Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Generelt om skjoldlus

Hortensiaskjoldlus (Pulvinaria hydrangeae,

syn: Eupulvinaria hydrangeae)

Hvad er det for hvide vattotter på mine hortensiaer..?

Pulvinaria hydrangeae
Hortensiaskjoldlus (Pulvinaria hydrangeae)  ligner med deres vatagtige ægsække uldlus
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Hydrangeadopluis (Dutch)
Wollige dopluis (Dutch)
Hydrangea scale  (English)
Cochenille pulvinaire de l'hortensia (French)
Hortensienwollschildlaus (German)

Hortensiaskjoldlus

Hortensiaskjoldlusen hører til familien Coccidae (skjoldlus med blødt skjold eller såkaldte halvskjoldlus). Faktisk ligner de uldlus med deres store vatagtige ægsække som bliver siddende på planten, længe efter at moderskjoldet er faldet af.
Arten kan let forveksles med Pulvinaria floccifere (kaldet  Cameliaskjoldlus) som Hans-Peter Ravn har skrevet om her https://videntjenesten.ku.dk
Det kræver mikroskopundersøgelse og god "entomologerfaring" at adskille de 2 arter. P. hydrangea har i modsætning til P. floccifere hår på "anal pladerne" Se evt. her :http://www.idtools.org/id/scales/factsheet.php?name=6904

Hortensiaskjoldlus et relativt nyt bekendtskab i Danske haver. I England er den etableret i løbet af 1980'erne og herhjemme fik jeg selv de første henvendelser i 2005. Der var her tale om etablerede angreb i Københavnske haver, sandsynligvis på grund af højere temperatur i byen i forhold til landlige omgivelser. Siden er den konstateret over det ganske land.

Udseende

Hortensiaskjoldlus ligner meget uldlus på grund af de vatagtige, voksbeklædte, hvide ægsække. For enden af disse ægsække ses selve skjoldlusen (hunnen) med et cirkelformet lystbrunt, senere mørkebrunt skjold. Hunnen lægger sine æg i en beskyttende vatagtig ægsæg, der på grund af vokslaget er vanskyende. De små æg er synlige med en lup. De nyklækkede larver (crawlers) er få mm store, gullige til brunlige. Hortensia skjoldlus findes både på stængler og blade.

Symptomer

Det er de hvide ægsække man først får øje på. Er der kun få individer betyder et angreb ikke så meget, men ved kraftige angreb kan bladene blive glinsende på grund af udskilte sukkerstoffer fra skjoldlusene. Senere kan der vokse såkaldte branddugsvampe i dette sukkeragtige lag. Svampene er ikke direkte skadelige for planten, men nedsætter fotosyntesen og derved plantevæksten.

Pulvinaria hydrangea

Her ses skjoldlus - ægsække samt den brune cirkelformede moderskjoldlus (Pulvinaria hydrangeae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pulvinaria hydrangea

Hortensiaskjoldlus ses her på grene af hortensia (Pulvinaria hydrangeae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pulvinaria hydrangea

Her et kaftigt angreb på hortensia fotograferet midt i august (Pulvinaria hydrangeae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pulvinaria hydrangea

En ægsæg med nyklækkede larver her fotograferet under mikroskop (Pulvinaria hydrangeae).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Pulvinaria hydrangea

De ny klækkede vandrelarver (Crawlers) fordeler sig ud på bladet. Fotograferet under mikriskop (Pulvinaria hydrangeae).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Biologi

Horstensiaskjoldlus overvintrer på grenene i 3. I løbet af maj måned findes de voksne hunner og begynder i løbet af maj at lægge æg. Æggene klækker i løbet af juni måned hvor de små "vandrelarver" spreder sig ud over planterne. 2. larvestadie findes i august måned og senere dei oktober måned det overvintrende 3. larvestadie. Arten har altså kun 'en generation pr år.
Spredningen af denne skjoldlus sker ved indkøb og håndtering af planter, men de små vandrelarver kan lokalt spredes med vinden.

Arten har mange værtplanter. I litteraturen nævnes: Acer campestre, monspessulanum, negundo, palmatum, platanoides, pseudoplatanus; Actinidia chinensis; Aesculus x carnea, hippocastanum, pavia; Amelanchier lamarckii; Aralia elata; Carpinus betulus; Castanea sativa; Catalpa bignonioides; Celastrus; Cornus mas, sanguinea; Corylus colurna; Diospyros kaki; Fagus sylvatica; Fraxinus excelsior; Hydrangea macrophylla; Lonicera; Magnolia; Malus floribunda; Morus; Phellodendron; Photinia bodinieri; Platanus; Populus; Prunus serrulata, x gondouinii; Pterocarya; Pyracantha coccinea; Pyrus calleryana; Quercus robur; Rhus typhina; Rosa rugosa; Salix caprea; Sorbus aria, aucuparia, intermedia; Styphnolobium japonicum; Taxus baccata; Tilia americana, cordata, x euchlora, x europaea, platyphyllos, tomentosa; Ulmus; Viburnum opulus; Zelkova serrata.
Da de 2 nævnte arter morfologisk ligner hinanden er der usikkerhed om værtplanteregistret

Modforanstaltninger

  • Undgå spredning: Undersøg planter du har mistanke om at de har skjoldlus og afklip evt. inficerede grene.
  • Biodiversitet: Denne skjoldlus er sandlynsligvis føde for bestemte mariehønsarter, der findes i Danmark, ligesom der også findes fritlevende snyltehvepse, der kan parasitere den.

Naturlig bekæmpelse

En have med mange forskellige planter og blomster der blomstrer i hele sæsonen giver mulighed for et rigt insektliv og plads til nyttedyr. Især forskellige arter af snyltehvepse, men også visse arter af mariehøns kan reducere antallet af skjoldlus.
Måske er den invasive art harlekinmariehønen en løsning


Biologisk bekæmpelse

Det Hollandsske firma Entocare forhandler larver af den 4 plettede mariehøne Exochomus  quadripustulatus til bekæmpelse af Hortensiaskjoldlus.
Samme firma markedsfører en snyltehveps (Coccophagus) til samme formål.
Det er ofte svært at få udsatte nyttedyr til at fungere udendørs

Bekæmpelse

Læs under "skjoldlus"

  • Børstning af grene og stammer i vinter- eller forårsperioden, kan fjerne en masse overvintrende skjoldlus.
  • Nedklipning om foråret og efterfølgende sprøtning med  insektsaebe.htm eller bladglans er også en mulighed.

I erhvervet vil Midlet Movento, udbagt i perioden hvor der findes vandrelarver og nyetablerede nymfer sandsynligvis have en effekt.

Se i øvrigt Generelt om skjoldlus
Se også Camelia-skjoldlus

Gåde råd til bekæmpelse hortensiaskjoldlus modtages gerne !

Læs også https://pje-journal.com/resources/html/article/details?id=210439&language=en hvor du kan downloade en fin artikel


Opdateret d. 07-07-2023