Gå til start
Forsiden Forsiden

Bladlusnøglen-Naturen

Giv naturen en hånd!

Præriehaven
Biodiversitet: mange forskellige plantearter giver mulighed for at skabe miljø for mange forskellige nytteorganismer som kan hjælpe med at bekæmpe bladlus.

Det er ofte ikke nødvendigt at behandle !!


Bladlus har mange naturlige fjender: 
Forskellige arter af snyltehvepse, guldøje, mariehøns, svirrefluer, tæger, galmyg fugle og en del forskellige insektpatogene svampe.

En have med mange forskellige planter både inden for stauder, sommerblomster, træer og buske, giver føde og beskyttelse for de mange nyttedyr.
Har man lidt "is i maven" og venter med en eventuel bekæmpelse, løses problemerne ofte af sig selv.

Især sidst på sæsonen kan nyttedyrene være så talrige at de "rydder" helt op i hvad der måtte findes af bladlus.
Hvis man iagttager mariehøns, svirrefluelarver, galmyglarver eller snyltehvepse gå "ombord" i en bladlusekoloni, vil myrerne ofte forsøge at holde dem væk. Myrerne holder lusene som en slags malkekøer, der forsyner dem ned de dejligste sukkerholdige eskrementer, med det romantiske navn "honningdug".

Både i pryd og i køkkenhaven bør man tænke på mangfoldigheden. Sørge for at der findes mange forskellige planter og afgrøder så nytteorganismerne har det godt.
Du kan selv give naturen en hånd ved at vælge de rigtige planter: se afsnittet om Ledsageplanter Hos visse plantearter kan lusene dog være særdeles plagsomme.

Er der tale om nyplantede vækster kan bladlusene hos eksempelvis sødkirsebær være så talrige at skudvæksten går i stå.

Se de "vilde" nytteorganismer!

Mariehøns
Mariehøns er nok de mest kendte nyttedyr i naturen. Selv om de er små og nuttede er de rovdyr. Både voksne og larver kan fortære store mængder af bladlus.
Se de forskellige arter, deres æg og larver. Klik på billedet!
Svirrefluer
Det er larverne af disse fluer som har bladlus på menuen. Hen på sommeren oplever vi ofte store antal af svirrefluer og deres larver kan næsten støvsuge alle levende individer inden for bladlusslægten.
Svirrefluer bliver af mange forvekslet med bier. Deres adfærd afslører dem, idet de flyver rundt i luften som små helikoptere, i ryk,
Se flere billeder af svirre fluer og deres larver. Klik på billedet!
Galmyg
De små galmyg er meget spinkle insekter der sjældent observeres. De lægger æg hvor der findes kolonier af bladlus. Når æggene klækkes kommer de røde/orange larver og udsuger bladlusene.
Forskellige galmygarter kan købes og anvendes som biologisk bekæmpese i drivhuse og vinterhaver.
Se flere billeder af galmygr. Klik på billedet!
Guldøje
Gulvøjens larve kaldes også for bladlusløver. Dette indikerer en voldsom trang til dette fødeemne. Voksne guldøjer ses til overvintrende idendøre i revner og sprækker eller på lofter..
Se flere billeder af guldøjer samt deres æg og larver. Klik på billedet!
Næbtæger
Disse rovtæger har blandt mange andre skadedyr også bladlus på menuen.Se flere billeder af næbtæger. Klik på billedet!
Snyltehvepse Snyltehvepse
Ligesom galmyggene er de voksne snyltehvepse ofte små og spinkle dyr, der sjældent observeres. De voksne snyltehvepse lægger æg direkte i bladluskroppene. I stedet for en voksen bladlus bliver denne nu ædt op inde fra og til slut klækkes den fuldvoksne snyltehveps. På billedet ses efterladte mumier af bladlus. Et hul i den ene ende afslører at hvepsen har forladt sin bolig..

Klik på billedet for at se flere billeder af snyltehvepse!
Snyltehvepse
Også svampe kan gøre det af med bladlusene. I naturen findes forskellige insektpatogene svampe som kan gøre det af med bladlus.

Se eksempler. Klik på billedet!
Blåmejse
Fugle, især inden for mejsegruppen, tager godt for sig af bladlus smat andre skadedyr i haven. Opsæt flere fuglekasser og få gratis bekæmpelse.
Opdateret d. 16.2.2008