Til forsiden

Skadedyr Gå til "Problemknuseren"

Spindemider

siden er flyttet til:spindemider.htm

Trips

siden er flyttet til:
trips.htm
Bladlus

siden er flyttet til:
bladlus.htm
Skjoldlus

siden er flyttet til:skjoldlus.htm
Uldlus

siden er flyttet til:uldlus.htm
Porremøl

siden er flyttet til:
porremoel.htm
Gåsebiller

siden er flyttet til:gaasebiller.htm
Blommehveps

siden er flyttet til:blommehveps.htm

Pæregalmyg (Contarinia pyrivora)

Siden er flyttet til paeregalmyg.html

Tomatmiden (Aculops lycopersici) -nyt skadedyr i Danmark ?

tomatmide
Aktiv stof Handelsnavn Mere information
Rovmider
Flere
 nyttedyr.dk  BioproduktionTomatmider er særdeles små.
Det kræver normalt et mikroskop for at kunne se disse små dyr.
Foto: University of Florida.


Symptomer på angreb af tomatmider.
Foto: University of Florida


I gartnertidende nr. 47/2002 beskriver Cand. Hort. Anders Madsen dette nye skadedyr som er fundet i adskillige erhvervsgartnerier med tomater i denne sæson i Danmark.


På engelsk benævnes miden "Tomato Russet Mite, hvilket efter A.M henfører til de symptomer den fremkalder på planterne i form af rødbrune til bronzefarvede stængler og blade.

Symptomer
De første symptomer ses tit som bronze eller sølvfarvede områder på de nederste blade (undersider) eller stængler. Den nederste del af stænglen mister den "behårede" overflade og bliver rustbrun. Senere opstår der ofte revner i stænglen.
Nogle af disse symptomer kan til forveksling ligne et svampeangreb eller angreb af trips, hvorfor det er vigtigt at kunne erkende selve miden for at kunne stille en sikker diagnose.
Tomatblomsterne og frugterne påvirkes også og der dannes deforme og dårligt udviklede frugter.
Fortsætter angrebet kan hele planten blive brunlig og til sidst visne.

Spredning

Det vides ikke hvordan og hvornår miden er kommet til Danmark.
Den blev registreret første gang i år 2000, men den kan antagelig have været her tidligere.
Normalt har man tidligere henført den til sydligere himmelstrøg, men det antages at den nok kan overvintre i Danmark. Måske ikke på friland, men antagelig i uopvarmet drivhus.
Miden har mange værtplanter. Især inden for natskyggefamilien som tomat, kartoffel og ukrudtsplanten sort natskygge jo hører til. I Litteraturen nævnes tillige Petunia, Snerle, Datura, Capsicum, ja sågar solbær. tomat

Biologi

De voksne mider er ca. 0,15 til 0,2 mm lange og 0,05 mm brede. Altså meget små dyr, der kun lige netop lader sig se igennem en lup, ved 10 x forstørelse. Vil man se nymferne kræves der et mikroskop. Deres kroppe er torpedoformede, cremede til lys gråbrun farvede.
Æggene er runde og farveløse til hvide.
Larverne og nymferne ligner de voksne en del, men er lysere og mindre aktive.
Det anføres en generationstid på ca. en uge ved en gennemsnits temperatur på 210 C. Der findes en lang række forskellige arter i den danske fauna som tilhører samme gruppe af galmider som A. lycopercici.

Modforholdregler

Det drejer sig i første omgang om at udgå at få miden bragt ind i sit drivhus.
Der er ingel tvivl om at miden kan transporteres ind ved anskaffelse af tomatplanter.
Lige som med spindemiden, er det derfor en god ide selv at så sine planter. Miderne kan ikke være med frøet.
Har man fået miden ind i huset vil en grundig rengøring til efteråret være vigtig, for at undgå at miderne kan overvintre. Denne rengøring bør finde sted inden det bliver for koldt i huset, helst september måned.
Det er ligeledes vigtigt at der i vinterperioden ikke findes plantemateriale som miderne kan overvintre i.
Normalt er disse små mider følsomme overfor udtørring, hvorfor det vil hjælpe at holde lav luftfugtighed ved at udlufte kraftigt. Imidlertid er tomater kraftigt behårede og miderne vil sandsynligvis her være godt beskyttet.

Bekæmpelse

Der findes ingen godkendte pesticider som er tilrådighed for privathavebruget. Ja selv i erhvervsgartnerierne er udbuddet særdeles sparsomt.
I erhvervet forsøges i øjeblikket med forskellige kombinationer hvor svovl er en af ingredienserne.
Insektsæbe og parafinolie vil antagelig have en vis effekt.
Det anføres at spindemiderovmiden har en effekt også på "tomatmiden."