ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Svampesygdomme

"Ranunkelbusk Grendød" (Blumeriella kerriae)

"Hvorfor visner min ranukelbusk..?"

Blimeriella kerriae
Her ses her ses døde gamle overvintrede grene af Kerria japonica med kraftige angreb af Blumeriella kerriae.
Foto: Magnus Gammelgaard.

Navne

Kerria twig and leaf blight (English)
Blatt - und Triebsterben an Kerria (German)


"Ranunkelbusk grendød"

Tidligere var ranunkelbusken, med de grønne grene og gule blomster om sommeren, enkelte eller dobbelte, en meget populær haveplante. Populariteten er faldet, men den findes stadig i handelen og i vokser mange haver.
Ranunkelbusken er normal kendt som fuld hårdfør plante i Danmark og også normalt helt sygdomsfri.
Desværre er der dukket en ny svampesygdom op (Blumeriella kerriae) der medfør rødlige bladpletter og vine og døde grene.

Synonymer: Coccomyces kerriae, Higginsia kerriae, Cylindrosporium kerriae)

Sygdommen har været udbredt i USA i de sidste 20 år. I England er den først registreret i 2014 og fra Tyskland og andre Europæiske lande, er den set inden for de sidste halv snes år.
Det er første gang jeg er stødt på denne svampesygdom i Danmark. Fotos på denne side stammer fra grene indsendt af en haveejer fra Mariager, men sygdomme findes sikkert udbredt over hele landet.

Symptomer

Blumeriella kerriae
I mikroskopbilledet anes de langstragte svagt buede vegetative sporer (konidier) (Blumeriella kerriae).
Foto: Magnus Gammelgaard.

De første symptomer på angreb af Blumeriella kerriae ses på bladene. Her udvikles i løbet af sommeren 1-5 mm store, rødbrune bladpletter. Pletterne har ofte mørklilla kanter og bladvævet rundt omkring pletterne bliver gulligt. Senere når der er mange pletter flyder de sammen og danner større brune områder. Er klimaet fugtig kan man i midten af pletterne se mælkefarvede pletter som er svampes vegetative sporer.Resultatet af bladangreb er tidlig bladfald.
Angreb på grenene ses som lilla-brune, let nedsunkne, eliptiske sår. Hvis disse sår omkranser hele grenen, dør den.

Forvekslingsmuligheder

Phomopsis japonica, Phyllosticta petrakii, Septoria sp., Corynespora cassiicola

Sygdomsforløb

Både på blade og stængler udvikles fruglegemer (Acervuli), hvor masser af vegetative sporer dannes og spredes gennem hele året. Især i fugtige perioder har de vegetative sporer let ved at spire på nye blade og stængler og give anledning til nye infektioner.
I løbet af foråret dannes der i forbindelse med overvintrede blade og stægler såkaldte sæksporer (askosporer) som er den kønnede sporeform.
Svampen er nært relateret til Blumeriella japii der giver anledning til sygdomme kirsebærbladpletsyge se: svampesygdomme.htm

Modforanstaltninger

  • Fjerne nedfaldne, gamle blade inden foråret.
  • Fjern og afklip angrebene stængler inden løvspring.
  • Sørg for fornuftig beskæring, så der hele tiden er lys og luft mellem planterne

Bekæmpelse

  • Fjern angrebne blade: Fjern angrebne blade så snart de første pletter kan ses

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte midler til bekæmpelse af denne sygdom

Tilhørsforhold i svamperiget

GraaskivefamilienLæs også


Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict