ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Mider

Æble rustmider - æblebladgalmider (Aculus schlechtendali)

"Hvorfor får mine æbler forkorkede partier eller skrub på overfladen....?"

Aculus schlechtendali
Sådanne rødbrune mider kan man om foråret iagttage i en kraftig lup hvis man kigger i spidsen af knopperne lige ved udspring (Aculus schlechtendali).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Navne

Apple Rust mite - apple bud mite (English)
Apfelrostmilbe (German)
Acariose du pommier (French)
Acaro del ruseting del manzano (Spanish)
Eplebladmidd (Norway)
Äpplebladgallkvalster (Sweden)

Æblerustmider - æblebladgalmider

Skrub eller rust på æbler er betegnelsen for den korkdannelse, der kan ske på frugtoverfladen og som kan være forårsaget af flere forhold. Skiftende, ugunstige klimapåvirkninger, meldugangreb og skader ved brug af bekæmpelsesmidler, kan være nogle af dem. Angreb af nogle ganske små mikroskopiske mider er ofte en overset faktor. Miderne er meget små og det kræver en god lup at få øje på dem. Under visse forhold kan de optræde i store mængder og forårsage betydelig skader på frugterne.

Aculus schlechtendali
Her kan man måske, med lidt god vilje, ane de ganske små orange prikker på de grønne dele af knoppen (Aculus schlechtendali).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Aculus schlechtendali
Under mikroskop kommer rustmiderne til syne (Aculus schlechtendalia).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

På bladene kan miderne forårsage langstragte bladdeformiteter og gulfarvning af bladhår. Bladoversiden kan blive spættet og bleg, med gullige affarvninger. Kraftigt angrebne blade kan få et sølvagtigt skær og blive brunlige. Kraftige angreb kan deslige påvirke skudvæksten.
Under visse omstændigheder kan frugten påvirkes så der forkommer korkagtige dannelse (skrub) på frugtoverfladen og den bliver ru at røre ved. Æblerustmider angriber især æbler, men der kan også ses angreb på pære.

Livscyklus

Æggene er 0,045 to 0,050 mm i diameter og 0,030 mm lange; helt eller delvist gennemsigtige. Protonymfer er 0,068 til 0,104 mm lange, lyse. Vinterhunnerne (Deutonymph) er orangebrune 0,104 til 0,124 mm lange. Vinterhunnerne overvintrer i grupper under løs bark, under alger og lav på grenene og mellem knopskæl. I det tidlige forår kommer miderne frem fra deres skjulested og søger mod mod knopperne der er ved at åbne sig. Her finder de det første grønne væv som de straks begynder at suge næring fra. Snart starter æglægningen på bladvævet i både frugt og bladknopper. Æggene klækker og den første generation af sommer hunner og hanner kommer til syne. I løbet af sommeren forekommer der mange generationer der overlapper hinanden. Generetionstiden er 1-2 uger afhængig af temperaturen. 39 dage ved 10°C; 16 dage ved 16°C og 10 dage ved 22°C, så der forkommer adsekillige generationer pr år. Hen på sommeren i juni juli måned udvikles igen såkaldte vinterhunner. De fleste mider forekommer på bladundersiderne hvor man i august kan finde flere hundrede mider pr. blad.

Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: Undgå brug af bekæmpelsesmidler der skader nyttedyr - især rovmiderne som naturligt findes i de fleste plantager.


Bekæmpelse

Udsætning af rovmider til bekæmpelse af frugttræsspindemider bekæmper også rustmider. Du kan eventuelt flytte grene med mange rovmider til træer hvor de mangler.

Kemisk Bekæmpelse

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler til dette skadedyr. Anvendelse af svovl til bekæmpelse af svampesygdomme som skurv og meldug, har en sideeffekt mod æblerustmider.

Yderligere info om æblerustmider

Læs også:
"Puppurrød fladmide"Opdateret d. 12.02.2021

Valid HTML 4.0 Strict