Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Generelt om snegle

Sort skovsnegl (Arion ater)

Hvem gnaver af mine planter..?

Arion ater Arion ater

Sorte skovsnegle kan være særdeles varierende i farve. Her ses den klassiske sorte, samt et helt hvidt eksemplar.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

European black slug (English)
Schwarze Wegschnecke (German)
Grosse limace noire (French)
Babosón (babosa negra de los prados) (Spanish)

Sort skovsnegl

Sort skovsnegl (Arion ater) kender vi alle sammen, fra vore ture i skoven eller som besøgende i de haver der ligger tæt ved skovområder. Vi betragter dem som en naturlig del af den danske fauna og kun i enkelte tilfælde som skadedyr i vore haver.
Udbredelsen af den ibirisk skovsnegl (dræbersneglen), har i de senere år rettet et større fokus på denne snegleart. Det skyldes især forvekslings mulighederne mellem de 2 arter, eller mere korrekt, mellem forskellige "arter".

Sort skovsnegl Arion ater er fra individ til individ, i farvetegning særdeles forskellig. De fleste er sorte, men der findes næsten helt hvide eksemplarer. Farvespekteret indbefatter også røde og brunlige eksemplarer. De helt røde skovsnegle betragtes ofte som tilhørende arten (Arion rufus) eller underarten Arion ater rufus.

Skovsneglen bliver oftset omkring 10-15 cm lang, men der er rapporteret om snegle på helt op til 20 cm´s længde.

Der foregår i øjeblikket en del forskning som indbefatter genetiske undersøgelser, især da det har vist sig at den iberiske skovsnegl genetisk ligner meget arter af sort skovsnegl, med de muligheder for krydsninger dette måtte medføre.

Symptomer

Skovsnegle lever af alger, svampe og plantemateriale, men også orme og henrådnende materiale kan være på spisesedlen. Som gæst i køkkenhaven kan den anrette betydelig skade på bløde plantedele som f. eks salat.
Heldigvis holder skovsneglene til i skovene eller i skovnære områder. Dette og det faktum at den ikke opformeres så hurtigt som det er tilfældet med den Iberiske skovnegl, er nok grunden til at vi bedre kan lære at acceptere den i forhold til plantedyrkning.

Biologi

Skovsneglene er som de fleste andre snegle, hermafroditter (både han og hun). Efter parringen lægger de 50-150 æg i små huler i jorden under henrådnende træstykker mv. Disse er gennemsigtige til hvide og ca 4-5 mm store
Æggene klækkes efter ca. 6 uger. De nyklækkede snegle er ca. 10 mm lange, gullig grå, med et lidt mørkere hoved. Det tager omkring 1 år før sneglen er voksen.

Modforanstaltninger

Som tidligere nævnt giver denne snegl som regel ikke de store problemer i forbindelse med plantedyrkningen. Som det gælder for mange andre sneglearter genmmer den sig om dagen, på steder hvor der er fugtigt. Det kan derfor være en idé at foretage en eller anden form for oprydning, for at nedsætte antallet af gemmesteder. Læs iøvrigt mere under "Generelt om snegle"


Bekæmpelse

Læs under "Generelt om snegle"

Da disse relativt store snegle normalt ikke forekommer i enorme antal, er det som regel mulig at foretage indsamlinger med senere flytning til skoven, for øje.


Gåde råd til bekæmpelse af snegle modtages gerne !Opdateret d. 05.01.2023