Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Eriophyes pyri

De første symptomer på angreb af pærebladgalmider ses ofte umiddelbart efter løvspring.
(Eriophyes pyri)
Foto: Magnus Gammelgaard


Eriophyes pyri

Her er der under mikroskop åbnet en galle og en galmide er kommet til syne.
(Eriophyes pyri)
Foto: Magnus Gammelgaard


Eriophyes pyri

Angrebne og ikke angrebne pæreblade på samme træ set i forsommeren.
Billedet antyder at galmiderne kommer fra vinterknopperne.
(Eriophyes pyri)
Foto: Magnus Gammelgaard


Symptomer:

Små fortykkelser, blærer, der først er lyst gullige, senere rødlige for til sidst at blive brune er typiske symptomer på angreb af pærebladgalmider. Ofte ses også angreb på selve blomsten (kronbladene) der også får fortykkede blade.
Ved kraftige angreb går frugterne heller ikke forbi. Disse bliver tydeligt ru, (skrubbede) og kan blive deforme eller dårligt udviklede.
Betragter man undersiden af bladene med en kraftig lup, (10 x forstørrelse) vil man i visse tilfælde kunne se mængder af ganske små torpedoformede galmider.

Eriophyes pyri

De voldsomt deformerede blade bliver efterhånden sorte og falder af.
(Eriophyes pyri)
Foto: Magnus Gammelgaard


Biologi:

Miderne er ganske små, fra 0,1-0,2 mm lange. De er lyse eller let rødlige. Formen er langstragt og spidser lidt til mod bagenden. Æggene er hvide og ovale, ca. 0,05 mm lange.

Miderne kryber om efteråret ind bag knopskællene hvor de tilbringer vinteren. Ved løvspring vandrer de ud på de unge blade og kravler om på undersiden, hvor de starter deres sugning. Denne sugning og irritation af plantecellen, medfører at denne deler sig abnormt, med de deraf følgende galledannelser. Miden kan have flere generationer på et år, men det er den første generation som er den mest skadelige.

Værter:

Miden er et problem i pæredyrkningen, især i de tidligt blomstrende sorter. Ofte ses angeb i forbindelse med pæreespalier på sydmure. Æbler kan også angribes, men her ses ikke nær så kraftigt opsvulmede blærer, lige som disse heller ikke i samme grad skifter farve.

Modforholdsregler

Det er sjældent at der opstår så kraftige angreb at pærehøsten går til grunde. Det kan den gøre på grund af så mange andre forhold............
Der findes dog mulige modforholdregler der kan nedsætte angrebet.Kemisk bekæmpelse

Aktiv stof Handelsnavn Mere information
svovl
Svampefri
ECOstyle A/S

Svovl anvendes normalt til meldugbekæmpelse eller gødskning. Svovl har en sideeffekt mod dværkmider og skal anvendes i det tidligeforår lige omkring løvspring, når miderne bvandrer ud fra knopperne

Andre galmider:

Opdateret d. 04.01.2023
Til forsiden