Til forsiden

Søg på Plantedoktoren!

Hvad fejler min plante?


Agapanthus (Skærmlilje)
AgapanthusgalmygAgurk/Asier
Agurkbladlus
Bladlus
Bænkebidere
Bænkebidere (link)
Håret engtæge
Mellus
Snegle
Spindemider
Sørgemyg
Tomatminérfluen
Trips
Myrer (link)
Nematoder
Ørentviste
Agurkskimmel
Gråskimmel
Agurkmeldug
Phoma
Rodbrand
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Visnesyge (Verticillium)Ahorn
Cikader
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Ahornmeldug
Ahornrynkeplet
Honningssvampe
Visnesyge (Verticillium)Akasie (Uægte akasie, Robinia pseudoacasie)
RobiniabladpletsygeAsk (Fraxinus exelsior)
Asketoptørre
Meldug
Kræft
VerticilliumAsparges (Asparagus officinalis)
Aspargesbiller
Knoporm
SnegleAsters (Aster Novi Belgiii)
Asters-dværgmider
Snegle
Ørentviste
RodhalsgallerAubergine (Solanum melongena)
Væksthusspindemider
KartoffelbladpletsygeAvnbøg (Carpinus betulus)
EllebladbilleAzalea
Bladlus

Mellus
Nematoder
Topskud-/skudspidsmider
Sørgemyg
Øresnudebille
Øresnudebille (link)
Bøllesyge
Cinnobersvamp
Gråskimmel
Skadedyr og svampesygdomme (Link)
Visnesyge (Verticillium)

Birk
birkebladhvepse
Bladlus
Ellebladbille
Knopvikler
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Heksekoste
Honningssvampe
Storknoldet Knoldbægersvamp
Birkerust


Benved (Euonymus europaeus)
Bevedspindemøl


Blomme
Bladlus
Blommehvepsen
Blommepunggalmiden
Blommevikler
Stor Frostmåler
Lille Frostmåler
Lille Blommebladlus
Bøgefrostmåler
Frugtskrælvikler
Hvepse (Gedehamse)(link)
Mosegrise (link)
Myrer (link)
Frugttræbladhvepsen
Pletvingefrugtfluen
Frugttræspindemider
Purpurrød fladmide
Æblespindemøl, snareorme
Blommerust
Blommepunge
Blommeildporesvamp
Cinnobersvamp
Gul Monilia
Grå Monilia
Heksekoste
Honningssvampe
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Visnesyge (Verticillium)
Frugtskimmel
Stenfrugttræernes Bakteriekræft

Blåbær
Bøllesyge


Brombær
Brombærgalmider
Rosencikaden
Bladlus
Pletvingefrugtfluen
Væksthusspindemider
Rosenskjoldlus
Gråskimmel
Frugtskimmel
Penselskimmel
RosenskimmelBuskbom
Buksbomhalvmøl
Buksbombladlopper
Buksbomgalmyg
Cylindrocladium på buskbom
Buksbom grentørre


Bøg
Bøgebladlus
Bøgegalmyg
Bøgeskjoldlus
Bøgemikrocikaden
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Visnesyge (Verticillium)
Nisseskæg


Bønne
Bladlus
Bladrandbiller
Smældere
Stængelnematoder
Sørgemyg
Ærtetrips
Rodbrand
Storknoldet Knoldbægersvamp


Ceder
Cinara stammelus
Nåletræsspindemider Honningssvampe


Cotoneaster
Blodlus
Skjoldlus
Frugttræbladhvepsen
Stor Frostmåler
Ildsot

Cypres
Honningsvampe

Dild
PoppelgulerodslusEg
Bladlus
Campylomma rovtægen
Viklere
Egegalhvepse
Stor Frostmåler
Bøgefrostmåler
Meldug
Visnesyge (Verticillium)


El
Bladlus
Ellebladbille
Skumcikaden
Bøgefrostmåler
Birkefrøtæger
Skjoldlus
Mosegrise (link)
Mus (link)
Ellerust
Storknoldet Knoldbægersvamp
Nisseskæg


Elm
Elmesyge
Elmebarkbille Bøgefrostmåler
HonningssvampeEnebær
Nåletræspindemider
Cinara stammelus
Musegnav
Mus (link)
Gitterust
Enebærrust - Tjørnerust


