Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Diplocarpon rosae

Mørke, ofte diffuse pletter på rosenblade er normalt et sikkert tegn på angreb af rosenstråleplet (Diplocarpon rosae)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Diplocarpon rosae

Derfor hedder sygdommen stråleplet......... (Diplocarpon rosae)
Foto:
Magnus Gammelgaard.


Diplocarpon rosae

Roser reagerer med bladfald, når de angribes af rosenstråleplet (Diplocarpon rosae).
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Diplocarpon rosae

I de mørke pletter dannes der efter 3-4 døgn såkaldte acervuli - en slags sporehuse som indeholder 2 cellede sporer. (Diplocarpon rosae)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Diplocarpon rosae

Her ses de 2 cellede sporer (conidier) der er klar til at spire på overfladen af rosenblade......... (Diplocarpon rosae)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptomer:

Uregelmæssige, cirkulære sorte pletter, ofte lidt diffuse i kanten. Størrelsen varierer meget, fra det netop synlige til ca. 1 cm store sammenflydende pletter. Bladene bliver hurtigt gullige og der dannes løsningsvæv og de falder tidligt af. Ved kraftige angreb kan planterne være næsten afløvede allerede sidst på sommeren.
Angreb på stængler ses som lillafarvede pletter.

Sygdommen er nok den værste og samtidig den mest almindelige svampesygdom i roser.
Den angriber til gengæld kun planter fra denne slægt.

Rosenstråleplet spredes som sporer ved vandstænk (ved vanding eller i regnvejr).
Spredningen sker fra blade som endnu sidder på roserne, eller blade der ligger på jorden.
For at sporene kan spire, og man får en infektion, kræves det at bladene er fugtige i adskillige timer. Derfor er sygdommen værst i fugtige vækstsæsoner, eller sidst på året når der er dug på bladene en stor del af døgnet.

Svampen overvintrer primært i nedfaldne blade. Overvintring på stængler kan dog også finde sted.

Modforholdsregler:

Det vigtigste er at anvende modstandsdygtige rosensorter. Der er meget stor forskel på sorternes modtagelighed for stråleplet. Der foregår desværre ikke en egentligt testning, men planteskolerne ved i nogle tilfælde hvilke sorter der bør vælges.
Sorten Astrid Lindgren er en af de få, der er meget modstandsdygtig overfor stråleplet.

Besøg i rosenparker og rosenudstillinger kan give et fingerpeg om hvilke sorter der bør vælges. Desværre er roserne tit under disse forhold sprøjtet med et svampemiddel, så man kan ikke helt regne med modstandskraften over for stråleplet.

Fjern angrebne og nedfaldne blade, helst kontinuerligt, eller i det mindste før den kommende vækstsæson. Det kan være svært hvis man har mange roser, men en motoriseret løvsuger er god. Visne/angrebne stabbe fjernes ligeså.

Gødskning og vanding: planter der er i god kondition er normalt mere hårdføre end planter der mistrives p.g.a vand- og gødningsmangel.
Vær opmærksom på at man ved kunstvanding spreder sporerne. For at undgå at sporene spirer, er det vigtigt at bladene tørrer så hurtigt som muligt. Det er derfor ikke nogen god ide at vande om aftenen.

Er man i stand til at fjerne angrebne blade så snart der registreres et angreb, vil dette absolut have en effekt på den efterfølgende sygdomsudvikling.

Kommentar fra læserne:
Fra en læser har jeg modtaget følgende:
"Fjern angrebne og nedfaldne blade, helst kontinuerligt, eller i det mindste før den kommende vækstsæson. Visne/angrebne stabbe fjernes ligeså.

Kontinuerligt sundheds beskæring må være at foretrække, jordforbedringsmiddel i form af organisk langtidsvirkende kompost/gødskning, evt. kogødning som topdressing holder ydermere på fugten og samtidig jordforbedrer og har en hæmmende effekt på ukrudt, et lag 5 - 10 cm på jorden og derefter nedkultiveres i vækstlaget."

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke længere godkendte kemiske bekæmpelsemidler mod rosenstråleplet

Basisstoffer:
Udtræk af agerpadderok angives at virke mod rosenstråleplet Agerpadderok
Agerpadderok-udtræk


GroGreen Feed & Shine er en bladgødning med EDTA* chelateret mikronæring, kvælstof, naturlige planteolier og afspændingsmiddel. Produktet har en sideeffekt på Rosenstråleplet og skulle ved ugentlige sprøjtninger gøre roserne modstandsdygtige mod denne sygdom. http://emarker.dk/

Igennem flere år har det Danske Rosenselskabgennem afprøvet alternative midler herunder: padderokkeudtræk, hvidløgsekstrakt, Atamon, skummetmælk m fl.. Kun i et af årene havde skummetmælken en effekt, medens de øvrige stort set ikke havde nogen virkning.
Se e.v.t altplantesygdomme.htm

Propiconazol (Tilt) , er et svampemiddel der især anvendes i landbruget, virker godt på stråleplet, men er ikke godkendt til dette brug.
Fra udlandet anbefales mancozeb,kobber svovl og thiofanatmethyl.


Her kan du læse en dybtgående ertikel om rosenstråleplet af Emma Wanjiru Gachomo .

Jeg modtager særdeles gerne gode råd som jeg så skal forsøge at videreformidle.!


Tilhørsforhold i svamperiget

Gråskivefamilien


Til forsiden
Opdateret d. 05.01.2023