ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Stor Frostmåler
(Erannis defoliaria)

"Hvem afløver mine træer................?"

Erannis defoliaria

Stor frostmåler i sin typiske målerbevægelse hen over et lindeblad.(Erannis defoliaria).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Navne

Mottled Umber (English)
Großer Frostspanner (German)
Hibernie défeuillante (French)

Stor Frostmåler

Det latinske artsnavn "defoliaria" betyder at afløve. Det er lige hvad den gør, den store frostmåler larver. Den ses lejlighedsvis også i frugtplantager, men her er det oftest den lille frostmåler der er på spil. Den store frostmåler er kendt for med års mellemrum at optræde i særdeles store antal. Det kan være skovområder hvor træer og buske på enkelte lokaliteter kan blive helt afløvede. Larverne kan fire sig ned fra træerne når føden slipper op hvorved også undervegetation bliver spist. Træerne overlever, men må starte med at skyde igen hen i juli måned.Erannis defoliaria

Den store frostmåler kan også træffes i æbleblomster som den gnaver og ødelægger.(Erannis defoliaria).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Erannis defoliaria

Her ses hunnen på vej fra jorden og op i et rønnebærtræ. (Erannis defoliaria).
Foto: Hannes Lemme, Bugwood.org .

Symptomer

En lang række træarter får besøg af denne målerlarve. Ahorn, amelanchier, birk, tjørn, kastanje, ,hassel ,cotoneaster, bøg, sandtorn, lærk, gedeblad, æble, kirsebær, pære, eg, ribs, solbær ,roser, røn, lind og elm, og ædelgran er registrerede værtplanter, men mange flere forekommer sikkert. Frostmåleren kan være tidligt tilstede om foråret så knopperne spises før bladene folder sig ud. Også i haver og frugtplantager ses den jævnligt. Blomster på frugttæer kan ødelægges kraftigt.

Erannis defoliaria

Her ses den voksne frostmåler han. (Erannis defoliaria).
Foto: Milan Zubrik, Forest Research Institute - Slovakia, Bugwood.org .
Udseende og Livscyklus

Som hos den lille frostmaaler.htm er der stor forskel på hanner og hunner. Det er der også hos den store. Faktisk er hunnerne helt vingeløse og må nøjes med at kravle op i træerne.
Hannen har et vingespænd på 35-38 mm. Vingerne er lyst gullige til rødbrune med lyse partier og små, sorte prikker. De er meget variable, ofte med mørke tegninger. Hunnen er vingeløs 10-15 mm lang, beklædt med sorte, gule jo nogle gange hvide skæl.
Larverne er meget varierende i farvetegninger. Oversiden er oftest brunlig med gule eller røde nyancer, til tider brunsort. Undersiden er ensfarvet gul. Mellem over og underside er en mørk sidelinje og lidt under denne ses spiraklerne, der er hvide med en sort ring omkring.
Æggene er 0,5-0,9 mm lange, ovale og næsten glatte, gullige til grålige. Puppen er 12- 15 mm lang og brunlig.
De voksne sommerfugle kommer frem fra oktober til et stykke ind i december måned. Hunnerne bevæger sig op fra jorden og placerer sig på stammen hvor den udsender kønsferomoner for at tiltrækker hannerne. De 300 til 400 æg lægges rundt omkring på grenene. Æggene klækkes omkring knopbrydning i april måned og de nyklækkede larver går straks igang med at æde de nye knopper. Larverne er fuldvoksne i løbet af juni måned. De lader sig herefter falde til jorden for at forpuppe sig i de øverste jordlag.
Larverne kan fire sig ned i silketråde til nye grenpartier. Er der vind kan de tansporteres til nye træer.


Modforanstaltninger

  • Fuglekasser: fugle, især mejser spiser rigtig mange larver om foråret. Således også frostmålerlarver.
  • Limbælter: Mange steder, især i udlandet, er det praksis at sætte limbælter rundt om stammerne for at forhindre de æglæggende hunner i at kravle op i trlæerne.
  • Kultivering af jorden: Jordbearbejdning under træerne i sensommeren vil kunne nedsætte antallet af levedygtige pupper.
  • Biodiversitet: Sørg for at have en varierende beplantning i haven der giver nyttedyr mulighed for at trives.


Bekæmpelse


Biologisk bekæmpelse

Produktet Larvex indeholder bakterien Bacillus thurigiensis og kan nu købes hos bl.a Nyttedyr.dk

Kemisk bekæmpelse

 Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler for private haveejere til dette skadedyr

I erhvervet anvendes også

se evt: Middeldatabasen

Andre målereOpdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict