Forsiden Forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Svampesygdom

Vildlingsvamp
(Diplocarpon mespili (Entomopeziza mespili)

"Hvorfor får mine kvæder sorte pletter på bladene...............?"

Diplocarpon soraueri

Sortbrune pletter på bladene og bladfald er symptomer på angreb af vildlingsvamp (Diplocarpon mespili)her på pærekvæde
Foto: Privatfoto.


Navne

Quince leaf blight (English)
Schorf: Blattbräune (Deutch)

Vildlingsvamp

Undertiden opstår der kraftige svampeangreb på især kvæder hvilket resulterer i kraftigt og tidligt bladfald. Herved udvikles frugterne ikke optimalt og det går også ud over blomstersætningen det følgende år. Vildlingsvamp har været kendt i mange år og således også beskrevti Ernst Gram og Anna Webers "Plantesygdomme" hvor Rostrup har set den optræde især på kvædegrundstammer. Udviklingsforløb ligner i øvrigt æbleskurv og behandlingen eller modforanstaltninger minder også om hvad man kan gøre mod denne sygdom. Se evt. æbleskurv
Sygdommen angriber en lang række plantearter i kærneugtfamilen (rosen familien), herunder tjørn æble, bærmispel, mispel, havtorn og ildtorn..

Diplocarpon soraueri

Nærbilleder af vildlingsvamp på blade af pærekvæde. (Diplocarpon mespili).

Symptomer

På bladoversiden udvikles i starten karminrøde pletter der efter nogen tid også kan ses på bagsiden af bladene. Pletterne bliver senere brune og sidst helt sorte. Svampens knopcelleskiver set som små prikker i pletterne. Pletter vokser i størrelse og til sidst flyder de helt sammen. Ved kraftige angreb falder bladene af.
Der kan også forekomme pletter på skudspidserne og i sjældnere tilfælde også på frugterne.


Udseende og Livscyklus

Svampen overvinter i forbindelse med nedfaldne blade og døde grene på træet. Om foråret udslynges i fugtigt vejr sporer, fra sæksporehusene der findes i de nedfaldne blade, men også konidiestadiet kan overvintre og sporer fra både det kønnede og ukønnede stadie kan således give anledning til den primære smitte. De første kan forekomme starks efter udspring og svampen fortsætter sin udvikling helt hen til efteråre. Sygdommen er oftest værst i fugtige somre


Modforanstaltninger

  • Beskæring: Sørg for at fjerne, beskære træerne i vinterperioden, så der ikke findes døde grene der kan starte en ny infektion om foråret. Sørg ligeledes for at træerne er åbne og ikke har for tæt en løvmasse, der er med til at hæve fugtigheden og dermed risiko for angreb
  • Fjerne gamle blade: blade der ligger på jorden fra sidste efterår er infektionkilde den næste sæson.
  • Se iøvrigt æbleskurv aebleskurv.htm

BekæmpelseAktiv stof Handelsnavn Mere information
svovl
Svampefri
ECOstyle A/S

Sprøjtning med fungicider inden for privathavebruget er næppe en holdbar metode og der findes kun få godkendte midler til området. Svampefri er et produkt der indeholder svovl og beregnet til opblanding i vand. Under fugtige perioder hvor vildlingsvampen har sine fordele skal der sprøjtes med få dages interval for at få en til tilstrækkelig effekt.
Midlet er godkent til økologisk dyrkning. I erhvervet vil midler der anvendes til bekæmpelse også virke på vildlingsvamp.


I erhvervet anvendes også:
Se evt. www.middeldatabasen.dk


Tilhørsforhold i svamperiget

Gråskivefamilien

Se også

aebleskurv.htm

Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict