Til forsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Løgminérfluen (Phytomyza (Napomyza) gymnostoma ) - nyt skadedyr i Danmark?Hvad er det for et dyr der laver gange i mine porrer..?

Løgminerflue på porre
Løgminérfluens larve kan resultere i forpjuskede porrer som ses når de tages op om efteråret (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminerflue på porre
Her er det stikløgene det er get ud over i foråret 2019. haveejeren havde sidste efterår kraftige angreb i porrer som var dyrket lige ved sisen af (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminerflue på porre
Her ses den voksne Løgminérflue med det typiske gule hoved (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.
Løgminerflue på porre
Her ses den voksne Løgminérflue sammen med pupperne (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérfluen

I efteråret 2018 fandtes der i de sydlige egne af Danmark nærmere beregnet i Vordingborg området kraftige skader i porrer. Senere er der også observeret skader på Sydøstfyn. Symptomerne kunne minde meget om det vi ofte ser efter angreb af porremøl se porremoel. Porremøl tilhører imidlertid sommerfuglegruppen og har ret karakteristiske pupper.
Pupperne der i stort antal fandtes inde i selve porrene, viste sig klart at være såkanldte "tøndepupper" som er karakteristiske for fluerne så alene derfor, kunne der ikke være tale om møl. Det var derfor sandsynligt at der måske kunne være tale om løgfluer, men pupperne var noget mindre hvorfor denne antagelse kunne skippes.
Senere undersøgelser viste at der derimod var tale om en minérflue som blev bestemt til Phytomyza gymnostoma.
Observationer gjort inden for de sidste 20 år, antyder ifølge EPPO (2006), at denne flue skal betragtes som et nyt og vigtigt skadedyr i løg og ikke mindst  i porrer.
Løgminérfluen observeret i Danmark, Sverige og Polen i 1976, uden dog at gøre nogen skade. Siden 1980 er den dog blevet rapporteret som et skadedyr i adskillige lande, først i Østeuropa og senere i Vesteuropa og den er nu udbredt også i England og senest er den observeret i USA.
I 2018 var det især porrene det gik ud over, men i foråret 2019 fandtes der i de samme haver som havde angreb i porrene, kraftige angreb i stikløg. I litteraturen angrives at også purløg, hvidløg kan få besøg af denne minérflue.

I 2020 har jeg fået flere hencendelse om dette skadedyr længere nordpå i landet. Lotte Bjake der bor i Østjylland har henvendt sig i 2021 og sendt billeder af porrer med kraftige angreb. Det må derfor antages at Løgminérfluen findes udbredt over hele landet.
I 2022 har Gitte Rødtness set den i sin kolonihave i Birkerød

Navne

Allium Leafminer, Onion Leafminer (English)
Mineuse du poireau (French)


Løgmimerflue
Trækker man de yderste blade af løgene nede ved basis eller gennemskærer løget vil man kunne finde disse lse minérfluelarver. (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgmimerflue
Her ses pupperne i porerne. (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Symptomer

De flossede blade på porrene ses i slutningen af dyrkningssæsonen. Larverne minerer stængler af porrer og løg som herefter bliver modtagelige for angreb af bakterier og svampe, der igen fører til blødråd.
De tidlige symptomer udføres af de voksne hunner som med deres læggebråd laver punkteringer af cellerne på yngre blade. Disse punkteringer medfører fremkomst af cellesaft som fluerne herefer suger op. Disse gule prikker på bladene er de første tegn på tilstedeværelsen af fluerne og kan allerede observeres i april måned. Hannerne har jo ikke læggebrod, men det er observeret at de udnytter hunnes aktivitet og får føde på denne måde


Løgminerflue
Her ses løg med punkteringer af cellerne fortaget og de voksne fluer. Det er de første symptomer man kan kigge efter om foråret (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard
Løgminérflue
Her ses porrer med kraftige angreb af porreminérfluer (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérflue
Nærbillede af pupperne i porrer (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérflue
Nærbillede af puppe i løg (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérflue
Fluelarver i hvidløg (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérflue
Puppe i hvidløg (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Løgminérflue
Pupper set gennem lysmikroskop (Phytomyza gymnostoma).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Biologi

Overvintringen sker som puppe i jorden eller i planterester af løg eller porre. Ved høje infektionsniveauer i porrer, er der fundet mellem 20 og 100 pupper pr. plante. I løbet af foråret (marts - april) klækkes pupperne  og de voksne fluer kommer frem. De små fluer er kun ca. 3 mm lange, grålige, med et relativt stort gult hoved. Vingelængden varierer fra 2,9 til 4 mm hos hunnerne. Benene er sorte med gule knæ. Ægene lægges ned i selve plantevævet oftest i nærheden af bladbasis. Efter klækningen arbejder de hvide, hovedløse larver (maddiker) sig frem og minérer inden i selve bladvævet. Når larven er fuldt udviklet i løbet af sommeren forpupper den sig og der fremkommer en ny generation sidst på sommeren eller i begyndelsen af efteråret.
Der er her tale om et skadedyr, der især kan give store skader når vi har en lang og varm sommer.

Modforholdsregler


  • Sen udplantning af porre: Udplantning af porrer et godt stykke inde i maj måned, vil sandsynligvis nedsætte angrebet da første generation fluer  flyver tidligere.
  • Vælg mellem løg og porrer: Det kunne se ud som om at stikløg er gode værter for 1. generation af løgminérfluen. Har man haft kraftige angreb i porre om efteråret kunne det være en idé at fravælgeløg det kommen de forår
  • God hygiejne: Angrebne porrer og løg fra sidste sæson bør fjernes fra haven om efteråret, eller i det tidlige forår inden pupperne klækker.
  • Netdækning: tidlig dækning om foråret med fintmasket net eller fiberdug, for at undgå angreb af den 1. generation. Undenlandske undersøgelser tyder på at man kan undlade netdækning i juni og juli måned, i det anden generation først fremkommer i starten af august.
  • Godt sædskifte: undgå at dyrke porre samme sted som sidste år idet der kan være pupper i jorden.
  • Biodiversitet. Sørg for at haven er varieret beplantet så der skabes plads og skjulesteder til insekter og nyttedyr.


Kemisk bekæmpelse

Aktivt stof Handelsnavn Mere information

Der findes ikke kemiske bekæmpelsesmidler tilladt for private til dette skadedyr

Kemisk bekæmpelse i erhvervet

Der findes ikke godkendte kemiske bekæmpelsesmidler til erhvervet mod dette skadedyr. Bekæmpelsesmidler mod andre skadegørere vil have sideeffekt på løgminérfluen
Husk at kemisk bekæmpelse også skader eventuelle nyttedyr.

Biologisk bekæmpelse

Naturligt forekommende snyltehvepse kan parasitere dette skadedyr

Alternativ bekæmpelse

Se evt. altrecept2.htmGåde råd til bekæmpelse af løgminérfluen modtages gerne !

Ønsker du at læse om andre minérfluer:
Opdateret d. 04.01.2023