Til forsiden

Svampesygdomme

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Antracnose på Ligustrum (Clomerella cingulata), (Colletotrichum gloeosporioides)

Clomerella cingulata.

Lysegrønne slappe skud er de første symptomer på antracnose på ligustrum (Clomerella cingulata.). Her fotograferet i september måned
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Symptom

Det ukønnede stadium af svampen Colletotrichum gloeosporioides forårsager såkaldt antracnose, eller grendød hos ligustrum. Det er især i planteskolerne man har haft problemer med denne svamp. Det vides ikke hvor udbredt den er i haverne, hvor ligustrum jo fortrinsvis anvendes som hækplante.
Mange har dog observeret grendød, oftest i forbindelse med ligusterhække der vokser under dårlige lysforhold, så mon ikke en del af disse er forårsaget af den pågældende svamp.

Clomerella cingulata.

På billedet ses tydeligt at svampen har angrebet stænglen, så safttransporten er stoppet (Clomerella cingulata.). Her er det sorten 'Liga' som er angrebet
Foto:
Magnus Gammelgaard.


Infektionen kan ske under en meget lang periode, helt fra foråret til hen på efteråret. Svampesporerne dannes i tidligere angrebne sår og spredes især i forbindelse med "vandsplask". Spiringen i forbindelse med nyt plantevæv kræver høj luftfugtighed.

Når svampen først er inde i vævet, ødelægger den ledningsvævet og skudene blive slappe. På billedet ovenfor ses tydeligt angreb på den midterste stængel.

Clomerella cingulata.

Hen på sensommeren ses de visne skud tydeligt (Clomerella cingulata.)
Foto:
Magnus Gammelgaard.

Senere visner bladene og sidst hele grenen.
Lange perioder med fugtigt vejr, især i sommerperiodenen er befordrende for udvikling af svampeangrebet.
Hække placeret i skygge under træer, eller med plantevækst tæt omkring sig, er mere udsatte for angreb end fritstående hække.

Se evt. 
svamperiget.htm og lokaliser hvor antracnose befinder sig.

Modforanstaltninger

  • Fjern smitten:  I forbindelse med stiklingeformering sorteres materialet grundigt, så der ikke kommer inficerede stiklinger med.
  • Beskæring:  Angrebne grene fjernes ved at klippe i det sunde væv under angrebet.
  • Dyrkningsforhold:  Er hækken placeret under skyggefulde træer beskæres disse, så der kommer lys og luft til hækken
  • Sorter:  Der er forskel på sorternes modstandsdygtighed overfor antracnose.
  • Hold hækken i god kondition:  Lidt blandingsgødning om foråret skader ikke.
  • Klip hækken når det er tørvejr så åbne sår kan heles, før de inficeres med svampesporer


Kraftig beskæring af hækken , enten på siderne eller den mere drastiske metode, at klippe den helt ned til 15 -20 cm over jorden, kan være særdeles gavnlig. Sidstnævnte metode medfører dog et par år med nærkontakt til naboen (husk i øvrigt at tale med ham først !) Denne foryngelseskur skaber lys og luft til hækken, nedsætter luftfugtigheden og dermed svampenes udviklingsmuligheder.

Gamle ligusterhække får nyt liv, også selv om de tilsyneladende ikke er angrebet af plantesygdomme. Liguster hører til den plantegruppe der normalt tåler kraftig tilbage skæring . Beskæringen foretages bedst i marts-april måned, mens hækken er i hvile. Giv evt. efterfølgende lidt blandingsgødning.

Kemisk bekæmpelse
Der findes ikke effektive kemiske bekæmpelsesmidler til rådighed for privathavebruget.


Ønsker du at læse om andre sygdomme på Ligustrum, kan du besøge


I erhvervet anvendes bl.a. til af antracnose:
Jeg modtager særdeles gerne gode råd, som jeg så skal forsøge at videreformidle.!


Opdateret d. 22.12.2022
Til forsiden