Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr

Æblebladhvepse (Hoplocampa testudinea)

Hoplocampa testudinea
Den voksne æblebladhveps er landet i blomsten parat til at lægge æg 
Foto: Magnus Gammelgaard
aeblebladhveps

Til bestemmelse af æblebladhvepsens flyvningstidspunkt, anvendes hvide limplader
Foto Magnus Gammelgaard


Det brune stikmærke er tegn på at æblebladhvepsen har lagt sit æg i blomsterbunden. 
Foto: Magnus Gammelgaardaeblebladhveps


aeblebladhveps
Her ses æblebladhvepsens larve
Foto magnus Gammelgaard

Selvom navnet kunne antyde det, er det desværre ikke bladene, men æblerne det går ud over. Larverne gennemhuller de små nyskabte æbler oftest lige feter blomstringen, det ene efter det andet. Æblerne falder af og ligger på jorden.

Det gør ikke så meget når der er rigelig med frugtsætning, ja i enkelte tilfælde kan det være gavnligt at få udtyndet frugterne. Så de tilbageværende kan bliver større. Især inden for økologisk æbleproduktion er æblebladhvepsens larve et af de allerstørste problemer, idet den kan optræde så talrigt at udbyttet reduceres ganske betragteligt eller næsten helt udebliver

Orm i æbler skyldes normalt æblevikleren se: e.v.t 
aeblevikler.htm
Æbleviklerens larve angriber relativt sent på året og "går direkte i dybden" af æblet, hvor den kaster sig over de næringsrige kerner.
Æblebladhvepsen arbejder derimod tidligt i æblets udvikling, og bevæger sig tit fra æble til æble, hvis disse sidder tæt sammen.


I forbindelse med hullet findes ofte larveeskrementer kaldet "ormemel". 
Foto: Magnus Gammelgaard

aeblebladhveps
Typiske symptomer på de små frugter efter angreb af æblebladhvepsens larve
Foto: Magnus Gammelgaard


Livscyklus

De voksne æblehveps som er 6-7 mm lange, kommer frem i begyndelsen til midten af maj måned, samme tid som en del æblesorter blomstrer. Især falder sorten Discovery's blomstring ofte sammen med toppen af flyvningen.

De voksne hunner lægger deres æg i forbindelse med blomsterne, nærmere betegnet blomsterbægeret hvor der laves et lille hul.
Det glasklare ca 1 mm store æg, svulmer op og efter klækningen gnaver de små larver en lille overfladisk gang under de nydannede æbles overhud.


Klækketiden variere fra 7-10 dage afhængig af temperaturen.

Når æblerne hænger tæt går larven fra det ene æble til det andet og kan i alt nå at ødelægge op til 5 æbler (kaldes sekundære angreb.) Larven er på dtte tidspunkt 12 -14 mm stor og afgiver en karakteristisk ram lugt.

Til sidst forlader larven æblet og falder til jorden, hvor den graver sig ned i 5-10 cm's dybde.
I visse tilfælde falder æblet ned sammen med larven.
I jorden spinder larven en silkekokon hvor den forbliver indtil næste forår.