Til forsiden

Plantesygdomme og skadedyr udendørs i Juli

Podosphaera  leucotricha Æblemeldug
En hvid belægning på er ikke
til af tage fejl af.
Klip angrebene skud af,
de smitter de sunde
Venturia inaequalis Æbleskurv
Har foråret været fugtigt
kan man nu se kraftige
angreb af æbleskurv
Vælg modstandsdyg-
tige sorter
Cydia pomonella Æblevikler
Æbleviklerens flyvning kan
bestemes med feromonfælder
Larver kan beskæmpes med
Larvex
Sphaerotheca fuliginea Agurkmeldug
Så snart man ser de første
hvide pletter, skal de an-
grebne balde fjernes.
Myzus persicae Bladlus
Her i juli er der mage forskel-
lige nyttedyr der helt gratis
bekæmper bladlusene
Byturus tomentosus Hindbærbiller
Vil man undgå "orm" i hind-
bærene, må man vælge de
sene sorter
Phytophthora infestans Kartoffelskimmel
Vil man undgå at kartoffel-
skimmel angriber knoldene,
må toppen fjernes ved be-
gyndende angreb
Cameraria ohridella Kastanieminérmøl
Medfører tidligt løvfald.
det slår ikke træerne ihjel,
men kan påvirke tilvæks-
ten hos unge træer
Caliroa annulipes Lindebladhvepse
Kan næsten helt afløve mindre
lindetræer.
Heldigvis skyder træerne igen
og sæter nye blade
Otiorrhynchus sulcatus Øresnudebiller
De voksne biller laver
"billetklip" i bladene.
Bekæmp larverne i
september med nema-
toder.

Plantesygdomme og skadedyr indendørs i Juli

Tetranuchus urticae Spindemider
Anskaf rovmider
inden angrebet bli-
for voldsomt
Saisettia coffeae Skjoldlus
Skjoldlus bekæmpes
så snar de opdages
Pseudococcus longispinus Uldlus
Fjernes fra planten
så snart de opdages.
polyphagotarsonemus latus Topskudsmider
Giver krøllede topskud
Myzus persicae Bladlus
Kan beskæmpes bio-
logisk med nyttedyr
Trialeurodes vaporariorum Mellus
Kan bekæmpes med
insektsæbe og
snyltehvepse