Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr


Bladgalmider på vinstokke (Eriophyes vitis)

Hvad er det for opsvulmede blærer på mine vinblade..?

Eriophyes vitis
Sådanne blade med opsvulmede blærer er ret almidelige på vinstokke på friland (Eriophyes vitis)
Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne (Bladgalmider på vinstokke) efter Eppo

Druiveviltmijt (Dutch)
Gewone meikever, witte worm (Dutch)
Pokkenziekte der druiven (Dutch)
Erineum leaf mite (English)
Grape blister mite (English)
Grape bud mite (English)
Grape leaf blister mite (English)
Phytopte de la vigne (French)
Erinose de la vigne (French)
Pockenkrankheit der Weinrebe (German)
Rebenblattfilzmilbe (German)
Rebenpockenmilbe (German)
Akarit haafazim shel hagefen (Hebrew)
Akarit haatatzim shel hagefen (Hebrew)
Arinose-da-vide (Potuguese)
Acaro delle foglie della vite  (Italian)
Erinosi della vite  (Italian)
Eriofide della vite  (Italian)
Erinosis de la vid (Spanish)
Eriofies de la vid (Spanish)
Sarna de la vid (Spanish)
Ácaro de la vid(Spanish)
Bag uyuzu (Turkish)
Mosenbyo (Japanese)
モセンビョ (Japanese)

Bladgalmider på vinstokke

I slutningen af maj eller begyndelsen af juni begynder man at kunne se disse blærer på udendørs dyrkede vinstokke. På bagsiden af de opsvulmede blærer finder man efterhånden en hvid filtet belægning der tydelig er afgrænset af bladnerverne. Det kunne minde om vinskimmel, men det er i stedet nogle mikroskopiske mider der suger på bladene.
Heldigvis er det sjældent det påvirker udbytte nævneværdigt så man behøver ikke at blive forskrækket

Udover skaden på bladene kan miden overføre virussygdommen Grapevine Pinot gris virus

Udseende

Allerede kort tid efter løvspring ses bulede blærer på oversiden af de ældste blade. Lids afhængig af sorten er blærerne først gullige, dog hos de røde vinsorter mere rødlige. Senere farves blærerne grønlige til brunlige. På bladundersiden ses efter en tid under blærerne en hvid filtet belægning. Da denne belægning ofte er omkranset af bladnerverne kan man forveksle den med angreb af vinskimmel se Vinskimmel.html

Det er i denne filtede belægning man kan finde miderne, men det kræver normalt et mikroskop for de er kun ca. 0,15 mm lange og gennemsigtige


Eriophyes vitis

Nærbillede af et vinblad med opsvulmede blærer fotograferet i slutningen af maj måned  (Eriophyes vitis).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Eriophyes vitis

Her ses de typiske filtede områder på bagsiden af et vinblad (Eriophyes vitis).
Foto: Magnus Gammelgaard.

Biologi

Galmiderne overvintrer i knopperne og bliver aktive i løbet af foråret hvor de søger ud på nyudviklede blade. Efter etableringen starter æglægning og efter en tid klækkes de første nymfer som kun har 2 ben par. Der er næsten kun størrelsesmæssig forskel på nymfer og voksne.
Midernes tilstedeværelse giver anledning til abnorm cellevækst i bladet der ses som den filtagtige belægning. Dette skyldes særlige stoffer som miderne udskiller og som pirrer cellevæksten.
Denne filtede belægning giver god beskyttelse af miderne mod udtørring.
I løbet af sommeren kravler miderne til nye blade og til efteråret returnere de til knopper for at over vintre
Modforanstaltninger

  • Biodiversitet. En have med varieret beplantning og mange skjulesteder for insekter og mider, giver gode muligheder også for nyttedyr der kan bekæmpe skadedyrerne.

Naturlig bekæmpelse

Rovmiden Typhlodromus pyri findes ofte naturligt, i forbindelse med angreb af bladgalmiderne og angriver disse.

Bekæmpelse

Afklipning af de angrebne blade kan reducere angrebet


Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Svovl
Svampefri
ECOstyle A/S


Sprøjning med såkaldt sprøjtesvovl omkring knopbrydning angives at have effekt på disse bladgalmider


Gåde råd til bekæmpelse af bladgalmider på vin !


Andre galmider:


Opdateret d. 04-06-2023