Til forsiden
Indendørs:  

Gavnø
Hvem der bare havde sådan en vinterhave at lune sig i i maj.
Her er det fra Gavnø. 
Foto: Magnus Gammelgaard


Ellers er det ved at være tid at komme ud !
Også når det gælder planterne. Et ophold på terassen i sommerperioden er guld værd for mange planter.

Imidlertid kan det dog ofte være vanskeligt at vænne planterne til dette pludselige klimatiske skift. Den lave nattetemperatur udendørs og ikke mindst den kraftige sol, kan ofte svide bladene meget kraftigt.
Det gælder om at vænne planterne langsomt til skiftet. Vælg en periode med vekslende skydække og placer om muligt i starten planterne ude nogle timer om dagen.

Her i den lyse tid skal man begynde at give sine potteplanter gødning. Lidt men tit er devisen. Gødning ved hver vanding efter den på pakningen vejledende dosis er bedst.Udendørs:

Havedammen i maj
De gule engblommer trives her ved dammen
Foto: Magnus Gammelgaard


Et gammelt ord siger "Maj kulde giver lader fulde" og sådan er det !,
Maj kan være en særdeles lunefuld periode med hensyn til vejret. Sen nattefrost, haglskader, tørke og for megen nedbør, for blot at nævne nogle få af de genvordigheder planterne skal igennem.

De er her de små røde……………

Den sidste tids solskin har lokket andre end havefolket frem ! Liljebladbillerne har nyder solen og parrer sig lystigt. De første gullige til orange æg, samt de små "ulækre" larver findes allerede på undersiden af bladene.

Indsamling af de voksne biller på en lun dag kan være en hyggelig foreteelse og har bestemt en langt større effekt hvis det foretages nu frem for senere på sæsonen.

Læs mere på liljebille.htm

Gråsten
Danmarks nationalæble Gråsten ellen "Gravensten" er et af de første æblesorter der blomstrer.
Her fotograferet d. 14 maj 2006
Foto: Magnus Gammelgaard


I maj går væksten for alvor i gang, især de forskellige frugttræer har en fantastisk prydværdi netop i denne tid i forbindelse med blomstringen.

Stevnsbær
Surkirsebær, her sorten 'Stevnsbær', er også flotte som prydtræer
Her fotograferet d. 14 maj 2006
Foto: Magnus Gammelgaard


Blommer : Blommebladhvepsen blommehveps.htm lægger sine æg i forbindelse med blomstringen. Blommebladhvepsens larve gennemborer de små frugter så de falder ned. Har man en kraftig bæring er der en kærkommen udtynding, elles skal der sprøjtes umiddelbart efter blomstring. Alternativt kan man evt. nedsætte næste års angreb ved at foretage jordbehandling efter at de små frugter er faldet til jorden.

Fjern i øvrigt gamle indtørrede blommer der hænger på træet. Disse kan smitte de nye blommer med gul monilia.

Æbler:  Her i forbindelse med blomstringer fremkommer som regel en mængde larver der æder af blomsterne. Mejserne elsker disse larver så det er bare med at få sat fuglekasser op.

Æblebladhvepsen  aeblehveps.htm ligner meget blommebladhvepsen i adfærd, men symptomerne er anderledes. Du kan se billeder på min side hvor der ligeledes findes en forslag til behandling.

Æblebladlus: Der findes både de grønne og de røde. Allerede her i begyndelsen af maj kan de findes i forbindelse med knopperne. De grønne gør ikke den store skade, tværtimod betragtes de af erhvervsfrugtavlerne som et spisekammer for de kommende nyttedyr. De røde er en anden sag da de er meget skadelige for de nydannede frugter. Det er vigtigt at have et godt miljø for opformeringen af nyttedyr. Fugle (især mejser) spiser mange røde æblebladlus.
Læs generelt om bladlus på bladlus.htm

Æbleskurv aebleskurv.htm  er den værste svampesygdom i æbler. Har man problemer med æbleskurv er det vigtig at vælge sorter der er modstandsdygtige for skurv. DJF har udgivet en meget nyttig folder der omhandler dette: https://pometet.dk/nyttig-viden/sorterne/

Kirsebær: skudspidser der visner lige efter blomstringen er et tegn på angreb af svampen grå monilia graamonilia.htm.
I privat havebruget kan man ikke gøre så meget ved denne sygdom ud over at klippe disse grenspidser af når de er tydeligst (efter blomstringen). Grå monilia angriber i øvrigt lige også mange af de såkaldte japanske prydkirsebær.

Husk i øvrigt at blommer og kirsebær beskæres bedst lige efter blomstringen. I denne periode heles sårene hurtigst hvilket forhindrer angreb af såkaldt bakteriekræft .

Pærer: angreb af pæregalmyg  paeregalmyg er særdeles almindeligt.
Myggene overvintrer i jorden om kommer frem omkring blomstringen hvor de lægger deres æg i forbindelse med frugtknuden. Efter ca 14 dage klækker æggene og de små myggelarver får den lille nydannede frugt til at svulme op på en typisk måde. Bekæmpelse kan foretages ved at fjerne de angrebne frugter før de falder til jorden.
Ellers kan en sprøjtning med malathion før blomstring, nedsætte angrebet betydeligt.

Generelt vedr. dyrkning af frugt vil jeg henvise til en meget fin publikation, en gengivelse af noter til Professor ved Landbohojskolen Anton Pedersens forelæsninger. Denne findes på adressen:http://hjem.get2net.dk/pohansen/AntonP1.htm Køkkenhaven;

Snegle: Sneglene er godt igang.............

Der findes mange råd til bekæmpelses metoder på nettet. Udstrøning af midlet Ferramol, som er en efter firmaet uskadelig, jernforbindelse er stadig et godt bud.

En ny kommersiel webside:  www.snegleforum.dk skal nok få gang i slaget !

Køkkenhaven i maj
Køkkenhaven her i maj er et smukt syn, især inden man begynder at høste
Her fotograferet d. 14 maj 2006
Foto: Magnus Gammelgaard


Køkkenhaven i maj
Salaten er forkultiveret i drivhus og herefter udplantet. Af hensyn til duerne var det nødvendigt med netdækning da planterne var små
Her fotograferet d. 14 maj 2006
Foto: Magnus Gammelgaard


Tomater i drivhuset
Er det koldt udenfor kan man jo hygge sig inde i drivhuset
Her fotograferet d. 14 maj 2006
Foto: Magnus GammelgaardTil forsiden