Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk


Generelt om de årevingede

Skadedyr


Croesus latitarcus

 Blade der er forsvundet allerede i begyndelsen af August antyder at noget er på færde ! (Croesus latitarcus)
Foto: Magnus Gammelgaard
Croesus latitarcus

Ved nærmere eftersyn findes disse smukke larver der har appetitten i orden (Croesus latitarcus).
Foto: Magnus Gammelgaard
Croesus latitarcus

Hvis man forstyrrer larverne indtager de en såkaldt skræmmestilling hvor de er helt fikserede (Croesus latitarcus).
Foto: Magnus Gammelgaard
Croesus latitarcus

Smukt "filigranarbejde" af små bladhvepselarver på blad af Betula utilis (Croesus latitarcus).
Foto: Magnus Gammelgaard
Croesus latitarcus

En larve i "hvert sit vindue" (Croesus latitarcus).
Foto: Magnus Gammelgaard
Biologi

Man skulle ikke tro at disse larver faktisk bliver til bladhvepse. De fleste ville forestille sig en eller anden smuk sommerfugl som resultatet af den fuldstændige forvandling.

Imidlertid er det ret let at kende forskel. Bladhvepselarver har mere end 5 par gangvorter, hvorimod sommerfuglelarverne har færre.

Når larverne har ædt sig tykke, firer de sig til jorden hvor de forpubber sig.

Croesus latitarcus

Her den voksne birkebladhveps (Croesus latitarcus).
Foto: Lacy L. Hyche, Auburn University, www.forestryimages.org


Denne bladhveps hører faktisk til en undergruppe kaldet savhvepse. Dette navn fordi hunnens læggerør er savtakket, hvilket letter æglægningen i plantevævet

Symptomer

Angreb af bladhvepselarver på birk er ret almindeligt og går som oftest kun ud over en del af bladene. Dette samt det faktum at angrebet sætter ind sidst på sæsonen, bevirker at bladhvepselarvernes gnav normalt ikke hæmmer birketræernes vækst i væsentligt omfang.

En anden art, kaldet den sortblå birkebladhveps (Arge pullata), træffes enkelte år på sjælland samt "sydhavsøerne", er mere grådig og kan næsten afløve træerne.

Modforanstaltninger

Normalt er det ikke nødvendig med nogen form for bekæmpelse. En kraftig vandstråle kan få mange larver til at falde af.

Kemisk Bekæmpelse:

Der findes ikke virksomme, kemiske bekæmpelsesmidler mod dette skadedyr, godkendt til privathavebruget


Alternativ bekæmpelse: Se :Botaniske pesticider

Skulle du ligge inde med oplysninger og gåde råd vedr. bekæmpelse af dette skadedyr, skal jeg gerne forsøge at bringe dem videre på denne side.

Andre bladhvepse:
Opdateret d. 30.122.2022
Til forsiden