Eranthis
Eranthisbrand


Fersken
Bladlus
Skjoldlus
Håret engtæge
Knopvikler
Lille Frostmåler
Lille Blommebladlus
Pletvingefrugtfluen
Musegnav
Mus (link)
Blommeildporesvamp
Ferskenblæresyge
Gul Monilia
Grå Monilia
Frugtskimmel
Meldug
Penselskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp
Stenfrugttræernes Bakteriekræft


Fjeldribs
Skivesvamp
Bladlus
Skjoldlus
Væksthusspindemider


Flittiglise Impatiens
Falsk meldug Impatiens
GammauglenFloks
Stængelnematoder
Meldug


Fyrretræ
Nåletræspindemider
Cinara stammelus
Honningssvampe
Viklere
Lille penselspinder
Filtrust


Fuchsia
Bladlus
Skumcikader
Topskud-/skudspidsmider Mellus
Håret engtæge
Væksthusspindemider
Sørgemyg
Trips
Øresnudebille
Musegnav
Mus (link)
Fuchsiarust
Fusarium visnesyge
Gråskimmel
Rodbrand
Storknoldet Knoldbægersvamp


Geoginer/Dahlia
Ørentviste
Snegle
Bladlus

Gran/picea
Sitkabladlus
Nåletræsspindemider
Cinara stammelus
Mosegrise (link)
Bladlus Mus
Mus (link)
Honningssvampe
Phoma


Græsplæner
Stankelben
Gåsebiller
Mosegrise (link)
Muldvarp (link)
Hekseringe
Almindelig Blækhat
Paryk-Blækhat
Mos
Rød Tråd
Slimsvampe
Sneskimmel
Storknoldet Knoldbægersvamp

Gulerod
Gulerodsfluen
Poppelgulerodslus
Knoporm
Mosegrise (link)
Muldvarp (link)
Musegnav
Nematoder
Gulerodscystenematoden
Stængelnematoder
Mus (link)
Rådyr
Storknoldet Knoldbægersvamp
Sort Rodråd gulerod
Rodhalsgaller


Hassel/Corylus
Ellebladbille
Nøddesnudebille
Hasselknopgalmiden
Lille Frostmåler
Stor Frostmåler
Skjoldlus
Bladlus
Gul monilia


Hestekastanje/Aesculus hippocastanum
Kastanje minérmøl
Hestekastanje bakteriekræft


Hindbær
Cikader
Rosencikaden
Hindbærbillen
Hindbærsnudebillen
Bladlus
Lille Frostmåler
Pletvingefrugtfluen
Væksthusspindemider
Rosenskjoldlus
Hindbærstængelsyge
Frugtskimmel
Gråskimmel
Penselskimmel
Rødmarv
Rodhalsgaller


Hosta
Dansk Hosta Selskab


Hvidløg
Løgminérfluen


Hyld
Hyldebladlus
Pletvingefrugtfluen
Almindelig Fløjlsfod


Hæg
Bladlus
Blommepunge
Blommeildporesvamp


Ildtorn
Lille penselspinder
Ildtorn-minérmøl
Skjoldlus


Jordbær
Fugle (Planteinfo link)
Bladlus
Rosencikaden
Jordbærdværgmider
Jordbærmellus
Hindbærsnudebillen
Snegle
Viklere
  • Jordbærvikler
  • Mellus
    Mosegrise (link)
    Muldvarp (link)
    Rådyr
    Nematoder
    Nematoder (Planteinfo link)
    Nematoder (Planteinfo link)
    Skyggevikler (Planteinfo link)
    Snegle (planteinfo.link)
    Væksthusspindemider
    Spindemider (Planteinfo link)
    Trips (planteinfo link)
    Håret engtæge
    Tæger (Planteinfo link)
    Øresnudebille/væksthussnudebille
    Øresnudebille/væksthussnudebille (Planteinfo link)
    Øresnudebille (link)

    Antracnose (Planteinfo link)
    Gråskimmel
    Frugtskimmel
    Læderråd (Planteinfo link)
    Jordbærmeldug
    Storknoldet knoldbægersvamp
    Meldug (Planteinfo link)
    Purpurplet/brunplet (Planteinfo link)
    Rodfiltsvamp (Planteinfo link)
    Rødmarv
    Jordbærsortråd
    Sortråd (Planteinfo link)
    Visnesyge (Verticillium)
    Visnesyge (Verticillium) (planteinfo link)
    Jordbærøjeplet
    Penselskimmel


    Juleroser
    Julerosebladpletsyge


    Kartofler
    Bladlus
    Cikader
    Håret engtæge
    Knoporm
    Musegnav
    Smælderlarver
    Snegle
    Stankelben
    Mus (link)
    Nematoder
    Kartoffelbladpletsyge
    Kartoffelskimmel
    Kartoffelskurv
    Phoma
    Pulverskurv
    Sortbenssyge
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Visnesyge (Verticillium)

    Kejserkrone
    Liljebladbille


    Kastanie
    Kastanie-minérmøl
    Stor Frostmåler
    Rådyr


    Kejserkrone
    Liljebladbille


    Kirsebær
    Bladlus
    Frugttræbladhvepsen
    Rosencikaden
    Musegnav
    Lille Frostmåler
    Stor Frostmåler
    Bøgefrostmåler
    Mus (link)
    Rådyr
    Myrer (link)
    Knopvikler
    Pletvingefrugtfluen
    Birkefrøtæger
    Lille penselspinder
    Cinnobersvamp
    Hvepse (Gedehamse)(link)
    Mosegrise (link)
    Blommeildporesvamp
    Frugtskimmel
    Bitterråd
    Gul Monilia
    Grå Monilia
    Gråskimmel
    Honningssvampe
    kirsebærblaldplet
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Heksekoste
    Penselskimmel
    Visnesyge (Verticillium)
    Stenfrugttræernes Bakteriekræft

    Klematis
    Ørentviste
    Visnesyge


    Kongelys
    Campylomma rovtægen


    Kristtorn
    Kristtornminerflue


    Kræge
    Blommepunge
    Lille Blommebladlus
    Stenfrugttræernes Bakteriekræft


    Kvæde (Cydonia)
    Blodlus
    Vildlingsvamp


    Kål
    Gammauglen
    Haveugle
    Håret engtæge
    Jordlopper
    Knoporm
    Kålbladlus
    Kålmellus
    Kålfluen
    Kålsommerfugl (kålorm)
    Kålmøl
    Snegle
    Rådyr
    Phoma
    Rodbrand
    Rodhalsgaller

    Liguster
    Ligustersværmer
    Honningssvampe
    Ligustergrendød/antracnose
    Ligusterbladplet
    Cinnobersvamp
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Liljer
    Liljebladbille
    Bladlus
    Snegle
    Ørentviste
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Lind/Tilia
    Ellebladbille
    lindebladhvepse
    Bladlus
    Stor Frostmåler


    Løg
    Agersnegle (Planteinfo link)
    Knoporm
    Løgfluen
    Løgminérfluen
    Nelliketrips (Planteinfo link)
    Nematoder
    Stængelnematoder

    Ørentviste
    Fusarium/visnesyge (Planteinfo link)
    Løgbladgråskimmel (Planteinfo link)
    Løgbladplet (Planteinfo link)
    Løghvidråd (Planteinfo link)
    Gråskimmel
    Løgskimmel
    Løgskimmel (Planteinfo link)
    Sortskimmelsvamp (Planteinfo link)
    Porrerust
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Penselskimmel

    Løvstikke
    Sellerifluen

    Majroe
    Gammauglen
    Jordlopper
    Knoporm
    Kålfluen
    Kålmellus
    Kålmøl
    Rådyr
    Stængelnematoder
    Snegle
    Rodbrand

    Rodhalsgaller
    Majs
    Majsbrand
    Bladlus

    Majshalvmøl

    Mirabel
    Stor Frostmåler
    Bøgefrostmåler
    Blommeildporesvamp
    Blommepunge
    Honningssvampe
    Penselskimmel


    Nordmandsgran
    Ædelgran - Gederamsrust
    Knoporm (frøbede)
    Sitkabladlus
    Nåletræspindemider
    Stor Frostmåler
    Ædelgranlus
    Rådyr

    Orkide
    Brunpletsyge (Pseudomonas)
    Sørgemyg
    Bænkebidere
    Nematoder
    Skjoldlus
    Uldlus

    Pastinak
    Sellerifluen
    Gulerodsfluen
    Knoporm
    Poppelgulerodslus
    Mosegrise (link)
    Muldvarp (link)
    Musegnav
    Nematoder
    Mus (link)
    Rådyr
    Snegle
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Persille
    Skumcikader
    Gulerodsfluen
    Myrer (link)
    Persillerodlus
    Snegle
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Perikon
    Bladlus
    Væksthusspindemider
    Perikonrust


    Pil
    Bladlus
    Cikader
    Pilegalmider
    Pilebladgalhvepse 1
    Pilebladgalhvepse 2
    Knopvikler
    Skjoldlus
    Honningssvampe
    Frugttræskræft

    Pileskurv

    Poppel
    Bladlus
    Poppel-punggalle-rodlus
    Poppelgulerodslus
    Poppelrust
    Poppelblæresyge

    Porre
    Knoporm
    Løgfluen
    Løgminérfluen
    Porremøl
    Porrerust

    Purløg
    Løgminérfluen
    Porrerust

    Pæon
    Pæongråskimmel

    Pære
    Blodlus
    Frugtskrælvikler
    Grøn æblebladlus
    Æbleknopbladlus
    Hvepse (Gedehamse)(link)
    Lille Frostmåler
    Stor Frostmåler
    Mosegrise (link)
    Myrer (link)
    Pæregalmyg
    Pærebladlopper Pærebladgalmiden
    Ildsot
    Skjoldlus
    Knopvikler
    Æblevikler
    Æblerustmider
    Frugttræspindemider
    Purpurrød fladmide
    Frugttræbladhvepsen
    Rød rovtæge
    Æblesnudebillen
    Cinnobersvamp
    Gul Monilia
    Bitterråd
    Grå Monilia
    Frugtskimmel
    Priksyge
    Pæregitterrust
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Frugttræskræft    Radise
    Kålfluen
    Jordlopper
    Rodbrand
    Snegle

    Ribs
    Bladlus
    Frugtskrælvikler
    Lille Frostmåler
    Ribsbredvingemøl
    Stor Frostmåler
    Pletvingefrugtfluen
    Myrer (link)
    Knopvikler
    Solbærbladhvepse
    Stikkelsbærdræber


    Rhododendron
    Cikader
    Rhododendrontæger
    Sørgemyg
    Øresnudebille
    Øresnudebille (link)
    Lille penselspinder
    Skadedyr og svampesygdomme (henvisning)
    Honningssvampe
    Bøllesyge
    Cinnobersvamp
    Visnesyge (Verticillium)

    Rodfrugter
    Sellerifluen
    Gulerodsfluen
    Poppelgulerodslus
    Knoporm
    Kålfluen
    Mosegrise (link)
    Muldvarp (link)
    Musegnav
    Mus (link)
    Rådyr
    Smældere
    Snegle
    Ørentviste
    Rodbrand
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Rose
    Bladlus
    Rosenbladlus
    Rosencikader
    Lille rosenbladhveps
    Rosengalhvepse
    Rosenboreren
    Hybenfluen
    Myrer (link)
    Nematoder
    Stor Frostmåler
    Væksthusspindemider
    Trips
    Rådyr
    Viklere
    Stor Rosenvikler
    Ørentviste
    Skjoldlus
    Rosenskjoldlus
    Lille penselspinder
    Cinnobersvamp
    Gråskimmel
    Rosenmeldug
    Rosenstråleplet

    Rosenrust

    Rosenskimmel

    Rodhalsgaller
    Røn
    Blodlus
    Stor Frostmåler
    Bøgefrostmåler
    Rønnebærmøl
    Ildsot

    Salat
    Bladlus
    Cikader
    Gammauglen
    Håret engtæge
    Knoporm
    Salarrodlus/Poppel-punggalle-rodlus
    Smældere
    Springhaler
    Rådyr
    Snegle
    Tomatminérfluen
    Birkefrøtæger
    Ørentviste
    Salatskimmel
    Rodbrand
    Visnesyge (Verticillium)
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Selleri
    Sellerifluen
    Snegle
    Gulerodsfluen
    Stængelnematoder


    Slåen/Prunus spinosa
    Skjoldlus
    Slåenspindemøl
    Blommeildporesvamp


    Solbær
    Bladlus
    Løvsnudebille
    Pletvingefrugtfluen
    Ribsbredvingemøl
    Solbærbladgalmyg
    Solbærbladhvepse
    Øresnudebille
    Myrer (link)
    Solbærknopgalmider
    Væksthusspindemider
    Lille Frostmåler
    Stor Frostmåler
    Bøgefrostmåler
    Knopvikler
    Filtrust
    Gråskimmel
    Stikkelsbærdræber
    Visnesyge (Verticillium)


