padella)

"hvem laver spindelvæv i slåenbusken..?"

Yponomeuta padella
Sidst på sommeren kan slåenbusken være helt indhyllet spindelvæv på grund af slåenspindemøllet
(Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Orchard Ermine (English)

Slåenspindemøl

Slåenbusken (Prunus spinosa) anvendes ikke særlig hyppingt i haver, men går man en tur i naturen findes den udbredt mange steder i hegn og skovkanter, enten plantet eller selvsået. Sidst på sommeren kan slåenbuske være helt indhyllet af spindelvæv, et resultat af larverne fra slåenspindemøllet (Yponomeuta padella). Ligesom hos benvedspindemøllet og æblespindemøllet lever larverne her samlet i et fællesspind,der beskytter dem mod fjender, især fugle.

Spindemøl kaldes også snareorme, et ord med ubehagelig klang. Det ser voldsomt ud når slåenbuske næsten helt afløves af larvernes gnav, men busken klarer sig normalt fint og får nye skud og blade inden vinteren.

Yponomeuta padella
Larverne lever tæt sammen i fællesspind (Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Yponomeuta padella
Larverne bevæger sig ofte i koordinerede ryk som skræmmer de naturlige fjender (Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


De voksne møl ligner meget hinanden fra art til art og derfor svære at skelne, med mindre man ser dem klække fra pupper på busken (Yponomeuta sp.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Spindelvævet er det første man får øje på. Hvad er dog dette? Ofte finder vi ikke andet end nogle runde sorte kugler i dette spind. Dette er larvernes efterladenskaber. Er vi mere heldige kan larverne erkendes. De sidder ofte samlet i et såkaldt fællesspind. "Sammen er vi stærke" er sikkert deres motto. Når de forstyrres bevæger de sig ofte samlet i ryk, hvilket kan få enhver til at trække hovedet eller fingrene tilbage. Denne adfærd er også effektiv overfor fugle og kombineret med det seje spind, er larverne her godt beskyttet.
Larverne hos slåenspindemøllet er i starten gullige- brunlige og bliver senere mørkere, med 2 rækker af sorte prikker langs kroppen.

Livscyklus

Der forekommer kun en generation om året. De voksne spindemøl kommer frem fra pupperne i juli august måned. Herefter lægger de æg, 20 - 80 æg samlet i æghobe. Æggene lægges på de nye skud i nærheden af knopperne og dækkes af et sekret som størkner og danner et beskyttemnde skjold. Ca. 14 dage senere klækker æggene. Umiddelbart efter klækningen går larverne i en slags diapause hvor de overvintrer.
Næste forår omkring løvspring, vågner larverne af deres vintersøvn og starter med at spise bladene. Senere samler de sig i skudspidserne og begynder at danne det karakteristiske spind.

Slåenspindemøl findes også på tjørn (Crtataegus) og Kirsebær (Prunus sp.)

Der findes en lang række andre arter som angriber forskellige løvtræer. Benvespindemøl (Yponomeuta cagnagellus), æblespindemøl (Yponomeuta malinellus) og Hægspindemøl (Yponomeuta evonymemella) ses almindeligt over det ganske land.

Modforanstaltninger

  • Fugle: især af mejsefamilien, vil gerne spise snareorme, men har ofte vanskeligt ved at få fat på dem inde i fællesspindet.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.


Bekæmpelse

Buskene hæmmes en del i væksten ved kraftige angreb, men normalt vil man ikke foretage bekæmpelse af dette skadedyr.
  • Fjern fællespindene: har man ikke så mange træer vil det være muligt at klippe spindene med larverne ned fra træerne. Spuling med en kraftig vandstråle kan også anvendes eller en stiv kost hvis man kan nå.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.

Biologisk bekæmpelse

Det mikrobiologiske middel Dipel/Turex er ikke længere tilgængelig for hobbydyrkere, men må anvendes af profesionelle brugere. Det indeholder bakterien Bacillus thuringiensis og kan anvedes til sprøjtning på små larver.


Andre spindemølOpdateret d. 09.06.2020

Valid HTML 4.0 Strict