ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Rønnespindemøl, syn. Slåenspindemøl, syn. Tjørnespindemøl
(Yponomeuta padella) (syn. Scythropia crataegella)

"hvem laver spindelvæv i slåenbusken..?"

Yponomeuta padella
Sidst på sommeren kan slåenbusken være helt indhyllet spindelvæv på grund af slåenspindemøllet
(Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Orchard Ermine (English)

Rønnespindemøl/Slåenspindemøl/Tjørnespindemøl

Slåenbusken (Prunus spinosa) anvendes ikke særlig hyppingt i haver, men går man en tur i naturen findes den udbredt mange steder i hegn og skovkanter, enten plantet eller selvsået. Sidst på sommeren kan slåenbuske være helt indhyllet af spindelvæv, et resultat af larverne fra slåenspindemøllet (Yponomeuta padella). Ligesom hos benvedspindemøllet og æblespindemøllet lever larverne her samlet i et fællesspind,der beskytter dem mod fjender, især fugle.

Spindemøl kaldes også snareorme, et ord med ubehagelig klang. Det ser voldsomt ud når slåenbuske næsten helt afløves af larvernes gnav, men busken klarer sig normalt fint og får nye skud og blade inden vinteren.

Yponomeuta padella
Larverne lever tæt sammen i fællesspind (Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Yponomeuta padella
Larverne bevæger sig ofte i koordinerede ryk som skræmmer de naturlige fjender (Yponomeuta padella).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Rønnespindemøl kan også angribe surbær (Aronia) Her ses symptomerne (Yponomeuta padella.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Her ses larven af rønnespindemøllet på blade af Aronia (Yponomeuta padella.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Hen på sommeen kan man se pupper af rønnespindemøl. Her på Aronia (Yponomeuta padella.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Her ses rønnespindemøl under parring på et blad af Aronia (Yponomeuta padella.).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Spindelvævet er det første man får øje på. Hvad er dog dette? Ofte finder vi ikke andet end nogle runde sorte kugler i dette spind. Dette er larvernes efterladenskaber. Er vi mere heldige kan larverne erkendes. De sidder ofte samlet i et såkaldt fællesspind. "Sammen er vi stærke" er sikkert deres motto. Når de forstyrres bevæger de sig ofte samlet i ryk, hvilket kan få enhver til at trække hovedet eller fingrene tilbage. Denne adfærd er også effektiv overfor fugle og kombineret med det seje spind, er larverne her godt beskyttet.
Larverne hos slåenspindemøllet er i starten gullige- brunlige og bliver senere mørkere, med 2 rækker af sorte prikker langs kroppen.

Livscyklus

Der forekommer kun en generation om året. De voksne spindemøl kommer frem fra pupperne i juli august måned. Herefter lægger de æg, 20 - 80 æg samlet i æghobe. Æggene lægges på de nye skud i nærheden af knopperne og dækkes af et sekret som størkner og danner et beskyttemnde skjold. Ca. 14 dage senere klækker æggene. Umiddelbart efter klækningen går larverne i en slags diapause hvor de overvintrer.
Næste forår omkring løvspring, vågner larverne af deres vintersøvn og starter med at spise bladene. Senere samler de sig i skudspidserne og begynder at danne det karakteristiske spind.

Slåenspindemøl findes også på tjørn (Crataegus), kirsebær (Prunus sp.), og røn (Sorbus), bærmispel (Amelancia), dværgmispel (Cotoneaster)

Der findes en lang række andre arter som angriber forskellige løvtræer. Benvespindemøl (Yponomeuta cagnagellus), æblespindemøl (Yponomeuta malinellus) og Hægspindemøl (Yponomeuta evonymemella) ses almindeligt over det ganske land.

Modforanstaltninger

  • Fugle: især af mejsefamilien, vil gerne spise snareorme, men har ofte vanskeligt ved at få fat på dem inde i fællesspindet.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.


Bekæmpelse

Buskene hæmmes en del i væksten ved kraftige angreb, men normalt vil man ikke foretage bekæmpelse af dette skadedyr.
  • Fjern fællespindene: har man ikke så mange træer vil det være muligt at klippe spindene med larverne ned fra træerne. Spuling med en kraftig vandstråle kan også anvendes eller en stiv kost hvis man kan nå.
  • Biodiversitet: en lang række naturlige fjender, især snyltehvepse angriber larverne. En have med meget forskellig beplantning giver opholdssteder for disse.

Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a Nyttedyr.dk

Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information
Pyrethrin I og II + rapsolie
Insektfri Spruzit klat til brug, Bonus InsektVæk
Ecostyle


Pyrethrin er et bredt virkende insektmidler der også skader nyttedyr.

Andre spindemølOpdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict