ForsidenForsiden
  Besøg fotogalleriet på www.plantesygdomme.dk

Skadedyr

Syrehveps, syrehvepsen, syrehvepse
(Ametastegia glabrata)

"Hvem laver cirkulære huller i mine æbler...?"

Ametastegia glabrata
Cirkulære huller i frugterne opstået nær plukketidspunktet, kan skyldes angreb af syrehvepsens larve (Ametastegia glabrata).
Foto: Magnus Gammelgaard.


Ametastegia glabrata
Nærbillede af indgangshullet fra syrehvepsens larve (Ametastegia glabrata). Foto: Magnus Gammelgaard.


Navne

Dock Sawfly (English)

Syrehvepsen

Egentlig hører dette skadedyr slet ikke til i æbler. Navnet syrehveps hentyder til at denne bladhveps ynder at udfolde sig, i forbindelse med plantegruppen syre (Rumex), en gruppe af planter vi normalt betegner som ukrudt. Skræppe tilhører bl.a denne familie.

Det sker dog ofte at frugtavlere oplever ellers veludviklede frugter, med cirlulære huller, sidst på sæsonen ofte ligefør de skal høstes. Sådanne frugter kasseres og der er derfor tale om et til tider alvorligt skadedyr.

Symptomer

Det er larverne som er problemet. Symptomerne ses oftest på de nederste æbler, de æbler der hænger tættest ved vegetationen. Cirkulære 2-3 mm store huller ofte med en brun ring omkring, samt en svag, diffus rødfarvning (hallo). Skærer man æblet igennem vil man måske kunne finde en bladhvepselarve, græsgrøn på oversiden og lysere på undersiden, med rækker af små hvide tornvorter på kroppen. Larven er ofte ret inaktiv
Hullerne kan forveksles med angreb af æbleviklere, men gangene går som regel ikke helt ind til kærnehuset.

Livscyklus

Den voksne syrehveps ligner en typisk bladhveps, 6-8 mm lang, sort med rødlige ben. Den starter med at lægge sine æg i begyndelsen af juni måned på forskellige ukrudtsplanter, især arter af Syrefamilien (Rumex) og forskellige pileurt (polygonum), men også kløver nævnes i litteraturen. Æggene klækkes og larverne lever videre på disse ukrudtsplanter. Der forekommer flere generationer pr. år og det er især den sidste generation der giver problemer i frugtavlen. Syrehvepsens larve forsøger at anvende æblerne som overvintringssted. Ofte ses adskillige huller i æblerne, hvor der længere inde er "udgravet" en grube, så forpubningen kan finde sted. På trods af mange huller findes sjælden mere end en til to larver pr æble.Modforanstaltninger

Ukrudts vegetationen og især tilstedeværelsen af ovennævte planter, er nødvendigt for artens udvikling. Det er derfor ikke formålstjenligt med for megen vegetation tæt omkring æbletræerne, hvis man har problemer med syrehvepse. Der kan dog ske indflyvning fra tilstødende arealer, men ikke fra ret lang afstand.

  • Undgå specielle ukrudtsarter: Især planter fra Syrefamilien (Rumex) f.eks erter af skræppe, samt planter fra pileurtfamilien.
  • Undgå lavthængende æbler: larverne abgriber især æbler der hænger lavt, tæt ved vegetationen.


Kemisk Bekæmpelse

Det er ikke effektive godkendte midler til rådighed mod dette skadedyr.

Andre bladhvepse

Birkebladhvepse
Blommebladhvepsen
Frugttræbladhvepsen
Lindebladhvepse
Lille rosenbladhveps
Rosenboreren
Solbærbladhvepse
Stikkelsbærbladhvepse
Æblebladhveps
Pilebladgalhvepse 1
Pilebladgalhvepse 2


Opdateret d. 05.01.2023

Valid HTML 4.0 Strict