    Solsikke
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Snegle


    Stedmoderblomst
    Falsk meldug stedmoderblomst
    Meldug


    Stikkelsbær
    Bladlus
    Lille Frostmåler
    Pletvingefrugtfluen
    Ribsbredvingemøl
    Væksthusspindemider
    Stikkelsbærbladhvepse
    Myrer (link)
    Stikkelsbærdræber


    Stueplanter
    Agurkbladlus
    Bladlus
    Bænkebidere
    Bænkebidere (link)
    Dværgmider
    Mellus
    Myrer (link)
    Nematoder
    Skjoldlus
    Væksthusspindemider
    Sørgemyg
    Springhaler
    Stængelnematoder
    Trips
    Uldlus
    Øresnudebille
    Ørentviste
    Gråskimmel
    Fusarium visnesyge
    Frugtskimmel
    Meldug
    Phoma
    Rodbrand
    Visnesyge (Verticillium)
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Tagetes
    Gammauglen
    Iberisk skovsnegl


    Tjørn
    Bladlus
    Grøn æblebladlus
    Æbleknopbladlus
    Knopvikler
    Stor Frostmåler
    Skjoldlus
    Frugttræbladhvepsen
    Ildsot
    Rød rovtæge
    Tjørnerust - Enebærrust
    Æblespindemøl, snareorme


    Tomat
    Agurkbladlus
    Bladlus
    Bænkebidere
    Bænkebidere (link)
    Gammauglen
    Haveugle
    Mellus
    Myrer (link)
    Nematoder
    Snegle
    Væksthusspindemider
    Tomatmiden
    Tomatminérfluen
    Trips
    viklere
    Fløjlsplet
    Frugtskimmel
    Gråskimmel
    Fusarium visnesyge
    Kartoffelbladpletsyge
    Kartoffelskimmel
    Tomatmeldug
    Pulverskurv
    Rodbrand
    Visnesyge (Verticillium)
    Penselskimmel
    Storknoldet Knoldbægersvamp


    Tyttebær
    Bøllesyge


    Valnød
    Purpurrød fladmide


    Vin
    Pletvingefrugtfluen
    Skjoldlus
    Meldug
    Gråskimmel
    Rodhalsgaller
    Vinskimmel


    Æble
    Blodlus
    Frugtskrælvikler
    Frugttræbladhvepsen
    Frugttræsspindemider
    Grøn æblebladlus
    Æbleknopbladlus
    Lille Frostmåler
    Knopvikler
    Stor Frostmåler
    Bøgefrostmåler
    Lille penselspinder
    Mosegrise (link)
    Musegnav
    Mus(Link)
    Myrer (link)
    Nøddesnudebille
    Pærebladgalmiden
    Rosencikaden
    Rød rovtæge
    Rød æblebladlus
    Rønnebærmøl
    Rådyr
    Skjoldlus
    Syrehveps
    Æblebladgalmyg
    Æblehvepse
    Æblevikler
    Æblesnudebillen
    Æblespindemøl, snareorme
    Ørentviste
    Æblerustmider
    Rodhalsgaller
    Skjoldlus
    Nematoder
    Honningssvampe
    Ildsot
    Bitterråd
    Blød skold
    Cinnobersvamp
    Frugtskimmel
    Gul Monilia
    Grå Monilia
    Heksekoste
    kræft
    Penselskimmel
    Priksyge
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Æblemeldug
    Æbleskurv

    Frugttræskræft

    Ædelgran
    Knoporm (frøbede)
    Lille penselspinder
    Nåletræspindemider
    Sitkabladlus
    Ædelgranlus
    Stor Frostmåler
    Rådyr

    Ærter
    Bladlus
    Bladrandbiller
    Smældere
    Stængelnematoder
    Sørgemyg
    Ærtetrips
    Rådyr
    Knopvikler
    Ærtevikler
    Rodbrand
    Storknoldet Knoldbægersvamp
    Visnesyge (Verticillium)    Opdateret d. 29.04.2020
    Til forsiden