Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr


"Purpurrød fladmide" (Cenopalpus pulcher syn: Brevipalpus p.)

Fladtrykte små mider på æblegrenene kan senere give skader på frugten..

Cenopalpus pulcher
Billedet her er taget 10. februar. Her ses de overvintrende, ganske små fladmider på en æblegren. (Cenopalpus pulcher)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne (Eft. Eppo 2020)

Flat scarlet mite   (English)
Ziegelrote Spinnmilbe (German)
Arañuela chata(Spanish)
плоскотелка полодовая (Russian)

"Purpurrød fladmide"


Undersøgelser af de nøgne æblegrene om vinteren eller tidligt forår før løvspring, kan afsløre en sand zoologisk samling af smådyr, æg og meget andet mikroliv. Det er nødvendigt med en lup, men et mikroskop (sterolup) er nu at fortrække. Sådanne forårs undersøgelser kan give et praj, om hvad der venter i den kommende sæson.
Ved en sådan undersøgelse kan man støde på ganske små fladtrygte mider. Da der samtidig også kan findes æg af frugttræsspindemider, kunne man forledes til at tro, at der var tale om sådanne fra de klækkede æg, men det er ikke tilfældet.

Udseende

Cenopalpus pulcher
Her ses de murstensrøde fladmider (hunner) sammen med æg af frugttræsspinemider, hvilket giver en fornemmelse af størrelsen( Cenopalpus pulsher)
Foto: Magnus Gammelgaard.

Cenopalpus pulcher hører til midefamilien Tenuipalpidae (falske spindemider). Det er mider der ikke danner nogen form for spind. De voksne hunner er op til 0,32 mm lange, pupurrøde og helt flade, med meget korte ben. Hannerne har samme form som hunnerne, men lidt mindre og lysere i farven. Æggene er 0,11 x 0,07 mm store, ovale og lys røde.
I vintersituationen gemmer de voksne sig i grenvikler, ofte skjult af barkstykker

Symptomer

Miderne findes især på ældre usprøjtede træer. Æble, pære, blomme og valdnød nævnes som værtplante. Der er ikke tale om et voldsomt problematisk skadedyr i frugtavlen. I Holland og England nævnes den dog at give skade på bladene, først med gullige  afffarvninger langs med bladribberne som senere bliver brunlige. På undersiden kan iagttages bronzeagtige områder. Værre er dog de brunlige korkdannelser på frugterne i blomsterenden - det vi betegner som skrub. Måske kan de forveksles med de symptomer, vi ser efter de såkaldte rustmider (Aculus schlechtendali) se æblerustmider

Biologi

Miderne overvintrer som voksne. Tidligt forår i april bevæger miderne sig ud på de nye blade, hvor de begynder at suge og senere lægge æg. Æglægningen er som regel afsluttet med udgangen af maj måned. Æggene lægges på bladenes underside langs med midterribben, ofte skjult mellem bladhår. Æggene klækker fra sidst i juni og fremefter. Parringen forgår i august - september måned, hvorefter de befrugtede hunner søger tilbage til barken for at overintre.


Modforanstaltninger

  • Biodiversitet: Forskellige nyttedyr, især arter af rovmider er effektive til at begrænse antallet af fladmider. Derfor anbefales en indretning af haven/frugtplantagen der fremmer tilstedeværelsen af disse nyttedyr.
  • Udgå ligeledes at anvende sprøjtemidler, der er problematiske for rovmider

Naturlig bekæmpelse

En have med mange forskellige planter og blomster der blomstrer i hele sæsonen, giver mulighed for et rigt insektliv og plads til nyttedyr.

Bekæmpelse i erhvervet

Der findes ikke godkendte bekæmpelsesmidler mod dette skadedyr. Midler anvendt mod frugttræspindemider antages også at virke på fladmider

Læs også om:
Æble rustmider
Frugttræspindemider


Gåde råd til bekæmpelse af Cenopalpus pulcher modtages gerne !
Opdateret d. 05-01-2023