ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Svampesygdomme

Tomatmeldug (Oidium neolycopersici)

"Hvorfor får mine tomater hvide pletter..?

Oidium neolycopersici
De hvidplettede blade på tomaterne fortæller at planten er angrebet af tomatmeldug (Oidium neolycopersici)
Her er der tale om begyndende angreb
Foto: Magnus Gammelgaard.
Generelt om meldug

Navne

Powdery mildew of tomato (English)

Tomatmeldug

Meldug på tomater er i Danmark en relativ ny sygdom. Tidligere var gråskimmel og fløjlspletfløjlsplet de 2 vigtigste sygdomme på plantens overjordiske dele, men i slutningen af 80` erne kom denne sygdom til landet, så vi nu har en mere der kan give problemer i tomatdyrkningen.
I starten så man kun enkelstående tilfælde i få erhvervsgartnerier, senere mere udbredt og i dag findes den over det meste af landet.
Det er især sidst på sæsonen at sygdommen indfinder sig og i forhold til mange andre arter af meldug, vil denne art gerne have høj luftfugtighed for at kunne udvikle sig optimalt. Da angrebet således kommer sent på sæsonen, har vi i mange tilfælde nået at høste de fleste tomater og nydt denne grønsag i så lang tid, at vi godt kan acceptere et udbyttetab.

Oidium neolycopersici Oidium neolycopersici
Her ses kraftige angreb af meldug både på bladover- og underside. Ofte opstår der også gulfarvning af bladene
.(Oidium neolycopersici). Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

Skulle man forsøge at bestemme denne meldugart under mikroskop, er især den måde sporerne dannes på, speciel for netop (Oidium neolycopersici).
Kendetegnet for denne meldugart er at sporerne dannes enkeltvis eller i såkaldte falske kæder ( hvor enkeltsporerne afsnøres) og ikke som en nærtstående art (Oidium lycopersicum), i kæder hvor hver spore "knækker" af. For de fleste af os er det nok at vide at der er tale om meldug.

De hvide pletter er ikke til at tage fejl af. De ses normalt først på oversiden af bladene, men breder sig senere til at dække hele bladpladen. Ofte ses gulfarvning af bladene i forbindelse med tomatmeldug.
Ved kaftige angreb på mange blade nedsættens plantens produktionsevne kraftigt.

Livscyklus

Som andre meldugarter er også denne meldug afhængig af en værtplante for at overleve. De første infektioner i drivhuset er et resultat af sporer der kommer flyvende gennem luften eller fra planter som man har hjemkøbt. Meldug svampen kan ikke overleve i drihuset vinteren over, uden at der findes plantemateriale af tomater tilstede.
Når sporerne lander på bladoverfladen vil de spire i løbet af det første døgn, vel at bemærke hvis fugtigheden er høj nok. Hyfer sendes ned i plantevævet for at suge næring til svampen.
Efter ca. en uge ses de første hvide pletter hvilket betyder næste generation er startet og der nu er dannet nye sporer som kan spredes til nye blade.

Som tidligere nævnt udvikles denne meldugart især ved høje luftfugtigheder, eller sagt bedre, sporespiringen kræver høj luftfugtighed.
I litteraturen nævnes også kartoffel, aubergine, samt tobak at være modtagelig for denne meldugart. Hvorvidt dette er en realitet i Danmark eller ej vides ikke, men det er ikke et konstateret problem.

Modforanstaltninger

  • Rengøring: Tomatmeldug kan overvintre i forbindelse med levende plantemateriale. Det er derfor en god idé at fjerne dette om efteråret. Se evt http://www.plante-doktor.dk/oktober.htm
  • Undersøg planter: Hvis man køber tomatplanter til udplantning i drivhuset er det en god idé at undersøge dem for hvide pletter, inden man tager dem med hjem. Allerbedst er det selv at så sine planter.
  • Udluftning: Tomatmeldug kommer som regel sidst på sæsonen hvor luftfugtigheden er høj i drivhuset. Lad evt. vinduer og døre være åbne hele døgnet fra starten af august måned.
  • Beskæring: Ved fornuftig udtynding og beskæring skabes der luftcirkulation mellem plnaterne og derved lavere luftfugtighed.
  • Modstandsdygtige sorter: De forskellige tomatsorter har forskellig motagelighed over for tomatmeldug. Mig bekendt eksisterer der ikke helt modstandsdygtige sorter eller en oversigt over disse, så man må bruge indhøstede erfaringer fra tidligere år.
  • Fjern inficerede blade: De hvide pletter indeholder sporer i massevis. Så snart man ser de første pletter bør disse blade fjernes, så smitten ikke spredes yderligere.


Bekæmpelse

  • Fjern inficerede blade: De hvide pleter indeholder sporer i massevis. Så snart man ser de første pletter bør dise blade fjernes, så smitten ikke spredes yderligere.
  • Se iøvrigt: Generelt om meldug.

Biologisk Bekæmpelse

Flere forskellige svampearter har været afprøvet til bekæmpelse af denne svamp i udlandet. Arterne: Ampelomyces quisqualis, Sporothrix flocculosa, Stephanoascus rugulosus, Tilletiopsis og Verticillium lecanii nævnes. Den sidste kender vi til i forbindelse med bekæmpelse af bla. mellus og bladlus. De øvrige er ikke godkendt i Danmark. Der foreligger ikke mig bekendt Danske forsøg, der viser en dokumenteret effek af disse svampearter.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler til rådighed for bekæmpelse af denne svamp i privathavebruget.
Alternativer se evt Generelt om meldug.

I erhvervet anvendes også midlerne: se evt: MiddeldatabasenGåde råd til bekæmpelse af Tomatmeldug modtages gerne !

Tilhørsforhold i svamperiget

Meldugsvampene

Opdateret d. 05.01.1.2023

Valid HTML 4.0 Strict