Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Ligustertrips (Dendrothrips ornatus)Hvorfor bliver ligusterbladene sølvfarvede ..?

Liguster
Liguststrum ovalifolium  har store blade og er attraktiv for ligustertripsen (Dendrothrips ornatus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ligustertrips
Her ses nymfen af ligustertripsen (Dendrothrips ornatus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ligustertrips
Den voksne ligustertrips er mørkebrun med 3 hvide vingebånd og meget forskellig fra nymfestadiet (Dendrothrips ornatus).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Ligustertrips
Her kan man ane de gulliggrønne nymfer af ligustertrips (Dendrothrips ornatus).
Foto: Anne Egeskov.

Ligustertrips
Senere ses et sølvagtigt skær som er typisk tegn på angreb af ligustertrips - her på Ligustrum ovalifolium (Dendrothrips ornatus).
Foto: Anne Egeskov.Ligustertrips
Nærbillede af symptomer på tripsangreb på Ligustrum ovalifolium (Dendrothrips ornatus).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ligustertrips

Liguster er en populær plante som mange haveejere vælger til hæk omkring haven. Den har mange fordele. Den er er grøn (det meste af året), den egner sig godt til at blive klippet og fylder ikke ret meget i bredden og så angribes den som regel ikke af alvorlige skadegørere.
Ligusterbladlus får bladene til at rulle på langs og er sommeren lang og kan der findes angreb af ligustertrips. Er hækken godt etableret er disse angreb af mindre betydning for hækkens vækst, men er der tale om nyetablerede hække, kan der forekomme vækststandsning. Det var netop tilfældet for en haveejer i det sydlige Jyllland her i sommeren 2020

Navne

Privet thrips (English)
Thrips des arbustes d'ornement (French)
Ligusterblasenfuß (German)

Symptomer

Ligusterblade med et sølvagtigt skær er et typisk symptom på angreb af ligustertrips. Som hos andre trips fremkommer disse symptomer fordi tripsene udsuger celllerne som så fremstår som luftfyldte. Etablerede hække kan sagtens klare et angreb uden at det væsentligt går ud over tilvæksten, men det kan gå hårdt ud over nyplantede liguster. Alle arter af liguster kan angribes, men især arten Ligustrum ovalifolium er særligt udsat. L. ovalifolium har et meget smuk løv og er modstandsdygtig mod svampesygdomme, især såkaldt antracnose. Tidligere var man lidt tilbageholdende ved at plante denne art, fordi den er følsom over for hårde vintre med lave frostgrader. Det er der måske ikke grund til længere.
Ud over liguster nævnes også syrén, lind og el som værtplanter.

Biologi 

Arten har 2, måske 3 generationer pr. år. Især de lange og solrige somre vi senest har oplevet, har sikkert medført en kraftig opformering. De første trips fremkommer i løbet af april måned og tripsene kan findes et godt stykke ind i november. De voksne trips er 0,9- til 1,1 mm lange og brunlige, med korte, 6 ledede følehorn. De har 3 hvide tværbånd på hver forvinge. Æggene stikkes som hos andre trisp ind i bladvævet, hvor de er godt beskyttet. Nymferne er lys grønne og ofte svære at få øje på. Imellem nymfe og voksen forekommer der et "præpuppestadie" hvor tripsene er næsten ubevægelige
Overvintringen sker som voksen i forbindelse med nedfaldent løv eller i de øverste jordlag.

Modforholdsregler


  • Fjern nedfaldent løv: Overvintringen sker i forbindelse med nedfaldet løv eller i det øverste jordlag.
  • Biodiversitet: Sørg for at haven indeholder mange forskellige vækster så der er plads til nyttedyr. Næbtæger overvintrer som voksne og er klar til at angribe tripsene fra det tidlige forår.
  • Er der tripsproblemer undgåes at plante Ligustrum ovalifolium. Andre ligusterarter kan også angribes, men ikke i samme grad.


Kemisk bekæmpelse

Se generelt om trips

Kemisk bekæmpelse i erhvervet

Se middeldatabasen


Biologisk bekæmpelse

Se generelt om trips

Alternativ bekæmpelse

Se evt. altrecept2.htmGåde råd til bekæmpelse af trips modtages gerne !

Læs om andre tripsarter:

Ønsker du at læse om trips:
Opdateret d. 04.01.2023