Til forsiden

Skadedyr

  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om bladlus

Bladlusnøglen

Grøn æblebladlus (Aphis pomi)Æbler smager bedst lige fra træet..!

Discovery
Æbler smager bedst lige fra træet.
Foto: Magnus Gammelgaard.


Grøn æblebladlus

Det er næsten umuligt at dyrke æbler uden at få besøg af den grønne æblebladlus, men fortvivl ikke, ofte er den såmænd til gavn.., som føde for nyttedyrene..!Aphis pomi
Grøn æblebladlus kan forekomme i meget store antal uden at forårsage nævneværdig skade (Aphis pomi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer


Aphis pomi
Nærbillede af en æblegren med nylagte og lidt ældre vinteræg, fotograferet i november (Aphis pomi)
Foto: Magnus Gammelgaard.
Aphis pomi
Nærbillede af en æblegren i vintertilstand. Ved pilen ses æg af grøn æblebladlus (Aphis pomi)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Angreb af grøn æblebladlus opdages ofte først, når man ses den livlige trafik af myrer, der løber op og ned af grene og stammer. Løfter man bladene og kigger på undersiden, vil man et eller andet sted kunne finde de grønne lus.
Ænblebladlusen er som voksen 1,5 til 2 mm lang, og grønlig eller gulliggrøn med sorte rygrør. Individer med vinger er mørkere.

Efterhånden som lusene suger på de nye skud udskilles overskyende sukkerstoffer kaldet "honningdug" som kan give grobund for såkaldte branddugsvampe. Skaden efter den grønne æblebladlus er normalt ret begrænset til svagt krøllede skud, i værste tilfælde vækststandsning, hvorfor man selv under erhvervsmæssige forhold, holder sig tilbage med at foretage nogen egentlig bekæmpelse.
Værre er det med den røde æblebladlus som giver anledning til frugtdeformering, de såkaldte luseæbler.

Værtplanter

Udover æbletræer angribes træer og buske af malusslægten. Desuden nævnes Pære (Pyrus), Tjørn (Crataegus oxyacantha), Røn (sorbus), Bærmispel (Cotoneater) og Roser (rosa) som værtplanter for den grønne æblebladlus.

Aphis pomi
Myrerne passer godt på de små æblebladlus for at få deres honningdug (Aphis pomi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Så snart æbleknopperne begynder at springe ud om foråret, klækker de blanke, sorte æg og de små bladlus bevæger sig op til knopperne, hvor de næringsrige blade udvikles. Efter at have plantet deres sugesnabel dybt i en af saftbanerne, udvikler disse sig til voksne, ungefødende hunner.
Er klimaet fornuftigt (varmt vejr) går det stærkt ! Lynhurtigt bliver bladene overbefolkede og hunnerne begynder nu at føde bladlus med vingeanlæg, så spredningen kan foregå til nye træer og skud.

Hen på efteråret i September-Oktober måned fødes hanner. En parring og dermed rekombination af generne kan foregå, hvorefter hunnerne lægger deres vinteræg. Se endvidere: 

Generelt om bladlusAphis pomi
Vingede æblebladlus klar til at flyve til nye æbletræer (Aphis pomi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Aphis pomi
Et hvidt æg fra en svirreflue er lagt i bladlusekolonien. Snart fremkommer den glubske larve og æder lusene (Aphis pomi).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Modforholdsregler

Grøn æblebladlus er ikke særlig skadelig for æbletræerne. Derfor kan det ofte være en fordel med mindre angreb, fordi disse lus så kan være føde for forskellige nyttedyr. Bladlusgalmyg, snyltehvepse, mariehøns, guldøjelarver, svirrefluelarver, er blot nogle af disse såkaldte prædatorer, som kan opformeres på grundlag af den grønne æblebladlus. Får man senere et angreb af rød æblebladlus er disse tilstede fra starten og kan regulere angrebet.

Bekæmpelse:

Kemisk
Aktiv stof Handelsnavn Mere information
pyrethrin I og II + rapsolie
kaliumoleat
silikonepolymerer
InsektFri Spruzit N Klar til brug. Bonus Insektvæk
Insektsæbe
Siltac
ECOstyle A/S
insektsaebe.htm
Siltac


Brug af kemiske bekæmpelsesmidler er normalt skadelig for den naturlige bekæmpelse, idet også nyttedyrerne rammes.

Se også Brændenældeekstrakt

     
    Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.


Opdateret d. 03.01.2023