Til forsiden

Svampesygdomme gå til "Problemknuseren"

Meldug

siden er flyttet til:meldug.htm

Gråskimmel

siden er flyttet til:graaskimmel.htm

Ståleplet

siden er flyttet til:straaleplet.htm

Frugttrækræft

siden er flyttet til:Frugttraekraeft.htm


Kirsebærbladpletsyge (Blumeriella jaapii)Symptomer: Svampen angriber primært bladene, i enkelte tilfælde dog også stamme og bær.
I forårsperioden, 1 til 3 uger efter afblomstringen, ses de første tegn på sygdommen. Ganske små purpurfarvede prikker på oversiden af bladene. Disse pletter bliver senere brune og flyder sammen til større uregelmæssige områder (se billedet).Kirsebærblade på sorten Kelleris med begyndende angreb af kirsebærbladplet.
Foto: Magnus Gammelgaard


Kirsebærbladene begynder at gulnes og falder tidligt af.
Foto: Magnus Gammelgaard


Efter 6-8 uger kan der dannes løsningsvæv omkring pletterne, vævet falder ud og efterlader såkaldte "skudhuller" i bladene.
Under fugtige forhold dannes en hvid sporebelægning på undersiden af bladene. svampen (fugtighed og varme) spredes svampen hurtigt. Ofte ses at bladene gulfarves og løvet falder af træerne, før normalt løvfaldstidspunkt. Hele træer kan være fuldstændig afløvede sidst på sommeren.
Det tidlige løvfald kan bevirke at frugterne tørrer ind og tvangsmodner. I de fleste tilfælde vil løvfaldet også påvirke udbyttet den næste sæson.
Surkirsebær er mere modtagelige for sygdommen end sødkirsebær(moreller). Kun ved angreb flere år i træk vil sygdommen kunne slå træet ihjel.
Kirsebærbladplet er særdeles almindelig over hele landet.Sygdomscyklus: Sygdommen har to cyklus, den primære og den sekundære.

Primære cyklus:  Svampen overvintrer i nedfaldne,angrebne blade på jorden. Omkring og lidt efter blomstringen udslynges såkaldte ascosporer ud i luften og lander på de nye små blade. Denne udslyngning sker i fugtige perioder hvor også spiringen kan finde sted.

Sekundære cyklus: Under de rigtige klimabetingelser udvikles herefter konidiesporer fra bldenes undersider.Disse er istand til at smitte nye blade.

Modforholdsregler: Da svampen overvintrer på nedfaldne blade, er det muligt at man kan begrænse smitten det kommende år, ved at fjerne disse blade. Det hjælper dog at naboen får samme ide.

Forsøg udført på Årslev forsøgstation viser at plastoverdækning kan firke forbyggende mod angreb af kirsebærbladpletsyge. Træer overdækket med en lamelplast (Voen typen) har bevirket at de næsten er gået fri for angreb af sygdommen.

Kemisk bekæmpelse

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpeslsesmidler til denne sygdom i privathavebruget.Opdateret d. 22.02.2021