Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Vinca stængel-sortråd (Phoma exigua var. exigua)


Hvorfor visner mine Vinca..?

Phoma exigua var. exigua

Især i etableringsfasen er Vinca følsomme over for Vinca stængel-sortråd (Phoma exigua var. exigua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Vinca stængelsortråd

Plant bunddækkeplanter og undgå ukrudtsproblemer! Dette faktum, at man ved at vælge gode planter til at dække jorden kan undgå ukrudtsproblemer, tiltaler mange havedyrkere. Der er således en stor efterspørgsel på planter, der hurtigt er i stand til at dække jorden og som samtidig er smukke at se på både sommer og vinter.
Vinca minor er en af dem. Det mørkegrønne løv er stedsegrønt/delvist stedsegrøn og planten får tillige meget smukke blå blomster.
Der findes en del forskellige sorter som varierer med hensyn til blad/-form og -størrelse, samt blomsterfarve.

Desværre har denne plante en kedelig tendens til at blive angrebet af en svamp (Phoma exigua var. exigua) kaldet stængel-sortråd. Især i etableringsfasen kan denne svampesygdom volde store vanskeligheder og medføre at der går en del år, inden jorden bliver dækket af plantemateriale. I visse tilfælde er problemrne så store at man vælger en anden plante.

Phoma exigua var. exigua

Planten her har begyndende angreb, men nyvæksten dækker efterhånden over de visne blade og stængler. (Phoma exigua var. exigua)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Phoma exigua var. exigua

De sorte stængler og brune blade er typiske tegn på angreb af Vinca stængel-sortråd. (Phoma exigua var. exigua)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De første symmptomer på angreb ses sidst i maj og forstærkes i løbet af juni måned. De nye skud bryder frem i midten af planten og når væksten er godt igang starter angrebet. De første symptomer er at stænglerne og bladene bliver slappe, som om de mangler vand. Skuddene dør efterhånden og bladene falder af. Efterhånden breder angrebet sig også til udløberne der ogå kan visne. Sidste års vækst kan også angribes..

Phoma exigua var. exigua

Nærbillede af en død stængel angrebet af Vinca stængel-sortråd (Phoma exigua var. exigua).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Sygdomsforløb

I forbindelse med de døde stængler og bladpletter fremkommer sorte knopcellehuse som indeholder svampens sporer. I regnfuldt og fugtigt vejr spredes disse sporer til naboplanterne som også angribes. Svampen overvintrer i forbindelse med plantematerialet og slår til når forholdene, temperatur og fugtighed, er optimale det følgende forår.

Sygdommen er meget almindelig og udbredt over hele landet. Det har vist sig at der er nogen forskel på de enkelte planters modtagelighed. Enkelte planter går helt fri for angreb.
Man har derfor forsøgt at udvælge sunde planter og opformere disse for at kunne fremstille helt sunde planter. Dette tiltag er dog ikke lykkedes hvorfor man stadig må kæmpe med sygdommen.

Stængel-sortråd giver store problemer i planteskoler, hvor man under opformeringen af planterne ofte har problemer. I haver og parker er det især i etableringsfasen at planterne går til. Det er som om at ældre planter er istand til at sætte så meget nyvækst, at de til en hvis grad kan kompensere for de visne skud.

Modforanstaltninger

  • Sundt plantemateriale: Det er vigtigt at man undersøger planterne for angreb ved inkøbet på planteskolen.
  • Undgå vanding: Ved overbrusnig af planterne kan man være med til at sprede sygdommen. Hvis vanding er nødvendig, bør den udføres tidligt på dagen så bladene tørrer ind inden natten.

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmuligheder for denne sygdom.
Tidligere anvendtes svampemidlet Benlate som indeholder benomyl. Dette gav en rimelig god bekæmpelse. Midler som anvendes til bekæmpelse af Phoma i andre afgrøder vil sikkert også virke mod Vinca stængel-sortråd (f.eks Cantus)

Bekæmpelse ved konstateret angreb

  • Fjern angrebet plantemateriale.


Plantepatolog H.Mygind har i 1978 skrevet en "kort meddelelse" om denne sygdome på Vinca.

Meddelelse nr. 1419 Fra Statens Planteavlsforsøg. 80. årgang 18 maj 1978.

Jeg modtager meget gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!

g

Tilhørsforhold i svamperiget

Dothideomycetes

Phoma på andre planter
phoma.htm

Opdateret d. 05.01.2023